4000

 • 50-50 – Gödöllői művészek csoportos kiállítása

  Gödöllő – A Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterében nyílt csoportos kiállítása a GÖMB (Gödöllői Művészbarátok) Alkotócsoportnak. Alábbiakban a kiállításmegnyitón elhangzott beszédet közöljük.

  Bővebben

 • Prófétai sors – 115 éve született Ordass Lajos evangélikus püspök

  „Áldott Urunk, a Megváltó Jézus tökéletesen ismerte az ember szívét. Ő mondotta: Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté 6,21) – ezzel az igével kezdte 1945 szeptemberében püspöki székfoglaló beszédét a huszadik század kiemelkedő magyar püspöke. Ordass Lajos 115 éve, 1901. február 6-án született. Az alábbi összeállítással rá emlékezünk.

  Bővebben

 • Lejárt a történelmi egyházak ideje?

  A címbeli kérdés kijelentés formájában hangzott el néhány hete egy barátom szájából, valahogy így: a keresztény egyházak jelenlegi intézményrendszerének hamarosan vége. Az illetőnek keresztény cégvezetőként nem igazán érdeke, hogy a rendszer összeomlásának drukkoljon, menedzserként ugyanakkor reális víziója van arról, hogy bizonyos folyamatok milyen eredményhez vezetnek.

  Bővebben

 • „A meglepetések pápája” bocsánatot kért

  A múlt héten Ferenc, „a meglepetések pápája” egyháza nevében bocsánatot kért azért a magatartásért, amelyet egyháza más keresztények ellen a múltban tanúsított. Azt mondta, hogy ez nem tükrözte az evangélium szellemiségét. Ezzel egyidejűleg arra szólította fel a katolikusokat, hogy bocsássák meg, ha ők szenvedtek el sértést más keresztényektől. „Nem törölhetjük ki, ami történt, de nem akarjuk megengedni, hogy a múlt bűneinek terhe tovább torzítsa kapcsolatainkat” – mondta.

  Bővebben

 • Felejtés helyett szembenézés – Gondolatok a holokauszt nemzetközi emléknapjára

  A szembenézés, a múlttal való találkozás, a helytállás, a dicsőség és a bűnök felvállalása mellett a mulasztás beismerése is a történelmi emlékezet része. Ezért is fontos, hogy 2005-ben az ENSZ Közgyűlése január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

  Bővebben

 • A megbélyegzés természetéről – a pánszláv példa

  A forradalom, majd a kiegyezés után hatalomra kerülő szabadelvű elit határozottan alakította a nemzetiségi kérdésről való közbeszéd kereteit. A kérdés árnyalt megközelítése nem volt jellemző a napi politikai, vagy nem egy esetben személyes haszonszerzés által motivált sajtó-polémiákra.

  Bővebben

 • A sváb evangélikusok elvesztése ma is fájó hiány

  Hetven éve kezdődött a svábok kitelepítése: 220-230 ezer embert – a hazai német ajkú közösség felét – akarata ellenére deportáltak. Mindez súlyosan érintette az akkor csaknem hatszázezer lélekszámú evangélikus egyházat. Hiába tiltakoztak: az egykor háromnyelvű – magyar, német és szlovák – evangélikus egyház jelentős számú, nem magyar anyanyelvű híveinek elvesztése ma is fájó hiány. Pillanatfelvétel a németek egykori völgyéből, Ág faluból, ahol hetven évvel ezelőtt egy 400 lélekszámú evangélikus közösség történetének vetett véget a kitelepítés.

  Bővebben

 • Tudunk még imádkozni?

  Nagy László: Adjon az Isten című verse minden évben szilveszterkor vagy az újév elején elárasztja a közösségi médiát. Csodálatos vers, elgondolkozik rajta az ember: tudunk még imádkozni? Kérni? Megköszönni? Ezen a héten zajlik az egész világon az Ökumenikus imahét – a Krisztus-követők egységéért. Különböző felekezetek imádkoznak együtt az ország több templomában. 2012. óta az imahét nyolcadik napján – az imahét lezárásaképp – keresztény-zsidó imaórát tartanak országszerte. Az évet nem is lehetne ennél szebb alkalommal elkezdeni. Egy pillanatra megállhatunk az év eleji kapkodásban, rohanásban, tervezésben, és végiggondolhatjuk, mit kérnénk (akár együtt) Istentől és miért vagyunk hálásak neki.

  Bővebben

 • Változás

  Tunéziában hallottam a következő történetet: A fiú lélekszakadva újságolja a hírt az apjának: „Papa, csak egy dollár a teve, azonnal vegyünk több állatot!” A papa azonban egykedvűen rázza a fejét és lemondóan feleli: „Nem veszünk, fiacskám…” „De papa, ilyen olcsó már régen nem volt a teve!” „Fiam, akkor sem veszünk!” – és megy a dolgára. Egy hónappal később a fiú lehangolóan említi: „Látod, papa, most öt dollár egy teve ára!” A papa arca felderül: „Akkor veszünk egy tevét!” „De papa…” A családfő nyomatékkal teszi hozzá: „Most van pénz!”

  Bővebben

 • Mire való egy templom? Mire nem?

  Mi a templom: Isten háza vagy az emberek háza? Mire való? Mi az, amire nem? A vélemények ezzel kapcsolatban ellentétesek és – ennek megfelelően – nem mentesek a feszültségektől.

  Bővebben

 • Miért van két imahét a keresztények egységéért?

  Idén január 3-tól 10-ig (Németországban január 10–17. között) imádkoztak az Evangéliumi Aliansz meghirdetette imahéten a hívők az egységért, január 18. és 25. között viszont, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében, a keresztény egyházak teszik ugyanezt. Miért imádkoznak ezek a szervezetek egymás után az egységért? Miért nem teszik ezt együtt? Ennek járt utána az evangelisch.de.

  Bővebben

 • Szürke falak, színes arcok

  Adventről karácsony, és a rá való készülődés jut az ember eszébe. A „hivatalos” felfogás az, hogy ilyenkor elcsendesedve készülünk az „Úr eljövetelére”, karácsonyra. A „nem hivatalos valóság” ezzel ellentétben az, hogy ez az időszak, amire napjainkban nem az elcsendesedés, de kimondottan a nyüzsgés jellemző. Megszokott ma, hogy decemberben több fény villózik, mint máskor. Csendes befelé fordulás helyett felfokozott lelkiállapotba kerülnek az emberek az ünnepre készülés, az ajándékozás jegyében.

  Bővebben

 • Csodabogár Kelenföldön – Gáncs Tamás, evangélikus lelkész

  Tamást a játszótérről ismerem, ő Máté apukája, Máté pedig a kisebbik lányom legjobb barátja, egy gyönyörű és rosszcsont szőke hajú, kék szemű kisfiú. Olyan kicsi korukban kedvelték meg egymást a gyerekek, amikor még beszélni sem tudtak, és azóta is tart a rajongás – írta az Aranynapok blog szerzője, Molnár Kata.

  Bővebben

 • Létezik-e keresztény kultúra?

  Ha a kultúra, amiben élek, ha a közösség, amelyhez tartozom, azt sugallja, hogy a másfélét ne úgy kezeljem mint magamat, akkor annak a közösségnek a szokásai elválasztanak Istentől.

  Bővebben

 • Környezeti válság: az egyházaknál a megoldás kulcsa?

  Keresztények és más vallási közösségek képviselői is kitartó és demonstratív módon vettek részt tavaly decemberben a párizsi klímacsúcson. Jelenlétük és főként megelőző előkészítő munkájuk is közrejátszhatott abban, hogy ezúttal az eddigi gyakorlattól eltérően, a tárgyaló országok képviselőinek sikerült olyan megállapodást elfogadniuk, amelyben a fejlődő és fejlett országok egyaránt elfogadják a közös hozzájárulás szükségességét, és igyekeznek gondoskodni a jövőért vállalt kötelezettségek megtartásáról. Az egyházaknak a folytatásban is óriási szerepük lehet.

  Bővebben

 • A gyermekszülés nem öncél – Meddő nők a Bibliában

  Anyának lenni, gyermeket szülni – Istentől kapott lehetőség vagy emberi elvárás szerinti kötelesség? Nehéz válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a bibliai családokról szóló történetek etikai tanulságait firtatják. A vélemények kereszttüzében mégis érdemes végignézni azokat a különleges történeteket, amelyeket a Szentírás rejt magában: olyan nők történeteit, akik gyermektelenséggel küzdöttek.

  Bővebben

 • „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézsaiás 66, 13) – Áhítat 2016 év igéjéről

  A Biblia kijelentése szerint Isten maga a szeretet. Nem olyan, mint a szeretet, nem hasonló hozzá, hanem azonos a szeretettel. Ez a Szeretet alkotott minket. Ő hordoz, tanít, ítél, vigasztal és üdvözít.

  Bővebben

 • A „fény festője”, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr emlékére

  Életének 86. évében, 2016. január 1-jén kaliforniai otthonában elhunyt Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr, a Corvin-lánc birtokosa (2001), Szeged város díszpolgára (2004). A kritikusok a fény festőjeként aposztrofálták. Kivételes tehetségű és egyéni látásmóddal megáldott alkotóművész, igazi filmes legenda volt. Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások című filmjének operatőri munkájáért 1978-ban megkapta az Oscar-díjat. További három alkalommal (1979, 1985, 2007) is jelölték a legrangosabb filmes díjra, de kapott Emmy-díjat is és megkapta az Amerikai Filmoperatőrök Társasága (ASC) életmű díját.

  Bővebben

 • Harmati Béla: Visszaemlékezés Jānis Matulis lett evangélikus érsek-püspök beiktatására (Riga, 1969. 09. 11-17.)

  Immáron több éve készíti dr. Harmati Béla azt a személyes visszaemlékezést, amely a Minister Domini (Az Úr szolgája) a vasfüggöny mindkét oldalán címet viseli majd. A könyv a nyugalmazott evangélikus püspök lelkészi szolgálatban 1959–2006 között Magyarországon és közben 1966-tól 1987-ig Genfben, a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként és munkatársaként eltöltött éveit eleveníti fel. Az evangelikus.hu a szerző engedélyével ebből a könyvből közölt már korábban is részleteket. Ezúttal az ökumenikus imahét apropóján, Jānis Matulis lett érsek-püspök beiktatásának történetét olvashatjuk.

  Bővebben

 • Integráció Európában: lehet? nem lehet?

  Kamaszkorunkban a virág szirmain számolgattuk: szeret?, nem szeret? Felnőttként a társadalmi problémák megoldásairól töprengünk: lehet?, nem lehet? A szilveszteri németországi események vajon csak az integráció lehetetlenségét mutatják meg, vagy azt, hogy másképp is lehetne?

  Bővebben

 • „A világosság a sötétségben fénylik.” – Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi üzenete

  Évszázadok óta újra és újra felidézzük a betlehemi történetet: útra kel Mária és József, az éjszaka sötétjében megjelenik az angyal a pásztoroknak, és hívogatja a csillag a bölcseket. Ugyanez a történet kelt életre az idei karácsonyon is. A különbség „csupán“ annyi volt, hogy az idei karácsonyra igen megnövekedett a sötétség. Hetven évvel ezelőtt lett vége a második világháborúnak, és ma mégis titokzatos erővel járja át az emberek szívét a támadásoktól, a kisemmizéstől, a háborútól való félelem.

  Bővebben

 • Tanyavilág – A világ legjobb fotói a megújuló Evangélikus Élet Magazinban

  Stiller Ákos Tanyavilág című fotósorozatával a Picture of the Year (a világ egyik legrangosabb sajtófotó-versenye) első díját nyerte el 2015-ben. A január 10-i megújuló Evangélikus Élet Magazinban riportot olvashatnak a Nyíregyháza környéki tanyavilág evangélikus lakóiról, melyhez a világhírű sorozat szolgáltatja az illusztrációt.

  Bővebben

 • 13 nő, aki nagy hatással volt a kereszténységre

  A kereszténység misztikusnői bátor és gyakran radikális életet éltek. Megfeszítették testüket a túlélés végső határáig, társadalmi normákat kérdőjeleztek meg, olykor életüket adták hitükért. Lázadók és renegátok voltak, akik közreműködtek abban, hogy a kereszténység azzá váljon, ahogyan azt napjainkban ismerjük.

  Bővebben

 • A karácsonyi történet vége – Kendeh K. Péter prédikációja

  A karácsonyi történet vége: holnaptól tényleg beindul a normális élet. Normális, ami azt jelenti: elképesztően összetett, önellentmondásos, paradoxon. Igazán, mélységesen emberi, melyben Isten az egyetlen, aki a gyűlölet helyett csak azért is, minden ellenére, paradox módon szereti a mélységesen, valóságosan emberi világot, az embert.

  Bővebben

 • Mi Anyánk, ki vagy a mennyekben? – A 2016-os év igéje: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket” (Ézs 66,13.)

  Emlékszel? Amikor kisgyerek voltál, elestél és lehorzsoltad a térded, édesanyád magához ölelt, letörölte a könnyeidet és azt mondta: ne sírj, ugye már nem is fáj? Te hozzábújtál, és már tényleg nem is fájt annyira. Vagy kicsúfoltak a többiek, és te panaszkodtál, hogy nem szeretnek, édesanyád megsimogatott és így szólt: én nagyon szeretlek téged. Emlékszel, hányszor vigasztalt meg, amikor beteg voltál, amikor nem sikerült valami, amikor csalódtál?

  Bővebben

 • 12 pillanat 2015-ből, amely reményt adhat az újévre

  A világ gyakran félelmetes hely, mégis lehetséges tenni egymásért és a békéért – ezt sokan idén is bebizonyították. 2015-ben a menekülthelyzet, vagy a különböző terrorcselekmények következtében a vallási kérdések és az ezekkel kapcsolatos megosztottság fokozottabban előtérbe került. Mindeközben vallási vezetők és egyszeri hívők is sokat tettek azért, hogy földünk kicsit élhetőbb, emberségesebb hely legyen. Nemzetközi és hazai példákból válogattunk.

  Bővebben

 • Spotlight: a film, ami miatt nagyon várjuk már 2016-ot

  Az akadémiai díjak kiosztásának közeledtével elindul a nagy hajrá a legjobb film titulusáért, és a Spotlight (hazai bemutató: február 4.) joggal száll harcba érte. Ha jósolni szeretnénk, a Room vagy a Saul fia remeklése ellenére, ez a film képes lehet elhozni az aranyszobrot, és ez jól is van így. Még ha morális kérdésekben nem is ad iránymutatást, cselekvésre inspiráló, precíz alkotásról beszélhetünk. Nem sok ilyen kerül mostanában a szemünk elé, mégis hiányérzetünk maradhat.

  Bővebben

 • Isten egyszülött Fiát adta – Igehirdetés karácsony éjfélkor

  Jn 3,16 – Ezt az igét biztos hallottad már. A világ legszebb mondata. Ma, a világ legszebb történésének éjszakáján, miért is ne hallhatnánk újból. Evangélium ez. Istenigazából jó hír, hiszen a testet öltött szeretetről szól, de csak annak, aki szeretné ezt feltörni. Hittel és elkötelezettséggel tudod csak feltörni, hogy tápláló beléhez hozzáférj. Így is nevezik keresztyén körökben ezt az igét. Evangélium dióhéjban. Most én ennek a szép mondatnak mégis csak egy szavát emelném ki. Mi mást mondhatnék karácsonykor mint ezt a szót: adni.

  Bővebben

 • Az Erő legyen veled – avagy milyen Isten áll a Star Wars univerzumának középpontjában?

  Az idei adventet nem csak a karácsonyra való készülődés határozta meg, hanem a Star Wars következő epizódjára, Az ébredő erőre való várakozás is lázban tartotta az embereket. Alábbi cikkünkben a hétrészesre duzzadt sorozatban rejtőzködő keresztény és más vallások gondolatait szeretnénk sorra venni. Egy 2009-ben írt cikkünket elevenítjük most fel.

  Bővebben

 • A legsötétebb éjszakáimba is – karácsonyi meditáció, férfi hang

  Eltörted, Uram, a hátamat verő botokat, a dübörgő csizmákat és véráztatta köpönyegeket tűz martalékává tetted, és gyermek formájában közénk jöttél. Fény vagy és szeretet, emberként társamul szegődve mutatod nekem a helyes utat, és akkor sem hagysz magamra, ha konok fejjel másfelé indulok, hanem velem tartasz a legsötétebb éjszakáimba is.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 4000 csatornájára