3

 • November hónap igéje: Az egyik szemem sír, a másik nevet

  Isten mondja: Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket… (Jer 31,9a)

  Bővebben

 • Örök élet vasárnapja

  Mára terveztük az új budakeszi evangélikus templom felszentelését, amely a 20. és 21. századi mártíroknak is emléket állít. A járvány idején, a korlátozó rendelkezésekre tekintettel a szentelést tavaszra kell halasztanunk, de a gyülekezet legalább maroknyi csoportjával istentisztelet keretében használatba vesszük ezt a templomot, amely körül hat oszlopon 72 vértanú neve olvasható.

  Bővebben

 • Rés a falon

  1989. november 9-én törték át a berlini falat. Az esemény világpolitikai jelentőségét mutatja, hogy a kelet–nyugati hidegháborús szembenállás végét ehhez a dátumhoz szokás kötni.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Istenen kívül nincs szabadító

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Határtalan beszélgetés a Teológia és határok című kötetről – Túl a határainkon, mégis innen

  Budapest – A Luther Kiadó és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) közös gondozásában a Teológia és határok című tanulmánykötetet 2020. szeptember 18-án, az Ünnepi Könyvhéten mutatták be. Videósorozatunkban a szerzők – az EHE oktatói – kerekasztal-beszélgetések során „határtalanul” vitatják meg a tanulmányaikban leírtakat.

  Bővebben

 • Hármas könyvbemutató

  Budapest – A járványhelyzet miatt 2020. november 15-én, egyházunk Országos Irodájának átriumában zárt keretek között kerülhetett sor arra a hármas könyvbemutatóra, amelyet a Luther Kiadó eredetileg november 8-án, a Deák téri templomba tervezett. A honlapunkon megtekinthető kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők a Luther Válogatott Művei (LVM) című sorozat 9. kötetéről, a Konkordiakönyv sorozatzáró, az egyetemes hitvallásokat tartalmazó kötetéről, valamint Luther végrendeletét bemutató kiadvány angol nyelvű változatáról ejtettek szót.

  Bővebben

 • Kezek – Három gondolatébresztő kép

  Dr. Wagner Gyula fotóit adjuk közre honlapunkon, amelyeket személyes, családi képei közül küldött el szerkesztőségünknek. Mindegyik beszédes kép.

  Bővebben

 • Memoria caelestis – Felejthetetlen mondatok margójára • Mk 1,9–11

  Minden családban rögzülnek mondatok. Ezek a családi ünnepségeken jellegüktől függetlenül időről időre visszaköszönnek, és mindenki szó szerint idézi őket az együttlétek alkalmával. A családtagok ilyenkor egymás szavába vágva mondják el ezeket a családi legendáriumba tartozó, időtálló idézeteket.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Különbség jó és rossz között

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • A reformáció kamrája

  A művészetek rangsora a nemzeti kultúrában a teremtő művészet, az utánzó művészet és a reprodukáló, vagyis az ismétlő művészet – legalábbis Gárdonyi Géza így vélekedik a honi artisztikáról Én magam című kötetében. Hasonlóan fogalmazhatunk a bibliamagyarázattal, az igehirdetéssel, de tágabban az egyház történelmi és társadalmi szolgálatával kapcsolatosan is. Jellemezhetik ezeket teremtő, utánzó és ismétlő megnyilvánulások, időszakok. Gárdonyi minden valószínűséggel a teremtő művészetet pártolja, miként a biblikus gondolkodás sem nélkülözheti a szó, az ige teremtőerejét. Annak hiányában a teológia és a prédikáció csak utánzás vagy ismétlés marad.

  Bővebben

 • Mi lett volna, ha nincs 1956. október 23.? – Alternatív evangélikus ’56

  Október 20-án, a szombat esti buliban feltűnt egy ismeretlen, jóképű férfi, talán Ervin a neve. Fekete hajával, sasorrával, mélyen ülő, sötét szemével, még inkább döbbenetes fejszámoló képességével mindenkit elbűvölt. Főleg a lányokat, köztük Zsókát. Sanyi féltékenyen provokálta, „ha annyira ügyes vagy, jósold meg, hány napig élek még”. Ervin komoran rámordult, „azt te ne akard tudni”. Aztán mégis felírta egy papírlapra: 4.

  Bővebben

 • Ima járvány idején

  Könyörgünk hozzád! Könyörgünk a világért! Hallgass meg minket, Urunk!

  Bővebben

 • Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket (Jer 31,9a)

  Isten népe fogságban van. Az üdvprófécia első témája tehát a helyzetnek megfelelően a fogságból való megszabadulás. Meglepő, hogy az első szakasz a világtörténelmi fordulat következtében, az idegen földre deportáltakat letaglózó félelem és ámulat ecsetelésével kezdődik.

  Bővebben

 • Leltár – Életem mérlegen (Ézs 44,1–8)

  Nina Faber költő, méghozzá a nonkonformista, öntörvényű fajtából. Valaha megvolt a maga kicsiny, de elkötelezett olvasótábora, mára azonban úgy érzi, vákuumba került. Egyre kevesebbet ír, fiával a kapcsolata nem mondható szorosnak, állandó anyagi problémákkal küzd, de leginkább hajdani hírnevét siratja. Abban reménykedik, hogy hamarosan megjelenő új kötete hozhatja meg számára a várva várt áttörést, és végre elfoglalhatja méltó helyét a norvég költészet panteonjában. A terv hibátlannak tűnik, csak éppen nem számol a vérszomjas kritikusok lelketlen hordáival. Tragikomikus ámokfutásba kezd, amelynek áldozatául esik – mások mellett – egy könyvesbolti készletbeszerző, egy irodalomkritikus vagy éppen egy felolvasóest maroknyi közönsége.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: Isten kegyelme magasságban és mélységben is megtartó erő.

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Tranoscius énekeskönyv – 85 éve már magyar nyelven is!

  A Tranoscius Énekeskönyvet 85 évvel ezelőtt adták ki magyar nyelvre fordítva, 944 oldalon.

  Bővebben

 • Teológia és határok: Tűrőképesség

  Budapest – A Luther Kiadó és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) közös gondozásában a Teológia és határok című tanulmánykötetet szeptember 18-án, az Ünnepi Könyvhéten mutatták be. Videósorozatunkban a szerzők – az EHE oktatói – kerekasztal-beszélgetések során „határtalanul” vitatják meg a tanulmányaikban leírtakat.

  Bővebben

 • Bezárkózás helyett nyitás – Huszonöt éve jelent meg a Missziói Magazin első száma

  Járvány sújtotta időnkben országokat, egyházakat fenyeget a félelemből fakadó befelé fordulás, elzárkózás kísértése. Talán ezért is indokolt, hogy ne menjünk el szó nélkül egy szerény jubileum mellett: immár negyedszázada, 1995 októberében jelent meg az első magyar nyelvű Missziói Magazin (MM). Fontos, hogy minden hamis nosztalgiázástól mentesen, a mai aktuális kapcsolópontokat keresve, inspiráló hálaadással emlékezzünk meg erről a sok szempontból sajtótörténeti különlegességnek számító úttörő vállalkozásról.

  Bővebben

 • Hogyan dolgozhatja fel az egyház a múltat?

  „Vállalni kell, hogy ez a mi egyháztörténetünk. És hogy minden személyes történetnek, közösségtörténetnek és egyháztörténetnek egyszerre vannak nagyon pozitív és vállalhatatlanul negatív dolgai.”

  Bővebben

 • Gyónás és úrvacsora

  „Valljátok meg bűneiteket egymásnak…” (Jak 6,16) Aki bűnével egyedül marad, teljesen magára marad. Keresztény emberekkel megtörténhet, hogy az áhítatban, az imádságban, sőt a szolgálatban való közösségük ellenére végül mégis magukra maradnak; hogy a végső közösségre mégsem jutnak el, mert csak kegyes hívőkként van közösségük egymással, kegyesség nélküli bűnösökként azonban nincs. A kegyes közösségben nem szabad bűnösnek lenni. Ezért kell rejtegetnie bűnét mindenkinek önmaga elől is, a közösség elől is. Nem szabad bűnösnek lennünk. Sok keresztény hihetetlenül elborzadna, ha a kegyes hívők társaságába egyszer csak igazai bűnös csöppenne! Ezért maradunk magunkra a bűnünkkel hazugul és képmutatóan – mert valójában igenis bűnösök vagyunk!

  Bővebben

 • „Együtt az ország népével” – 1956

  Most, amikor a „Minden gyermek jusson el az Evangélikus Országos Múzeumba!” pályázat lehetőségeit egyre kevésbé lehet kihasználni, kiemelten fontos, hogy a múzeum legérdekesebb tárgyai „jöjjenek el hozzánk”. Ezért időről-időre – közülük egyet-egyet bemutatva – igyekszünk a virtuális térből bepillantani a múzeumba, kedvet adva a későbbi személyes látogatásokhoz is.

  Bővebben

 • Kultuszkép vagy emlékkép? – Rázga Pál portréi

  Most, amikor a „Minden gyermek jusson el az Evangélikus Országos Múzeumba!” pályázat lehetőségeit egyre kevésbé lehet kihasználni, kiemelten fontos, hogy a múzeum legérdekesebb tárgyai „jöjjenek el hozzánk”. Ezért időről-időre – közülük egyet-egyet bemutatva – igyekszünk a virtuális térből bepillantani a múzeumba, kedvet adva a későbbi személyes látogatásokhoz is.

  Bővebben

 • Isten a halál feletti győzelmet akarja

  Részlet Dietrich Bonhoeffer Jöjj velem! Elmélkedések minden napra című, egész évre szóló olvasmányt kínáló kötetéből, mely hamarosan megjelenik a Harmat Kiadó és a Luther Kiadó gondozásában.

  Bővebben

 • Hagyjátok békén a halott Luthert

  Részlet Dietrich Bonhoeffer Jöjj velem! Elmélkedések minden napra című, egész évre szóló olvasmányt kínáló kötetéből, mely hamarosan megjelenik a Harmat Kiadó és a Luther Kiadó gondozásában.

  Bővebben

 • Igehirdetések a reformáció hetében – a Deák téri evangélikus templomból – Frissítve!

  Reformáció hetében a Deák téri evangélikus templomban 1987-ben tartott reformációi sorozat egyes igehirdetéseit fogjuk közreadni. Cikkünket folyamatosan frissítjük majd az egyes napok újabb és újabb prédikációival. Minden adott napon nap reggel 8 órától hallgathatóak meg a prédikációk.

  Bővebben

 • Reformáció ünnepére

  A reformátor felnőttkorában két alkalommal is változtatott pályát, illetve életformát. Ebben a modern útkereső fiatalokra emlékeztet, akik maguk is küzdenek azzal, hogy a szülői elvárásokkal szembe merjenek-e helyezkedni. Luther apja ugyanis azt szerette volna, ha fia jogász lesz. „Atyám azt mondta rólam, hogy vezető leszek, talán bíró, vagy ami faluhelyen gyakoribb, elöljáró leszek szolgatársaim felett.” Ezekhez a tisztségekhez jogászi végzettség kellett.

  Bővebben

 • Keresztény, kreatív és ötletes – Mi az? Reformátorok az otthonodban!

  Az Egyesült Államokban élő Samantha Bender, a Pleasantly Crafted evangélikus művészeti, kézműves és dizájnajándékokat gyártó vállalkozás egyik tulajdonosa különleges meglepetést készített gyermekeinek a reformáció hónapja alkalmából, amelyet aztán közkinccsé tett: a játszva tanulást segítő színező ingyenesen letölthető és szabadon továbbgondolható. Mutatjuk!

  Bővebben

 • Beszélgetés Tolnainé Kassai Margit: Óvoda az óvóhelyen – Feljegyzések a Sztehlo-gyermekmentésről című könyvéről

  Budapest – Az Asztali beszélgetések sorozat 2020. október 29-re a Petőfi Irodalmi Múzeumba meghirdetett beszélgetése a járvány miatt online került rögzítésre. A felvételen Andrási Andorral, a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány alapítójával, a Sztehlo Gábor által életre hívott Gaudiopolis egykori polgárával, Fabiny Tamással, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével, Keveházi Lászlóval, nyugalmazott evangélikus esperessel, a Sztehlo Gábor által életre hívott Gaudiopolis első miniszterelnökével, Kunt Gergely társadalomtörténésszel (Miskolci Egyetem) és Schmal Alexandrával, A Tények és Tanúk sorozat szerkesztőjével (Magvető Kiadó) beszélgetett Galambos Ádám evangélikus teológus.

  Bővebben

 • Vasárnapi ige: A fénysugarat adó Istenről

  2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Bővebben

 • Határtalan beszélgetés a Teológia és határok című kötetről – Spiritualitás

  Budapest – A közelmúltban jelent meg a Luther Kiadó és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) közös gondozásában a Teológia és határok című tanulmánykötet. Videósorozatunkban a szerzők – az EHE oktatói – kerekasztal-beszélgetések során „határtalanul” vitatják meg a tanulmányaikban leírtakat.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára