3

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának tanúságtétele

  Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház X. zsinatának 18. ülésszakán, 2018. május 25-én a zsinati tagok elfogadták A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának tanúságtétele a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját követően – Anno Domini 2018 című szöveget, amelyet az ülésen dr. Hafenscher Károly terjesztett elő. Az alábbiakban ezt a tanúságtételt olvashatják.

  Bővebben

 • Kavicsos mederben: Vonás

  Hétköznapi életünk során lépten-nyomon eszünkbe jut az ige tanítása. A gyűjtemény szerzője az ilyen pillanatok és helyzetek üzenetét kibontotta, hogy felismerje Isten igéjének örök aktualitását. Bálint Józsefné Kavicsos mederben – Szabálytalan gondolatok című kötete olvasmányos és igei üzenettel alátámasztott gondolatok gyűjteménye. Hétről hétre ezeket a gondolatokat osztjuk meg olvasóinkkal.

  Bővebben

 • Lackner Pál tárlatvezetése az Evangélikus Országos Múzeumban

  Budapest – 2018. május 16-án dr. Lackner Pál nyugalmazott tábori püspök tartott tárlatvezetést az Evangélikus Országos Múzeumban, a Deák téren. Mi is ott jártunk.

  Bővebben

 • Deficittől az esélyig – A diaszpórahelyzet protestáns értelmezésének megújulása

  Népegyház – diaszpóra – missziói terep címmel rendezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke műhelykonferenciát. Az előadások fókuszában az egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek biblikus, történeti és rendszeres teológiai alapjai álltak. A konferencián elhangzott előadásokat a Lelkipásztor közölte, tőlük kaptunk engedélyt az Evangélikus.hu honlapon való publikálásra. Dávid Adél előadása: Deficittől az esélyig: a diaszpórahelyzet protestáns értelmezésének megújulása.

  Bővebben

 • Kavicsos mederben: Látszani és látni

  Hétköznapi életünk során lépten-nyomon eszünkbe jut az ige tanítása. A gyűjtemény szerzője az ilyen pillanatok és helyzetek üzenetét kibontotta, hogy felismerje Isten igéjének örök aktualitását. Bálint Józsefné Kavicsos mederben – Szabálytalan gondolatok című kötete olvasmányos és igei üzenettel alátámasztott gondolatok gyűjteménye. Hétről hétre ezeket a gondolatokat osztjuk meg olvasóinkkal.

  Bővebben

 • A hazai evangélikusság tartós teológiai önértelmezése: a diaszpóra

  Népegyház – diaszpóra – missziói terep címmel rendezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke műhelykonferenciát. Az előadások fókuszában az egyházkormányzati elvek és egyházszervezési modellek biblikus, történeti és rendszeres teológiai alapjai álltak. A konferencián elhangzott előadásokat a Lelkipásztor közölte, tőlük kaptunk engedélyt az Evangélikus.hu honlapon való publikálásra. Csepregi Zoltán előadása: A hazai evangélikusság tartós teológiai önértelmezése: a diaszpóra.

  Bővebben

 • Én hiszek ám…

  Havi igénk a hit bibliai meghatározását tartalmazza: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)

  Bővebben

 • Tizenkét újszövetségi bátorító ige a presbiteri szolgálathoz

  Legyen az ázsiai keresztyének imádsága a mi nyitányunk: Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezdd velem. (EÉ 737. o.)

  Bővebben

 • Presbiter imádsága a gyülekezetéért

  Annyi mindent szeretnék most megbeszélni veled, Istenem! Gyakran eléd viszem ennek a gyülekezetnek a gondját-örömét. Mindig arcok villannak föl előttem: testvérek, akiket ismerek, akikkel közös az utunk, akikkel téged keresünk: szándékaidat kutatjuk, útmutatásodat várjuk.

  Bővebben

 • Favágástól a halottak feltámasztásáig – Hálaadás egykori presbiter testvérekért

  Reménnyel teli izgalommal érkeztünk a jól megpakolt IFA teherautóval 1984-ben első szolgálati helyünkre, Gerendásra. Feleségem a második babát várta. Erzsike nagy szeretettel fogadott, tudta, hogy a fárasztó útról érkezve jólesik a jó szó és az étel.

  Bővebben

 • 29 éve halt meg Schulek Tibor

  Schulek Tibor (1904. február 3. – 1989. május 14.) evangélikus lelkész, esperes, irodalomtörténész volt, Schulek Frigyes unokája.

  Bővebben

 • A presbiter mint középvezető?!

  Kiindulásunk legyen a presbiter szó eredeti értelme: „idősebb”. Ez azonban ma sem életkort jelent – miként egykor sem azt jelentette –, hanem a Krisztus-követésben „előbbre” lévőt, „haladót”, aki tapasztalt, megállapodott a hitben, s ezért rá lehet bízni az egyház dolgait, döntéseit, vezetését. (A katolikus egyház hivatalos szóhasználatában a presbiter teljesen más – papi – tisztséget jelent, ezért most erre nem térünk ki.)

  Bővebben

 • A presbitériumok, presbiterek jogai és feladatai – Mit mondanak egyházi törvényeink?

  A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló törvényünk alapelvként rögzíti, hogy az egyház egyházközségekből épül fel, az egyházközségek egyházmegyét, az egyházmegyék egyházkerületeket alkotnak, a három egyházkerület pedig az országos egyházat alkotja. Egyházunk törvényei biztosítják a törvényhozás, az egyházkormányzás és a bíráskodás mint hatalmi ágak szétválasztását. Ugyancsak meghatározó alapelv a paritás elve, azaz minden hatalmi ágon belül és egyházkormányzati szinten a lelkészi és nem lelkészi elem azonos mértékű befolyása érvényesül.

  Bővebben

 • Kavicsos mederben: Energia-szelet

  Hétköznapi életünk során lépten-nyomon eszünkbe jut az ige tanítása. A gyűjtemény szerzője az ilyen pillanatok és helyzetek üzenetét kibontotta, hogy felismerje Isten igéjének örök aktualitását. Bálint Józsefné Kavicsos mederben – Szabálytalan gondolatok című kötete olvasmányos és igei üzenettel alátámasztott gondolatok gyűjteménye. Hétről hétre ezeket a gondolatokat osztjuk meg olvasóinkkal.

  Bővebben

 • Igényes hit és szolgálat – Presbiterképzés egyházunkban

  Magyarországi Evangélikus Egyházunkban az alulról jövő kezdeményezés és az egyházvezetés szándéka találkozott, amikor két alkalommal országos evangélikus presbiteri találkozót (EPOT) szerveztek – először Pestszentimrén, majd a Tüskecsarnokban. Az első ilyen találkozó után született meg a gondolat, hogy a testvéregyházakhoz hasonlóan a gyülekezeteinkben és magasabb egyházkormányzati szinten tevékeny presbiter testvéreinknek belső képzést biztosítunk.

  Bővebben

 • Mi történt aznap, mikor Jézus itt hagyott minket a Földön?

  „Mindig azt mondják a templomban, hogy Jézus él, de ha tényleg él, akkor mért nincs itt velünk?” – kérdezte a gyerekektől megszokott őszinteséggel egy elsős hittanos kisfiú. Tényleg, miért? Jézus születését három napig ünnepeljük, ajándékokkal, fenyőfával, lakomával, az eltávozásának napját pedig legtöbbször nem is tudjuk. Pedig a mennybemenetel ünnepének nagyobb hatása van keresztény életünkre, mint elsőre gondolnánk.

  Bővebben

 • A szószék alatt élni és tanulni

  A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületének felügyelője, Mészáros Tamás 2012-től viseli ezt a tisztséget, és az idei tisztújításkor elvállalta a jelölést az újabb ciklusra is. Feladatokról, célokról és a presbitereknek adható jótanácsokról kérdeztük őt.

  Bővebben

 • Álmaim presbiterei

  Már korán reggel ébresztett az egyik. „Sok a tennivaló” – mondta, és sorolni kezdte: El kellene kezdeni a templomtakarítást, hogy az ünnepre kész legyen minden! A gyülekezeti teremben is meg kell reparálni a recsegő székeket. A kiégett izzókat is ki akarja cserélni… Alig kezdett munkához, máris csörgött a telefonom: súlyos beteg van a gyülekezetben – mondta egy másik presbiter –, ő is járt nála, de a beteg úrvacsorát szeretne venni.

  Bővebben

 • Lehetek a kezdeményező? – Presbiterek és lelkészek közötti konfliktusok kezelése

  Talán egy fél éve sem voltam még lelkész, amikor első szolgálati helyemen akaratomon kívül megbántottam az egyik presbiter testvéremet. Ma is hálás vagyok azért, hogy akkor kezdeményezte a kialakult helyzet tisztázását, és nem engedte, hogy a nem kívánt feszültség elhatalmasodjon közöttünk.

  Bővebben

 • Igent mondani Isten szólítására

  Fiatalok és idősek, evangélikusok és katolikusból lett evangélikusok, nők és férfiak, fiatal fiúk, lányok, családapák, többszörös nagy- és dédmamák – nem reprezentatív válogatásunk is arról tanúskodik, hogy egyházunk „emberi erőforrása” szívet melengetően gazdag. Összeállításunkban az ország legkülönbözőbb gyülekezeteiben élő, szolgáló presbitereknek tettük fel kérdéseinket. Válaszaik megfontolandók, és a feltáruló sokszínűség sok mindent elárul evangélikus egyházunkról az Úr 2018. esztendejében.

  Bővebben

 • Kinek-kinek képessége szerint – Hogyan sáfárkodhatnak jól a keresztyén szolgálók?

  A tanítványság, avagy a gyülekezeti tagság nemcsak a krisztusi szó meghallását, hanem az elkötelezett és cselekvő életet is jelenti. Miként lehetünk keresztyén szolgálók? Erre keressük különböző megközelítésekből a válaszokat.

  Bővebben

 • Mi a helyzet a tolerancia és ökumené terén?

  Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Theologiai Szemle-szerkesztőbizottsága tudományos ülést tartott a tordai országgyűlés 450. évfordulója kapcsán. A konferencia fókuszában a felekezetek közötti párbeszéd és az abból következő ökumenikus nyitottság állt.

  Bővebben

 • Sokszínű presbitériumok – Ahány gyülekezet, annyi jó szokás

  Egyházunkban a kegyességi irányzatok mellett meghatározó a földrajzi elhelyezkedés, egy-egy gyülekezet történelme is. A különböző testvéri közösségekben különféle presbitériumok szolgálnak. Lelkészeket kértünk arra, összeállításunkban mutassák be, náluk hogyan működik, miben különleges a presbitérium. Azt reméljük, a helyi példákból sokan tudnak majd inspirálódni, ötleteket gyűjteni, imáikban az épülő gyülekezetekre gondolni.

  Bővebben

 • Ki a jó presbiter?

  Mi a feladata annak, aki ma presbiteri szolgálatot vállal? Mi az, amit fontos tudnia, és nem szabad szem elől tévesztenie? Mi teszi a presbitert igazán jó presbiterré? Hogyan tehet eleget az elvárásoknak? Honnan merítsen erőt és hitet, ötleteket és célokat? Kitől kérjen tanácsot? Mikor szólaljon meg, és mikor hallgasson inkább? Meddig terjed a megbízatása? Mikor biztasson, támogasson, és mikor kérjen számon valamit?

  Bővebben

 • A közösségi tisztség viselésének biblikus alapjai

  Abban az évben, amikor egyházunkban általános tisztújítás zajlik, talán nem haszontalan áttekintenünk a gyülekezeten belüli presbiteri tisztségvállalás biblikus előzményeit, alapjait, jellemzőit.

  Bővebben

 • Evangélikus presbiterek a második ötszáz évben

  Nagy áldása egyházunknak, hogy a presbiteri szolgálatot teológiai és gyakorlati oldalról egyaránt gondosan és nagy tudással támogató intézményeink, szakembereink munkálkodnak közöttünk évek óta. Az ő – jelen összeállításban olvasható – gondolataikhoz az egyházunk konkrét helyzetéből és teendőinkből adódó megfontolásokat igyekszem hozzáilleszteni.

  Bővebben

 • A „presbiter”, az elöljáró Jézus

  Húsvét evangéliuma nem csupán az üres sír ténye, a feltámadás híre, hanem sokkal inkább annak a jézusi ígéretnek a beteljesedése, amelyet a Mester már halála előtt bejelentett tanítványainak: „Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” (Mt 26,31–32)

  Bővebben

 • Az országos iroda a gyülekezetekért, intézményekért

  Kedves Presbiter Testvérem! A cím megfogalmazza az alapelvet, amely egyházunk országos irodája működésének alapját, lényegét adja. Azért vagyunk, azon dolgozunk, hogy a gyülekezeti élet, a hitoktatás, az iskoláink, óvodáink, a diakóniai intézményeink működését, mindennapi életét segítsük. Döntéseket készítünk elő az országos presbitériumnak, a zsinatnak, és az így megszülető döntéseket hajtjuk végre. A gyülekezetek és az intézmények mindennapi élete adja a feladatainkat, általános megoldásokat keresünk a mindennapi élet kihívásaira. Munkánk sokszor a háttérben marad, de egy-egy feladatnál a gyülekezeti presbitériumok is közvetlenül találkoznak velünk.

  Bővebben

 • A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE: A szószékoltár mint kifejezőeszköz

  Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és az Evangélikus Országos Gyűjtemények nyilvános előadásokat rendez havonta az Evangélikus Országos Múzeumban. A reformáció öröksége – 2018 című sorozatban 2018. április 26-án Harmati Béla László tartott előadást A szószékoltár mint kifejezőeszköz címmel.

  Bővebben

 • Szeretni az egyházat

  Országszerte lezárultak a gyülekezeti választások, felügyelők, presbiterek százai kezdik meg vagy folytatják szolgálatukat. Ritka egybeesés, hogy az országgyűlési választásokra is ebben az időszakban kerül sor, így világossá válik az a kettős felelősség, amely minket, ennek az évszázadok óta demokratikusan működő egyháznak a tagjait terhel s egyben felemel.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára