3

 • Tanítványi út – Minden kegyelem

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? A 12 részes böjti sorozat utolsó meditációja.

  Bővebben

 • Az igazság odaát van – Túlvilági elképzeléseinkről

  Az a kérdés, hogy mi lesz velünk a halálunk után az emberiséget már a kezdetektől fogva foglalkoztatja. Nehéz az elválás, ha szeretteinket veszítjük el, abba pedig csak a legrosszabb pillanatainkban merünk belegondolni, mi lesz, ha mi nem leszünk többé. Különböző elméletek, hitek és meggyőződések születtek már e téren. Van-e élet a halál után? Van-e mennyország és pokol? Hogyan támadt fel Krisztus és vajon mi hogyan fogunk egyszer feltámadni? Mi az, amit a Biblia mond erről és mi az, amit mi gondolunk? Húsvét közeledtével ismert embereket, teológusokat kértünk fel, mondják el személyes véleményüket túlvilági elképzeléseikről.

  Bővebben

 • Elkészült a 2014-es Magyar Evangélikus Bibliográfia

  Budapest – Herzog Csaba, dr. Hubert Gabriella (szerk.), Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma közreműködésével, az Evangélikus Országos Könyvtár kiadásában és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága támogatásával elkészült a 2014-es Magyar Evangélikus Bibliográfia.

  Bővebben

 • Nagycsütörtök

  A Getsemáné kert Izraelben, Jeruzsálem mellett található az Olajfák hegyén. Nevét a kertben lévő olajprésről kapta. A Biblia szerint ez a kert volt Jézus kedvenc helye, gyakran imádkozott itt az Olajfák hegyén és tanította tanítványait. Jézus az utolsó vacsorát tanítványai körében költötte el, azután a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. Nagycsütörtökön.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Felismerem

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Rádöbbenek

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • „Ez Jézus Krisztus teste és vére” – Úrvacsorai közösségben az ételallergiásokkal

  Egyre gyakoribb kérdés gyülekezeteinkben az úrvacsorai alkalmakkor, hogy vajon ki, hogyan, milyen formában veszi magához Jézus Krisztus testét és vérét. Nem csak a liturgiai sokszínűségre gondolunk itt (közös kehely, kis kelyhek, bemártás...), hanem arra is, hogy vannak, akik valamilyen ételallergia, egészségi probléma miatt (lisztérzékenység, alkoholbetegség, gyümölcscukorra való érzékenység) nem tudják magukhoz venni az úrvacsora akár egyik, vagy másik összetevőjét, akár mindkettőt. Körbejártuk a témát.

  Bővebben

 • Reuss András: „Testét, vérét adja ő nekünk”

  Az úrvacsora értelmezésének néhány kérdéséről. Elhangzott a Luther-konferencián, 2015. február 6-án Révfülöpön.

  Bővebben

 • Tanítványi út – A mélységben

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Három szülő, egy egészséges gyermek?

  London – Nemrégiben a Lordok Háza nagy többséggel megszavazta Nagy-Britanniában azt a törvényt, amelyik háromszülős lombikbébik létrehozását teszi lehetővé – írta a BBC. Az új szabályozásnak köszönhetően 2016-ban születhetnek meg az első háromszülős gyerekek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről Orosz Gábor Viktort kértük meg, írja le ezzel kapcsolatos gondolatait honlapunk számára.

  Bővebben

 • XI. LVSZ szeminárium: Szentírás, nyilvános bizonyságtétel, dogma

  Wittenberg – Vajon mikor jelentek meg egyes témák, kulcsfogalmak Luther Márton nyilvános megszólalásaiban? Mikor, melyik iratban fogalmaz meg olyan kulcsfontosságú definíciókat, mint „megigazulás” vagy „kettős természet”? Vajon mennyire finomított Melanchthon Luther nézetein az írásaiban? Vajon milyen események hatására formálódtak Luther tanításainak főbb tételei? Ehhez hasonló kérdések álltak középpontjában az éppen befejeződött LVSZ szemináriumnak.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Harmadszor tagadom meg

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Másodszor is megtagadom

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Megtagadom

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Lutheránus, katolikus és mennonita párbeszéd: A keresztelési gyakorlatot vizsgálják

  Genf – Félidejéhez érkezett az az öt évesre tervezett háromoldalú tárgyalássorozat, amelyet az evangélikus, római-katolikus és mennonita egyházak képviselői folytatnak és amelynek során a keresztségről szóló elképzeléseket veszik sorra. A dialógus mottója: „A keresztség és Jézus testéhez, az egyházhoz való betagozódás”. 2015. február 9. és 13. között a Lutheránus Világszövetség (LVSZ), a Mennonita Világkonferencia és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa képviselői immáron harmadjára találkoztak egymással. Témájuk ezúttal „Keresztség: a kegyelem és a hit továbbadása” volt.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Mellette vagyok

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Tanítványi út – Követem őt

  Böjt 2015 – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • A keresztény politikai cselekvés természete: Ordass püspök tanúságtételének tanulságai

  A „keresztény politika” eszményét sokan találják vonzónak. A politika a közjóval foglalkozik, és az igazságosság és az igazság kérdését is érinti. Miért is ne hozhatnának létre a keresztények politikai szerveződéseket, hogy céljaiknak érvényt szerezzenek?

  Bővebben

 • Tanítványi út – Elhívott

  Böjt 2015– Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? 12 részes böjti sorozat az evangelikus.hu oldalon.

  Bővebben

 • Böjti sorozat 2015: Tanítványi út

  Budapest – Tanítványi út és böjti elmélyülés? Képesek vagyunk-e hitünkkel foglalkozni? Az előző évekhez hasonlóan az idei böjti időszakban is meditációs sorozatot indít az evangelikus.hu.

  Bővebben

 • Közösségeinket tartja meg a hagyomány őrzése – Tudósítás a BESZ februári alkalmáról

  Budapest – A magyar lutheránusok sajátságos néphagyományairól tartott előadást Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató a Budavári Evangélikus Egyházközség legutóbbi, 2015. február 9-én megtartott szabadegyetemi estéjén.

  Bővebben

 • Itt a helyed! – Elkészültek idei, evangélikus hitoktatást népszerűsítő anyagaink

  Budapest – A 2015/2016-os tanévben az általános iskolákban a jövendő elsős és ötödikes tanulóinak az órarendjébe is bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan tantárgy. A Magyarországi Evangélikus Egyház idei szóróanyagaival újra szeretne a szülők döntéséhez segítséget nyújtani.

  Bővebben

 • Letölthető honlapunkról az ökumenikus imahét központi nyitórendezvényének liturgiája

  Budapest – Az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete 2015. január 18-án, vasárnap 19 órakor lesz a Szent István Bazilikában. Szent beszédet mond Erdő Péter bíboros és igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT Elnöke. Az ökumenikus istentiszteleten a MEÖT tagegyházak vezetői szolgálnak a liturgiában.

  Bővebben

 • „…és mi is változunk…” – Emlékezés a száz éve született Benczúr Lászlóra

  Budapest – Benczúr László lelkész testvérünk 1915. január 5-én született, ám pályafutására, mosolygós arcára még emlékezünk sokan. Amikor kilencvenesztendős volt, akkor dr. Hafenscher Károly emlékezett meg róla meleg szívvel. Most pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy születésének századik évfordulójára való emlékezésünk alapja saját „öninterjúja” lehet, amely 1996-ban jelent meg Változnak az idők, és bennük mi is változunk címmel.

  Bővebben

 • Iszlám és terrorizmus, avagy civilizációk összecsapása?

  Napjainkban sok ember él sztereotípiák között és hajlamos az „arab” vagy „iszlám” szót hallva a terrorizmusra asszociálni. Az arabokról vagy az iszlámról beszélve miért jut rögtön az eszünkbe a terrorizmus? Vajon mik az iszlám és terrorizmusnak az alapgondolatai és ezek összeegyeztethetőek-e egymással? Igaz-e hogy itt civilizációk összecsapásáról kell beszélni amikor az iszlám terrorakciókról hallunk vagy teljesen más indítékok kerülnek előtérbe? Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat cikkében dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.

  Bővebben

 • Emlékezés D. dr. Nagy Gyula nyugalmazott püspökre (1918-2014)

  Életének 97. esztendejében Urunk hazahívta a tanítói küldetésben eltöltött hosszú évek után idős szolgáját. Budapesten az Uzsoki úti kórházban dobbant utolsót megfáradt szíve. Isten iránti hálával emlékezünk reá.

  Bővebben

 • Könyvek és bombák között – Ösztöndíjjal a háborús Berlinben és Helsinkiben – Dr. Boleratzky Lóránd visszaemlékezése

  Dr. Boleratzky Lóránd nyugalmazott ügyvéd, egyetemi magántanár 1920-ban született. Szoros szakmai és emberi szálak fűzték Ordass Lajos evangélikus püspökhöz. A mártír lelkipásztornak köszönhette, hogy a háború alatt Berlinben és Helsinkiben folytathatott egyházjogi tanulmányokat. Elbeszéléséből több mint hét évtized elteltével elevenednek meg az ott töltött hónapok, valamint a háborús német és finn főváros mindennapi élete.

  Bővebben

 • Karácsonyi gondolatok – Videó + kérdés

  Budapest – Mit jelent a karácsony? – A Gyülekezeti és Missziói Osztály által készíttetett kisfilmek erre keresik a választ. A filmekben a társadalom különböző rétegeiből megszólítottak fogalmazták meg válaszaikat.

  Bővebben

 • Adventi sms – December 24.

  Adventi sms – Rövid gondolatok és feladatok napról-napra...

  Bővebben

 • Adventi sms – December 23.

  Adventi sms – Rövid gondolatok és feladatok napról-napra...

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára