4000

 • Az atyák bűne – Oscar-értékelés 2016

  Vajon melyik a nehezebb: értelmet találni a pusztításban vagy elfogadni a bűn pusztító és értelmetlen jelenlétét a „szentek közösségében”? Szubjektív értékelés két Oscar-díjas alkotásról: a Saul fiáról és a Spotlightról.

  Bővebben

 • Böjti történet – „Soha nem fogom elfelejteni azt a hangot”

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. Az alábbiakban Ponicsán Erzsébet, a rákospalotai gyülekezet lelkészének vallomását olvashatják.

  Bővebben

 • Skandináv agapé, az igazi svédasztal

  „A svédasztal az a vendéglátói gyakorlat, amikor egy nagyobb társaság számára nem az étlapról rendelt egyéni elképzeléseket vagy az egész társaság számára rendelt csoportmenüt szolgáljuk föl, hanem a hideg s meleg ételeket egy vagy több, e célra kialakított – többnyire körbejárható – kínálóasztalra tálaljuk, önkiszolgálás céljából.” (Idézet egy háznagyjelölteknek szóló előadásból)

  Bővebben

 • Gundel János és a palócleves

  A neves gasztronómiai dinasztia megalapítója, Gundel János is kötődött az evangélikus egyházhoz, olyannyira, hogy még tisztséget is viselt a pesti Deák téri gyülekezetben, amelynek tagja volt. A bajorországi Ansbachban 1844-ben született, korán árvaságra jutott fiú szülővárosának mezőgazdasági és ipariskolájában tanult, majd 1857-ben került Magyarországra. Itt végigjárta a vendéglős mesterség lépcsőfokait. Pikolófiúként kezdte mostohaapja sógoránál, Gärtner Györgynél egy budai vendéglőben. Pincérként a Téli Sörházban, majd az Arany Sas fogadóban dolgozott. Utóbbi tulajdonosának, Kommer Józsefnek az unokahúgát, Annát vette feleségül.

  Bővebben

 • A vándorló és kolduló istenség

  A kolduló szerzetes vagy vándor – barát, dervis – a keresztény és muszlim spirituális gondolkodásban, valamint a lelkiségi hagyományban és irodalomban felértékelt, áldott ember. A buddhista szerzetesek Thaiföldön gyakran élnek vándoréletet, a nevük is innen ered (dhutanga: „vándorolni, menni”). A dhutangák penzumai közé tartozik a napi táplálék koldulása házaknál (sapadánacárika). A keresztény világban elsősorban a kolduló rendek sugárzó szentjei és legkivált Assisi Szent Ferenc szakrális igénytelensége és eszköztelensége juthat eszünkbe.

  Bővebben

 • (El)térítő tanok

  „A város így mulat, / jó a hangulat, / senki sem áldozat, / mindenki táncol...” Milyen fonák helyzet, amikor ez az Ákos-dal is a mulatság része, s azok is „buliznak rá”, akikről íródott. Mert tényleg mindig jön valaki, aki biztosan tudja, és bizalmasan a fülekbe súgja: „Hogy megváltozott minden, / hogy nincsen többé Isten, / és lehet gyorsabban élni, / nem kell az ördögtől se félni…”

  Bővebben

 • Ki lakik a Szentháromság szívében?

  Úgy illik, hogy a megújult Evangélikus Élet magazinba írott első Égtájoló-cikkemet az ősi liturgikus invokációval kezdjem: az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. De mit is jelent ez a megszokott mondat, amelyre igazán talán már oda sem figyelünk? „Isten nevének segítségül hívása” – olvassuk a Liturgikus könyvben a klasszikus definíciót. Nem varázsige, hanem kicsit profánabbul fogalmazva, mai hasonlattal: az invokáció olyan, mint egy jelszó (password, PIN-kód), amely megnyitja a kapcsolat lehetőségét, esélyt kínál a kommunikációra Isten és ember között. Ha nem figyelünk rá, ha elfelejtjük, lefagy a rendszer, nem jön létre az élő és éltető kapcsolat.

  Bővebben

 • Imahetek után

  A gonosz, a diabolosz szétszed, összezavar, tönkretesz, a Lélek gyógyít, egyesít, helyreállít. Az egyházban, Krisztus földön élő testében ez a két transzcendens, spirituális erő feszül egymásnak. Az egységtörekvés, az ökumenikus mozgás, az evangéliumi hívők közössége nem hobbi, nem identitászavarral küzdők pótcselekvése, hanem az Örökkévaló akaratának teljesítése örömben, békességben. Az Atya szereti, ha gyermekei együtt vannak. A végtelen mennyei asztal mindenkit vár, a felkészülés a nagy találkozásra itt történik.

  Bővebben

 • Családi csoportkép

  Nemrégen egy fénykép akadt a kezembe. Már nem emlékszem, hogy mikor készülhetett, de az egész család rajta van. Talán egy karácsonyi ebéd vagy fontos születésnap alkalmából gyűltünk így össze, s kerültünk lencsevégre. Lehet, hogy nagyapa – nekem dédapa – egyik kerek évfordulója volt éppen.

  Bővebben

 • Tönkretett kapcsolatok

  Erre én egyszerűen nem érek rá!” – hasított bele az iroda csöndjébe bántóan erős hangon a dörgedelmes kioktatás. „Nekem erre nincs időm!” – ismételte meg tán a nyomaték kedvéért még egyszer a mindenkinél elfoglaltabb és fontosabb középvezető. A telefonból előbb beszédes csend, majd egy halk kattanás hallatszott.

  Bővebben

 • Honnan nézzük?

  Ezen a téli reggelen arra ébredtem, hogy egyre csak az motoszkál a fejemben: merre is néz az a szoborba préselt Hemingway-arc Cojimarban, hét mérföldnyire keletre Havannától, egy kis halászfaluban? Vajon mit figyel az a kőarc: a szárazföldet vagy a tengert kémleli? S vajon milyen irányból szemléli a messzeséget?

  Bővebben

 • Böjti történet – Neki elég lett

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. Az alábbiakban Jakab Béla, az óbudai gyülekezet lelkészének vallomását olvashatják.

  Bővebben

 • „esetleg jegesmedvéket legeltethet” – Egyházüldözés szovjet módra Kárpátalján – Gondolatok Bendász István Öt év a szögesdrót mögött című könyvének széles margóira

  A vörös betűs cím hegyes szögként üti az olvasóba a kérdést: ezúttal vajon miféle szögesdrótról lesz szó? A 20. század mely poklába vezet be a könyv? A 2012-ben Ungváron megjelent harmadik, bővített kiadás borítója – Matl Péter szobrászművész munkája – azonnal történelmi asszociációkat kelt: cirill betűs feliratú, szalagos-búzakalászos címerkeretben szilánkosra tört, hófehér hármas kereszt, mögötte fekete sarló-kalapács sejlik. Az alcím mindjárt pontosítja az első benyomásokat: Egy kárpátaljai görög katolikus pap naplója a Gulágban.

  Bővebben

 • Böjti történet – Készülődés

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. Az alábbiakban Kalincsák Balázs, a Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség lelkészének gondolatait olvashatják.

  Bővebben

 • Hit a börtönben – a kommunizmus áldozatai – Farkas elvtárs, ön Istenhez fohászkodik?

  „A belső Istenhit és vallásosság, amit kaptunk a börtönben, sokunkban megmaradt és megőriztük a mai napig, anélkül, hogy elmentünk volna kezet csókolni a helyi plébánoshoz vagy a helyi lelkipásztorhoz.” Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Fehérváry István író és Oláh Vilmos doktor visszaemlékezései.

  Bővebben

 • Böjt... kicsit másképp

  A húsvét előtti heteket böjti időszaknak nevezik. Úgy készül a hívő ember Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére, hogy elcsendesedik, magába száll, s többet foglalkozik olyan dolgokkal, amelyeket fontosnak tart, de el szokott hanyagolni. Van pár példánk a modern böjtre.

  Bővebben

 • Én és mi – Európa kibékíthetetlen ellentétei és egy születésnap

  Mai Európánkban körülnézve úgy tetszik, hogy az én és a mi kibékíthetetlen ellentétbe kerülve végsőkig menő harcot vív egymással. Amikor a „női princípiumról” vitatkozunk, az önmegvalósítást és a közösség, a család szolgálatát állítjuk élesen szembe. Bevándorlók tekintenek új hazájuk, önmegvalósításukat mindennél előbbre helyező polgáraira értetlenül, megzavarodva, vagy éppen egyre növekvő gyűlölettel. Európa őslakosai megbotránkozva, megrémülve, vagy haraggal eltelve tekintenek az újonnan érkezettekre. Van esély rá, hogy kibékítsük ezt a rengeteg én-t és mi-t?

  Bővebben

 • Böjti történet – Hedonizmus

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. Az alábbiakban Bartha István, a balassagyarmati gyülekezet lelkészének vallomását olvashatják.

  Bővebben

 • Vallássérültek – akik sebeket kaptak az egyházban 1. rész

  Az egyházak nagyon sok mindenről nem beszélnek. Mi pedig – a hívek – elnézzük, megengedjük és fenntartjuk ezt a helyzetet. A kimondatlan problémák köztünk ülnek a padsorokban.

  Bővebben

 • Reflexiók a 12 dolog, amit nem tudtál a mai lelkészekről című cikkre

  Seben Glória 12 dolog, amit nem tudtál a mai lelkészekről című cikkére Hegedűs Attila evangélikus lelkész reagált.

  Bővebben

 • Kosok

  Csodaszép, hiteles, őszinte izlandi filmet ajánlok olvasóink figyelmébe. Hitre, vallásra nincs direkt utalás benne, de minden jelenet rólunk, emberekről szól, esendőségeinkről, a haragról, a meg nem bocsátás jégkorszakáról és a feloldás esélyeiről.

  Bővebben

 • Erő a szeretethez – Krisztus által megerősítve a gonosszal szemben

  „Egy olyan világban, amelyben azzal kell szembenézni, hogy Isten gyermekeinek rongyos és éhes tömegei fellázadnak, egy olyan világban, amelyet szétszakít a Kelet és a Nyugat, a fehérek és a feketék, az individualisták és a kollektivisták közötti feszültség, egy olyan világban, amelyben kulturális és spirituális erőnk ennyire elmarad technológiai képességeink mögött, egy olyan világban, ahol mindennap egymás kölcsönös nukleáris megsemmisítésének fenyegetettségében élünk, ebben a világban az erőszakmentesség már nem intellektuális elmélkedés kérdése, hanem cselekvésre szólító szükségszerűség” – írta Martin Luther King Jr. (1929–1968) Erő a szeretethez című, nemrégiben magyarul is megjelent könyvének előszavában.

  Bővebben

 • Káromkodni márpedig muszáj (?)

  Megboldogult katonakorom egyik nem halványuló emléke a Lőrincze Lajos nyelvésszel készített interjú a legénység számára rendeltetett havi magazinban. Amikor a riporter megkérdezte, mi a véleménye a katonák káromkodásáról, a professzor a tőle megszokott bölcsességgel válaszolt. Szerinte nem baj – mondta –, ha a katonák káromkodnak.

  Bővebben

 • Böjti történet – Rá(m)találás

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. Az alábbiakban Farkas Ervin, a lovászpatonai gyülekezet lelkészének vallomását olvashatják.

  Bővebben

 • Élet a bokortanyákon

  A megújult Evangélikus Élet első, január 10-i számának címlapján megjelent fotográfia és az ahhoz kapcsolódó cikk indított arra, hogy a nyírségi tanyavilág evangélikusairól más szemszögből írjak. Való igaz, hogy nem könnyű az élet a bokortanyákon, de azt gondolom, elmondható ez Magyarország számtalan más területéről, az elnéptelenedő alföldi tanyavilágról vagy a kistérségi falvakról is.

  Bővebben

 • 12 dolog, amit nem tudtál a mai lelkészekről – Az Y-generációs lelkésznemzedék

  Csapatmunka, kreativitás, önállóság, megbecsültség és hivatástudat – mi kell egy mai lelkésznek?

  Bővebben

 • Böjti történet – Rácsperspektíva

  Böjt 2016 – Evangélikus lelkészeket kértünk meg, hogy osszanak meg velünk egy-egy olyan történetet, ami számukra kifejezi a böjtöt. A sorozat első részeként dr. Pángyánszky Ágnes, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészének gondolatait tesszük közzé.

  Bővebben

 • Egyházi iskolák és a pedagógustiltakozások – a feszültség és a túlterheltség beszivárog minden intézménybe

  Végre észrevette az iskolák bajait a társadalom, a pedagógusok, szülők tiltakozásaival van tele TV, rádió, internetes és nyomtatott sajtó. Végre észrevettük a bajokat mi magunk az iskolákban. Nem szeretném elmagyarázni, hogy mik a pedagógusok fő problémái, erről nap mint nap születik számtalan írás.

  Bővebben

 • Böjttől – húsvétig

  Már-már feledtem a rideg téli napokat, sőt a latyakos patakparton elsőként nyíló martilapuk sárga mosolya is fakult, mert belemerültem a hétköznapok monoton, ámbár vidám tavaszi zsongásába. Újra böjt van.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 4000 csatornájára