4000

 • A reformátor nagyra becsült asszonya

  Feleség, édesanya, talpraesett gazdálkodó, teljes értékű szellemi-lelki társ férje oldalán, gyógynövényfőzetek ismerője, megváltott gyermeke Krisztusnak. E sokoldalú asszony nem más, mint Katharina von Bora, azaz Bóra Katalin, Luther Márton felesége. Sokat tudunk róla reformátor férje révén, de ő maga ritkán kerül reflektorfénybe. Pedig megérdemli. Ursula Koch magyarul immár második kiadásban megjelent, Rózsák a hóban című életrajzi regényének ő a főhőse.

  Bővebben

 • Ha várunk, türelemmel várjuk!

  „Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7)

  Bővebben

 • Segíthet-e a hit, ha elkaptad a Covidot?

  A Covid-járvány második hullámának zenitjén járunk. Sokan úgy estünk át a betegségen, hogy észre sem vettük. És sokan aggódtak szerettükért, akinek látták szenvedését, megpróbáltatásait. Naponta szembesülünk az elkeserítő statisztikákkal, melyek szerint a halálozást tekintve lassan átlépjük a lélektani tízezres határszámot. Borzasztó, hogy el kell temetnünk egy hazai kisváros teljes lakosságát. A hírek és rémhírek mellett azonban fontos feltennünk a kérdést: miként éljük meg ezt az időszakot az érzések szintjén a lelkünkben, miként a fejünkben és a szívünkben?

  Bővebben

 • Legyen a remény éve 2021!

  Washington – Több ezer origamiból megformált galamb szimbolizálja a reményt a 2021-es évre az amerikai egyesült államokbeli Washingtoni Nemzeti Katedrális kiállításán. A különleges kiállítás, melyet Michael Pendry művész alkotott, arra hívja fel a figyelmet, hogy ne a csüggedés, hanem a bizalom felől tekintsünk a jövőre.

  Bővebben

 • A 2021. esztendő igéje

  „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

  Bővebben

 • Apa vagyok

  Nem könnyű a mai világban apának lenni, mégis a legszebb Istentől kapott hivatás, melyet férfi átélhet a földi életben. Manapság persze számtalan elvárás, újfajta követelmény terheli a mélyen bennünk élő apaképet. Videónkban tíz olyan gondolatot gyűjtöttünk össze, amely segíthet eligazodni apaként és keresztényként ebben a furcsa világban.

  Bővebben

 • A lelkészi pályáról – egyenesen és mindenkinek

  „Nemcsak érdekfeszítő, hanem felüdülés elolvasni ezt a könyvet”– írja Reuss András. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem emeritus professzora Szabó Lajos Égi hívás – földi pálya avagy miért (ne) legyek lelkész? című, a Luther Kiadó gondozásában megjelent kötetről írt recenziót.

  Bővebben

 • Virtuális szószékcsere korona idején – Hogyan lesz a 2021-es ökumenikus imahét?

  Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) vezetősége 2021-ben is úgy tervezi, hogy megtartják az imahetet. Ez azonban idén nem lesz egyszerű a járványhelyzet miatt, s az is nehézséget okoz, hogy a különböző tagegyházak más-más rendszabályokat hoztak templomaikban, gyülekezeteikben. Összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos előzetes véleményeket, gondolatokat, tapasztalatokat.

  Bővebben

 • Éva vallomása

  Nemrégiben jelent meg Lovas Zsuzsanna Lux evangélikus hitoktató …és a kovácsoltvas kerítés című verseskötete. Írásait az Evangélikus.hu többször közreadta már. A könyv újdonsága a saját készítésű árnygrafika és a sok haiku. Az általa írt ember-mesék nem nélkülözik a hívő ember látásmódját, helyet adva a másként gondolkodóknak is. A könyv, valamint az illusztrációk (képként és poszterként) megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban (Üllői út) és a Huszár Gál Könyvkereskedésben (Deák tér) is – most az Éva vallomása című verset adjuk közre.

  Bővebben

 • Istenhit vs. oltás? – Egy lelkész véleménye vakcinaügyben

  Az elhúzódó pandémiás időszak újabb és újabb helyzetekben késztet reakcióra bennünket, keresztényeket is. Folyamatosan megválaszolandó kérdés templomaink vasárnapi nyitva- vagy zárvatartása, egyházi alkalmaink előírásoknak megfelelő megtartása vagy elhalasztása. Ami új, az a megérkező vakcina kérdése. Oltassam magam, vagy ne? Használ, vagy nem? Esetleg káros lehet? És itt említsük meg – ide nem hozva, de meglétüket tudatosítva – az összeesküvés-elméleteket is.

  Bővebben

 • NÁLAM A TAKARÓD

  Nemrégiben jelent meg Lovas Zsuzsanna Lux evangélikus hitoktató …és a kovácsoltvas kerítés című verseskötete. Írásait az Evangélikus.hu többször közreadta már. A könyv újdonsága a saját készítésű árnygrafika és a sok haiku. Az általa írt ember-mesék nem nélkülözik a hívő ember látásmódját, helyet adva a másként gondolkodóknak is. A könyv, valamint az illusztrációk (képként és poszterként) megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban (Üllői út) és a Huszár Gál Könyvkereskedésben (Deák tér) is – most a Nálam a takaród című verset osztjuk meg.

  Bővebben

 • „A kereszténység mely igen elromlott!” – Gondolatok a csepregi mészárlásról

  Éppen négyszáz éve történt az ellenreformáció egyik legszörnyűbb vérengzése a dunántúli Csepregen. A politikai okokat sem nélkülöző brutális támadás során egyetlen nap alatt több mint ezerkétszáz evangélikust mészároltak le. A kiszámított kegyetlenségében is a Szent Bertalan-éji vérengzéshez hasonló brutális támadás lényegében elpusztította az evangélikusság egyik dunántúli fellegvárát.

  Bővebben

 • ÁLDÁST VÁRÓ

  Nemrégiben jelent meg Lovas Zsuzsanna Lux evangélikus hitoktató …és a kovácsoltvas kerítés című verseskötete. Írásait az Evangélikus.hu többször közreadta már. A könyv újdonsága a saját készítésű árnygrafika és a sok haiku. Az általa írt ember-mesék nem nélkülözik a hívő ember látásmódját, helyet adva a másként gondolkodóknak is. A könyv, valamint az illusztrációk (képként és poszterként) megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban (Üllői út) és a Huszár Gál Könyvkereskedésben (Deák tér) is. Most az Áldást váró verset adjuk ebből közre.

  Bővebben

 • Minden nap ajándék

  Kaposvárra kerülésem után gyakran hallottam a címül írt mondatot Rónai Gyula felügyelő úrtól. Elnöktár­samnak szinte szavajárása volt ez, mégpedig ebben a formában: „Nekem már minden nap ajándék.”

  Bővebben

 • Te ne akarj engem megtéríteni! – Kapaszkodók az evangélium megéléséhez és hirdetéséhez

  Szekularizált nyugati típusú világunkban a keresztény hit és vallásosság meglehetősen skizofrén helyzetbe került. Ennek oka, hogy az egyház és az állam szétválasztása a magánszféra hatáskörébe „száműzte” a spiritualitás dimenzióját. A kereszténység alapvető tanítása azonban, hogy az evangéliumot (a Jézus Krisztusról szóló örömhírt) hirdetni kell az egész világban, hogy minél több ember számára elérhető lehetőség legyen. Ezt a kettőt együtt nem lehet. És mégis ebben élünk hívő emberként, és ebben az ellentmondásban van elhívásunk arra, hogy két világ polgárai legyünk.

  Bővebben

 • Gőzmozdonnyal karácsonyig (Jn 1,1–13)

  Ádventnek olyannak kellene lennie, mint egy gőzmozdony. Ele­gáns, lassú, korszerűtlen, de a lényegét tekintve a célját betölti. Ha ádvent napjait állomásoknak tekintjük, akkor karácsonykor joggal mondhatjuk ki: végállomás, kérem, szálljunk le a vonatról! Megérkeztünk. Vége az utazásnak, és bármilyen szép volt is a táj, és hangulatos a beszélgetés a vagonokban, el kell most engedni, s csomagjainkkal, bőröndjeinkkel együtt leszállva fel kell venni az új hely ritmusát.

  Bővebben

 • Máglyahalál a tiltakozókra – Az evangélikus egyház hajnaláról

  A középkor végét és az újkor hajnalát több egymással összefonódó gazdasági, társadalmi és kulturális jelenség harangozta be. Ezek sora a humanizmussal és a korai polgárosodással kezdődött, a könyvnyomtatással és a nagy földrajzi felfedezésekkel folytatódott, és a nyugati kereszténységet megújító reformációval és a modern nemzetállamok körvonalainak kialakulásával tetőzött. A humanista világnézet és a reneszánsz stíluseszmény legfontosabb célja az emberi szellem felszabadítása volt a középkori vallásos gondolkodás béklyói alól – írta a BBC History alapján a 24.hu.

  Bővebben

 • A gyógyulás éve

  2020. próbás hónapjai után óvatosabban kell bánnunk az újévi jókívánságokkal. A megszokott „búékozás” helyett talán bölcsebb, ha csak annyit mondunk, annyit kívánunk másoknak és magunknak, hogy 2021 legyen a gyógyulás esztendeje. Hiszen sokféle sérülést, sebet hordozunk az elmúlt, vagy talán precízebben fogalmazva, a reménység szerint elmúló félben lévő nehéz időkből.

  Bővebben

 • Jézus Krisztus is megkeresztelkedett

  Vízkeresztkor a legtöbbször a Három királyokról esik szó. A mágusokról, akik imádni mentek Jézust. Talán mellettük kevésbé hangsúlyos az a tény, hogy az egyházak ilyenkor Jézus Krisztus Jordánban való megkeresztelését is ünneplik. Pedig fontos lenne annak a momentumnak a középpontba állítása, hogy Jézus maga is a bűnös emberekkel való közösséget vállalta.

  Bővebben

 • Mit adjunk meg a császárnak, és mit ne? – Dietrich Bonhoeffer Krisztus-hűsége

  A zsarnokölésre is kész teológus az Isten nélkül cselekvő, szuverén állam és egyén modern eszméjét vonta kétségbe. Mártíriumára nemegyszer hivatkoznak önigazolásképpen.

  Bővebben

 • Erről a könyvről beszélgetni kell!

  „A 264 oldalas kötet nyolc nagyobb egységre bomlik, s mindegyik a lelkészi pálya egy-egy hangsúlyos szeletét járja körbe. A tartalmi építkezés – telitalálat” – fogalmaz az Igazság és Élet folyóiratban megjelent recenziójában dr. Bodó Sára. Alábbiakban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettese, a Gyakorlati Teológiai Tanszékének egyetemi docense írását olvashatják a Szabó Lajos által szerkesztett Égi hívás – földi pálya című kötetről.

  Bővebben

 • Január hónap igéje: „Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk!” (Zsolt 4,7)

  Sok metrókijáratnál található fotófülke, amelyben igazolványképet lehet készíteni pár pillanat alatt. A masina megfelelő időközökkel több képet is készít, és kiválaszthatjuk közülük, hogy melyiket vagy melyeket szeretnénk nyomtatott formában magunkkal vinni. Néhány pillanat választja el ezeket a fotókat, mégis annyiféle érzés, hangulat tükröződhet vissza róluk: ijedség, fáradtság, nyúzottság, erőltetett mosoly, komolyság, de a vidámság, a mosoly ezernyi árnyalata is ott található rajtuk.

  Bővebben

 • Mi a titok? Hogyan lett 100 millió keresztény Kínában?

  Ez év júniusában a hazai sajtót is bejárta a hír, hogy a kínai hatóságok több mint ötszáz keresztet eltávolítottak keresztény templomok tornyairól, és számunkra, posztkommunista országok állampolgárai számára valami felfoghatatlan ideológiai párosításként nem egy helyen a Kínai Kommunista Párt vörös csillag jelképét tették a templomok tornyaira. A közel hat évtizede alapított Open Doors nemzetközi szervezet 1992 óta adja ki éves jelentéseit a világban zajló keresztényüldözésről, és az utóbbi időben egyre többet foglalkozik Kínával és az ott fokozódó keresztényellenességgel.

  Bővebben

 • Mama énekel

  Úgy hervadt el a mama a szemünk előtt, mint egy virág. Sziporkázó elméjén lassan jelentek meg a fehér foltok. Amikor ezt észrevettük, először hóbortosságnak gondoltuk, csak akkor ijedtünk meg, amikor eltévedt az utcán, és időnként az unokákat nézte a gyerekeinek.

  Bővebben

 • Szeretni tanító hexaéder – Tízéves a Szívtől szívig dobókocka

  Nincs az a szokatlan ötlet, amelynek megvalósításához – szelíd rámenősséggel – ne lehetne előbb-utóbb támogatókat találni, amelyet ne lehetne országgal-világgal megismertetni. A Rákosszentmihály–Sashalmi Evangélikus Egyházközség lelkésze, Börönte Márta például kitalált tíz évvel ezelőtt egy kockát, és ez év október 1-jén már ennek nemzetközi karrierjét ünnepelhették meg a szentmihályi lutheránus templomban. A filmbemutatóval egybekötött jubileumi együttléten kiderült, a projektté fejlesztett hexaéder sikerét ma már nemcsak magánszemélyek, de minisztériumi pályázatok és különböző egyházi, illetve civil szervezetek támogatása is táplálja.

  Bővebben

 • A hátterem is én vagyok

  „Az év minden napjára szánt bibliai igék, igemagyarázatok, imádságok és áldások nemcsak Istenhez és környezetünkhöz visznek közelebb, de alkalmasak arra is, hogy vitatkozzunk velük, és elmélyedjünk Isten nekünk is szóló (öröm)üzenetében” – olvasható a kötet hátsó borítóján. Az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című áhítatoskönyvet a bibliaolvasó kalauz, az Útmutató 2021 napi igéi alapján írták evangélikus lelkészek és teológusok. A havi igéket is tartalmazó, öröknaptárként szerkesztett ötszázharminchat oldalas könyv egyházunk országos irdája gyülekezeti és missziói osztályának és a Luther Kiadónak a gondozásában jelent meg.

  Bővebben

 • Mi a karácsony?

  Már november közepén szomorkásan nézett maga elé. A kereskedelem vadul figyelmeztető és harsogó reklámdömpingje szíven ütötte. Már megint jön a karácsony. Keserves egy kényszerpálya évek óta. Ajándékok, karácsonyfa, ünnepi asztal, s mindez mennyibe kerül. Csomagolás, takarítás, főzés, terítés, családi találkozók. A reklámot még a koronavírusos hírek sem zavarják. Jól van ez így? Mi az igazi értelme ennek az egésznek? Itt ez a karácsony. Kimerítő. Majd ki kell pihenni. Anyagilag újra talpra kell állni. Ennyi? Ahogy így töprengett, egyre keserűbb lett a szájíze. Mit tegyek – morfondírozott –, hogy tényleg örömünnep legyen a karácsony?

  Bővebben

 • Ilyen lehet a tökéletes karácsony 2020-ban

  2020 a lemondások éve volt. Rákényszerített a helyzet, a kormányzati döntések, az egyházi élet arra, hogy egy sor dologról lemondjunk. Ráadásul a második hullám már sokkal aktívabban telik. A legtöbb ember számára a lemondás a jó dolgoktól – a kikapcsolódástól, a társaságtól, a közös alkotástól – való tartózkodást jelentette, miközben minden egyéb kötelezettségnek meg kellett felelni. A munka, akár nehezített körülmények között is, de a legtöbbek számára folytatódik, a kikapcsolódás, a feltöltődés számos lehetősége azonban elvétetett. Ezekkel az érzésekkel, tapasztalatokkal fordulunk rá a karácsonyra.

  Bővebben

 • Fehér karácsony

  Húsvétkor a Covid-járvány első hulláma miatt – összhangban az állami döntésekkel – zárva voltak templomaink, hogy az akkor még alig ismert vírus terjedését lassítsuk, megakadályozzuk. Egy gyülekezetünkhöz tartozó kedves, idős asszony meg is jegyezte, hogy sok mindent megélt az elmúlt nyolcvan esztendő alatt, de ilyent még soha. A 2020-as eseményeknek biztosan kiemelt helyük lesz a következő évtizedek történelemkönyveiben.

  Bővebben

 • Mindenek ellenére: öröm

  Mesterházy Balázs evangélikus lelkész gondolatait osztjuk meg.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 4000 csatornájára