3

 • Ízlelgessük a Biblia igéit, s akkor a lelkünk jóllakik!

  Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és egyházunk reformációi emlékbizottsága által szervezett idei, jubileumi előadás-sorozat utolsó alkalmán dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének egyetemi docense tartott előadást. A meglehetősen talányos és összetett cím – Asztali örömök – örömök az asztal körül (ízelítő) – az első hallásra bizarrnak, de legalábbis szokatlannak tetsző gasztroteológia világába kalauzolta el a 2017. december 14-i est hallgatóságát.

  Bővebben

 • Adventi gyertyagyújtás 3.: A növekvő világosság

  Győri Tamás József evangélikus lelkész az adventi időszak üzenetéről beszélt.

  Bővebben

 • A vasárnap igéje: Vér a pásztorsubán (Jn 10,30–39)

  Jézus ellenfelei újra nekigyürkőznek, hogy megkövezzék őt (Jn 10,31). Korábban azt nem tudták elviselni, hogy az ördög fiainak és hazugnak nevezi őket. Ezúttal azon botránkoznak meg vérszomjas vitapartnerei, hogy önmagát az Atyával egynek nevezi.

  Bővebben

 • Menjünk mi is Betlehembe! – Üdvözítőtök született 2.

  Szentendre – Kalit Mihály segítségével, Kertész József ötlete alapján betlehemi stációt készítettek Szentendrén. A szobrok immáron három éve meg is elevenednek Papp Kornélia óvónő irányításával, szentendrei óvodások közreműködésével. Horváth-Hegyi Olivér lelkész tartott rövid gondolatébresztőt 2017. december 9-én, az idei advent második alkalmán.

  Bővebben

 • Benedictus! Áldott az Úr!

  Zakariás, a boldog apa Szentlélekkel betelten prófétál. Hosszú kilenc hónap volt az övé. Hitetlensége miatt, büntetésből némán töltötte a várakozás idejét. És az ígért gyermek megszületett. János – a későbbi Keresztelő János. Benedictus! Áldott az Úr!

  Bővebben

 • Adventi gyertyagyújtás 2.: Mire vársz?

  Győri Tamás József evangélikus lelkész az adventi időszak üzenetéről beszélt.

  Bővebben

 • Menjünk mi is Betlehembe! – Angyali üdvözlet 1.

  Szentendre – Idén, immár harmadik éve lett hagyománnyá, hogy szentendrei óvodások Jézus a megváltó születését kicsiny ünnepléssel várják. „Horváth-Hegyi Olivér lelkésszel a tavalyi évben már ökumenikussá próbáltuk szervezni a szentendrei egyházak papjaival, lelkészeivel az adventi óvodás alkalmakat” – írta szerkesztőségünknek Kertész József nyugdíjas erdész, utazásszervező, Papp Kornélia néphagyományt éltető óvónő férje, aki a gyülekezetnél felállított első betlehemest készítette. December 2-án Császár Domonkos teológiai hallgató szólt a gyerekekhez a Biblia üzenetéről.

  Bővebben

 • Ádventi gyertyagyújtás 1.: Az Úr érkezése

  Győri Tamás József evangélikus lelkész az adventi időszak üzenetéről beszélt.

  Bővebben

 • A reformáció 500 éves öröksége: Luther és Kálvin az istentiszteletről

  Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. 2017. november 30-án dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, miniszteri biztos (Reformáció Emlékbizottság) tartott előadást Luther és Kálvin az istentiszteletről címmel.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és hittanoktatás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenhetedik ötperces epizódjában megszólalt Bölcsföldiné Türk Emese vallástanár, aki a budapesti Baár-Madas Református Gimnázumban és Általános Iskolában tanít. Az új hetedik osztályos református hittankönyv szerzőjeként fontosnak tartja, hogy a gyerekekkel együtt gondolkodjanak a tanárok a hittan kérdéseiről. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és ifjúságpasztoráció

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenhatodik ötperces epizódjában megszólalt Édes Gábor, református ifjúsági lelkész, aki az elmúlt évben végezte el a református teológiát. Az ifjúság körében végzett lelkipásztori feladatokról vallott. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Mennyire biztos az örök élet?

  „Az örök élet nem olyasvalami, ami megmarad a tulajdonunkban, már ha helyes lóra teszünk, és Krisztus táborához kötelezzük el magunkat. Az örök élet nem lezsírozott nyeremény a játszma végén. Péter szavaival élve, a játszma végén minden elég majd. Nem érdemes hát a földi dolgok helyett átnyergelni egy másik hamis biztonságra, s fix örök életben reménykedni. Az egyház igazi kincse nem az örök élet, hanem az evangélium. Mindnyájan Isten kezében vagyunk.” Bence Áron prédikációját közöljük, mely az egyházi év utolsó vasárnapján, a szentendrei evangélikus templomban hangzott el.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap a lelkész 1979-ben elhangzott, a Dániel könyve 12. fejezetének 2-3. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Terei Endrére (1914-1998) emlékezünk

  70 éve iktatták be a hatvani gyülekezet parókus lelkészének a 33 éves rozsnyói lelkészt, Terei Endrét (1914-1998). Ottani szolgálatáról tudósított a Hatvani Evangélikus Egyházközség történetéről írott hatvan (!) oldalas füzete 47. oldalán Hlavacska András, a gyülekezet felügyelője. Az alábbiakban ezt közöljük.

  Bővebben

 • Ki volt Gyökössy Endre?

  Talán a címként szereplő kérdést butaság is föltenni, hisz ki ne ismerné ezt a nevet szerte e hazában? Annak a kerek húsz esztendeje elhunyt neves, hazai protestáns lelkipásztornak, pasztorálpszichológusnak, írónak-költőnek a nevét, aki egész életén át minden porcikájával vallotta és hirdette: „Nemcsak pénzből, a szeretetből is lehet »tizedet« adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok. Nekem azt tovább kell adnom! Én rengeteg szeretetet kaptam a szüleimtől, a feleségemtől, a gyerekeimtől, a gyülekezetemtől. Illik továbbadni!”

  Bővebben

 • Pápai Pásztoridők 9.

  Pápai Pásztoridők címmel jelenik meg a reformáció emlékévében egy kiadvány, amelynek egyes számait honlapunkon is publikáljuk. A tervek szerint 9 számot publikálnak februártól decemberig. A lap a csatolt mellékletek között található.

  Bővebben

 • Pápai Pásztoridők 8.

  Pápai Pásztoridők címmel jelenik meg a reformáció emlékévében egy kiadvány, amelynek egyes számait honlapunkon is publikáljuk. A tervek szerint 9 számot publikálnak februártól decemberig. A lap a csatolt mellékletek között található.

  Bővebben

 • Letölthetők honlapunkról a 2018-as év ökumenikus imahetének információi

  2018-ban az ökumenikus imahét január 21–28. között kerül megrendezésre. Az imahét anyagát a karibi keresztyén testvérek állították össze, központi igéje így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap a lelkész 1978-ban elhangzott, a János evangéliuma 17. fejezetének 11-190. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és a Vizsolyi Biblia

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenötödik ötperces epizódjában megszólalt Szabó András, irodalomtörténész, egyetemi tanár, aki a budapesti Károli Gáspár Egyetemen és a révkomáromi egyetemen tanít régi magyar irodalmat. Kutatási területe a reformáció korának művelődése, Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert és a wittenbergi vándordiákok életműve. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Luther Márton a Luther-rózsa szimbolikájáról

  „Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

  Bővebben

 • Mindenki szolgája – Mesteri Gáncs Aladár élete és szolgálata

  Dédnagyapám, mesteri Gáncs Aladár kistermetű, halkszavú, szelíd ember volt, aki kissé énekelve prédikált. Külső adottságait tekintve nem volt figyelmet felkeltő jelenség. Ráadásul nem is élt hosszú életet, mindössze negyvennégy évesen halt meg, fiatal özvegyet és három kis árva gyermeket hagyva maga után, akik közül a legidősebb is csupán tizenkét éves volt akkor – ő lett később a nagyanyám.

  Bővebben

 • Luther a megtérésről

  Luther nem egyik napról a másikra vált a rendi regulát kínosan betartó szerzetesből reformátorrá. Lelki fejlődését tekintve a 95 tétel megírása nem jelentett mérföldkövet. A Szentírás doktorának teológiai látását reformátorivá érlelő toronyszobaélmény a 95 tétel kiszögezésekor már a múlté. A világtörténelem és az egyháztörténet lapjain azonban mégis 1517. október 31. és a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezett 95 tétel jelenti a fordulópontot.

  Bővebben

 • In memoriam dr. Pósfay György

  Családja közreműködésével írt életrajzának közreadásával, valamint a Zákeus Média Centrum archív filmösszeállításaival emlékezünk a nemrégiben elhunyt dr. Pósfay Györgyre.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap a lelkész 1978-ban elhangzott, a Máté evangéliuma 18. fejezetének 15-20. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és elmúlás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvennegyedik ötperces epizódjában megszólalt Somogyi Péter református lelkész, aki tizennyolc évesen jelentkezett a teológiára. Kecskemét után jelenleg a budapest-fasori református gyülekezetben szolgál. A halálról, az elmúlásról és Isten üdvözítő tervéről beszélt a rövidfilmben. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

 • Csepregi Béla igehirdetései – Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap

  Csepregi Béla sárszentlőrinci evangélikus lelkész prédikációi fognak elkísérni bennünket a következő egyházi évben adventtől adventig, minden héten. Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap a lelkész 1978-ban elhangzott, a 16. Zsoltár 5-11. versei alapján tartott prédikációját adjuk közre.

  Bővebben

 • A reformáció hajnalhasadása – Luther 95 tételének jelentősége

  Nagykálló – 2017. október 29-én A reformáció hajnalhasadása – Luther 95 tételének jelentősége címmel tartott előadást Adámi László evangélikus lelkész a közös evangélikus-református ünnepi úrvacsorás istentiszteleten, a nagykállói református templomban. Az alábbiakban ezt olvashatják el.

  Bővebben

 • Reformáció hétről hétre: Reformáció és megújulás

  A Reformáció hétről hétre című, a Duna Televízióban, illetve a Duna World műsorán futó sorozat negyvenharmadik ötperces epizódjában megszólalt Kató Béla erdélyi református püspök, aki az illyefalvi erődtemplom szimbólikus megújulásáról beszélt. Az adást a készítők engedélyével mi is közzétesszük.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 3 csatornájára