4000

 • Hogyan érjük el gyülekezeti tagjainkat a koronavírus idején?

  Budapest – Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője a nyár folyamán végzett kutatásában a karantén alatti új igehirdetési helyzet jellemzőit kereste, különös tekintettel arra, hogy a jövőbeni teológiai képzésre milyen hatást fejthetnek ki a lelkészek és gyülekezetek által az új helyzetben szerzett tapasztalatok. Az alábbiakban a kutatás fontosabb eredményeit adjuk közre.

  Bővebben

 • És te?

  A reformáció emlékünnepének hetében Luther Mártont, e hitújítás elindítóját szoktuk emlegetni, hiszen 1517. október 31-én ő hozta nyilvánosságra 95 bátor tételét Wittenbergben. Híres énekét, az Erős vár a mi Istenünk című zsoltárfeldolgozást a reformáció himnuszának is nevezik. Evangélikus templomok bejárata fölött olvasható ez a mondat, és a lutheránusok így is köszöntik egymást.

  Bővebben

 • Jézussal a viharban – Püspöki gondolatok 1956-ról

  Föltámadott a tenger… Nemcsak 1848-ban, hanem 1956-ban is így történt.

  Bővebben

 • 1550 – Egy szám, amit komolyan kellene vennünk

  1550 – nem egy évszám, amelyről megemlékezünk, hanem egy szám, amely évről évre hasonló, és mégsem lenne szabad meghagynunk egyszerű statisztikai adatnak. Ez a szám ugyanis nem más, mint azoknak a lélekszáma, akik 2019-ben önkezűleg vetettek véget életüknek Magyarországon. Ez a szám, hála Istennek, csökkent az elmúlt években, nem is kicsit, a COVID-19 miatt azonban idén feltehetőleg növekedni fog. Egyetlen év, egyetlen szám, ezernél is több ember, akik nem láttak más megoldást. Imádkozzunk ma értük.

  Bővebben

 • Átlátni a szitán

  A Hit Gyülekezetének gondozásában megjelenő Hetek című közéleti hetilap információja szerint „augusztus 18-ával a legnagyobb magyar könyvterjesztő hálózatok, a Libri és a Bookline országosan azonnali hatállyal beszüntették valamennyi boltjukban Bartus László Fesz lesz című könyvének árusítását”. Az Amerikai Népszava online kiadása augusztus 18-án viszont arról tájékoztatott, hogy „a Hit Gyülekezete különféle fenyegetésekkel bombázta a Librit és a könyvet árusító boltokat, hogy a Fesz lesz című könyvet ne árulja”. Az Amerikai Népszava tulajdonosa és főszerkesztője: Bartus László…

  Bővebben

 • A fejedelmi tanácsos secretariusának nyugtája

  A történeti kutatások során gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy akár egy néhány soros feljegyzés, cédula is tartalmazhat olyan hasznos adatokat, amelyek segítik a további munkát. Mindig több gyűjtemény anyagában érdemes elvégezni a kutatást, hiszen a kutatott személy az élete során sokakkal levelezhetett, számos hivatallal állhatott kapcsolatban, így az általa írt vagy a rá vonatkozó dokumentumok szétszórva akár az egész országban is megtalálhatók. Számtalan ilyen – mai példánkhoz hasonló – evangélikus vonatkozású feljegyzés feltáratlan még.

  Bővebben

 • Csengetett, Uram? (Lk 17,7–10)

  A szolgák és az urak különleges élete nyitott könyv azok számára, akik ismerik a Csengetett, Mylord? című BBC-tévésorozatot. Az angol abszurd humor klasszikus alkotása, mely családi és baráti körömben is óriási sikert aratott, hihetetlen pontossággal mutatja be, hogyan is nézhetett ki az élet valamikor az 1920-as évek Angliájában egy lord házában, annak is különböző emeletein. A fanyar humorú, ironikus és cinikus jelenetekben elénk tárul a gazdag urak és a szegény szolgák világa.

  Bővebben

 • „Martyrjává lettem fáradhatatlan hazafiságomnak” – Melczer János megtöretett életútja

  Érthető és indokolt, hogy a történelemkönyvek és a történeti tudatunk is elsősorban a „történelemcsinálók” – királyok, hadvezérek, politikusok – tetteire, életére fókuszál. A történelmi események azonban a „kisembert” is magukkal ragadják, sokszor könyörtelenül elsodorják – a későbbi korokban élők számára pedig sokszor éppen a hétköznapi emberek történetén keresztül válnak átélhetővé a sorsfordító, emberpróbáló idők. Idén ezért október 6-hoz közeledve nem az aradi tizenhárom vagy Batthyány Lajos miniszterelnök mártírhaláláról, nem is evangélikus püspökeink fogságáról, hanem egy fiát gyászoló lelkész bebörtönzéséről, életútjának megtöréséről emlékezünk meg.

  Bővebben

 • Azt kapja, amit megérdemel?

  Van már egy-két éve, hogy azt olvastam valahol: „Okos embernek a nagyapja ültet diófát.” Azóta is eszembe jut, akkor pedig körülbelül úgy hatott rám, mint egy sípcsonton rúgás. Mi az, hogy okos embernek? Mitől lesz okos az, akinek a szülei, nagyszülei szeretettel készítik elő a jövőt? Miért értékesebb az, aki ilyen háttérrel élhet, mint az, akitől mindezt megtagadta az élet?

  Bővebben

 • A cipő

  Ez volt az első netes rendelése. A neje sokáig nézelődött a különböző felületeken, míg kiválasztotta neki azt a furcsa, hosszúkás, fényes cipőt. Azt mondta, itt az ideje, hogy belejöjjön a számítógép használatába. Nem olyan idős még. A férfi tétován kattogtatott, míg a kosártól a kész gombig elért. Éppen a jótékonysági báli szezon kezdetén tartottak.

  Bővebben

 • Október hónap igéje – Hazátlanságban

  Krisztus előtt 597-ben nemzeti tragédia sújtotta Izraelt. A Közel-Kelet akkori leghatalmasabb birodalma, Babilónia meghódította, és deportált több tízezer izraelit, az uralkodó osztály tagjait, az előkelőket, mesterembereket. Az ország szinte működésképtelenné lett. A hódítók lerombolták a jeruzsálemi templomot is. Ez volt a zsidó nép babiloni fogsága, egyfajta akkori „malenkij robot”. Mind az elhurcoltak, mind az otthon maradtak nemzeti gyászként élték meg ezt.

  Bővebben

 • Akinek az őrző szerep jutott – Báró Radvánszky Albert emlékezete

  „Eljárásunkban tévedhettünk, de ahhoz kétség nem férhet, hogy a legjobb tudással és szándékkal jártunk el, és így bízva az isteni örök igazságban, biztosan reméljük, hogy a várva várt béke bekövetkezésével a Szent Korona visszakerül, és visszahelyezhetjük azt a budai Várba oda, ahonnét aggódó lélekkel láttuk elindulni. Isten adja, így legyen!” E szavakkal zárta Radvánszky Albert országos koronaőr az 1945. december 20-án kelt emlékiratát, amelyben az utókor számára leírja a Szent Korona hányattatásait a nyilasuralom kezdeti időszakában. A száznegyven évvel ezelőtt, 1880. szeptember 11-én született bárónak az evangélikus egyház egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjeként abban is nagy szerepe volt, hogy Luther végrendelete – Hitler szándéka ellenére is – Magyarországon maradt.

  Bővebben

 • Az év legédesebb vígjátéka

  Lakos Nóra romantikus filmjét a címben olvasható szlogennel hirdetik, és nem állítanak valótlant: édességekkel teli, szerethető és habkönnyű mozira vált jegyet, aki megnézi. A Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült Hab kedves humorával, különleges látványvilágával, remek zeneválasztásával egy franciás hangulatú, szórakoztató, mégis elgondolkodtató történetet mutat be.

  Bővebben

 • Bezúzás, pusztítás – Miért égetnek könyveket?

  Már a reformáció korának könyvégetései kapcsán bőséges hagyományra támaszkodhattak azok, akik a könyvek elpusztítását a véleménynyilvánítás szabadságaként értelmezték, és ugyanígy azok is, akik az írott művek védelmében léptek fel. Könyvek elpusztítását a hit győzelmeként aposztrofálják a Biblia sorai is (ApCsel 19,18–20), míg más esetben ugyanezt az eszközt vetik be az Úr igéje ellen (Jer 36,23). Biztos, hogy van jó és rossz, sőt égetni való könyv? Egyáltalán, a jó kérdést tesszük-e fel ezekben az esetekben?

  Bővebben

 • Hovatovább-nosztalgia

  Gyülekezettörténetet írok. A sámsonházi templom százötvenedik szentelési évfordulójára. Én, aki csak jövevény („gyüttment”) vagyok itt – hat éve. Én, aki tulajdonképpen nem is vagyok a gyülekezet múltjának része – és őseim sem azok. Majd évtizedek múlva belekerülhetek egy hasonló írásba, persze csak akkor, ha hagyok magam után említésre méltót. Van egy lelkes munkatársam is, egy tősgyökeres helyi, egyházszerető presbiter hölgy. Így illendő, és így könnyebb is. A munka finisében vagyunk, a határidő az október 11-i ünnepség – érzem, hogy a legjobb múzsa valóban a határidő.

  Bővebben

 • Közvetítők

  A közvetítők nagyon fontos szerepet töltenek be az életben, a kapcsolatteremtésben. Segítenek eljutni ahhoz, akivel valamiért találkozni szeretnénk, de a saját utunkon nem boldogulunk. Kulcsfontosságúak lehetnek a kommunikációban olyan szemben álló felek között, akik közvetlenül képtelenek egymással hangot találni. Kiemelt szerepük van a kereskedelemben is, hogy az eladók és a vevők megtalálják egymást… És a sort sokáig lehetne folytatni.

  Bővebben

 • Luther másként

  Nemrég egy könyvben egy egészen megdöbbentő megállapítást olvastam Luther Mártonról. Úgy mutatta be a reformátort, mint aki gyűlölte az egyházat. Sokat töprengtem később ezen a gondolaton. Vajon igaz lehetett ez a megállapítás – akár csak egy percre is – Luther életének bármely szakaszára? Meggyőződésem, hogy nem. Természetesen nemcsak az evangélikus lelkész beszél belőlem, hanem egy olyan ember is, aki sokat olvashatott Luthertől.

  Bővebben

 • „Majd fényre derül…”

  Esős napok járnak. Nem süt a nap. Átázunk, nedvesen nyűgösek vagyunk. A járvány hírei sem vidítanak fel. Kiszámíthatatlanok napjaink, heteink.

  Bővebben

 • Jánossy Lajos: Öregdeákok és kisdeákok

  A prédikációt végighallgattuk, apám tizenöt perc után az óráját nézegette, mert az apjától, a nagyapámtól úgy tanulta, ha egy prédikáció túllép a negyed órán, a szónokban van a hiba. Aki ennyi idő alatt nem képes elmondani, amit szeretne, nem jó szónok. – Jánossy Lajos 2flekken.

  Bővebben

 • Testedzés mint valláspótlék

  „Ezzel a tevékenységgel sikerült javítani szív- és légzőszervi edzettségén. Szép volt!” Bevallom, jólesik futás után ezt az automatikus üzenetet olvasni az általam használt sportalkalmazás felületén. Jólesik az azonnali visszajelzés. Érdemes volt leküzdenem saját magam. Érdemes volt lemondanom egy sorozatepizódról. Érdemes volt kihagyni az esti sörözést. Érdemes volt ma is elindulni, bármilyen csábító volt is a maradás, vagy épp kedvezőtlen volt az időjárás. Ez az az érzés, amely az embert, a kitartását megedzi, acélosítja. Egy idő után pedig akár függővé is teheti.

  Bővebben

 • A házasságban a jó szex a legfontosabb?

  Debrecen – Az evangélikus lelkészt, Asztalos Richárdot arról kérdezte a Szólj be a papnak, hogy vajon mennyire fontos a jó szex a házasságban. A következő debreceni alkalmon ezt is megvitatják majd 2020. október 19-én 19 órától a Bakelitben.

  Bővebben

 • Hogyan látja a világkeresztyénség helyzetét a 2020-as években?

  A világkeresztyénség helyzetével foglalkozik a Magyarországi Református Egyház közéleti-kulturális folyóiratának, a Confessionak idei harmadik száma. A lapban található egyik cikkben egy kérdést tettek fel: Hogyan látja a világkeresztyénség helyzetét a 2020-as években? – Erre válaszolt Csókay András, Fabiny Tamás, Fűrész Tünde, Juhász Tamás, Karl W. Schwarz, Soltész Miklós, Szenczy Sándor és Szigeti Jenő.

  Bővebben

 • Lutheránus papfiúból lett Iszmail pasa

  Felsőpokorágy – Gömörben, egy, a mindenkori nyelvhatáron lévő kis faluban, Felsőpokorágyon született az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik jeles, a szabadságharc bukása után különleges életpályát befutó katonája, Kmety György.

  Bővebben

 • Önjelölt sztárok vagy kiválasztott hősök, cirkuszoló celebek vagy szelíd forradalmárok?

  Dunaújváros – Önjelölt sztárok vagy kiválasztott hősök, cirkuszoló celebek vagy szelíd forradalmárok? Ez itt a kérdés ma, mikor október hónap elején a hősökre tekintünk. A hősökre, akik életüket adták 1848-49-ben, 1956. október 23-án, és hittel küzdöttek 1517. október 31-én is! Nem az a kérdés, hogy vannak-e hasonlók közöttünk, hanem az, hogy van-e egyáltalán oly bölcs többség, kik egyáltalán továbbadják a 171, 64 és 503 évvel ezelőtti áldozatok emlékét és értékét?

  Bővebben

 • Az arányérzék erénye | Puskás – A musical

  A darab ősbemutatóját a Hősök terére tervezték, hogy azután hazánk több futballstadionjában is tapsolhassanak majd újra a nézők Puskás Öcsinek és a legendás aranycsapatnak. Többek között ennek a tervnek a megvalósítását is elodázta a koronavírus-járvány, az alkotók mindenesetre előbemutatónak nevezték el a szabadtérre álmodott musical Erkel színházbeli premierjét. Azon kevesek azonban, akik augusztus 20-án délután vagy este láthatták Budapesten a Szente Vajk által írt és rendezett produkciót, méltán részesítették olyan ovációban „a Puskást”, mint akik napra pontosan hetvenöt évvel korábban: amikor a labdarúgózseni két góllal debütált – legelső válogatott meccsén.

  Bővebben

 • Szabad akarat vs. eleve elrendelés – 2. rész (podcast)

  Nagy levegő, és öveket becsatolni! A mai adás a teológia igazi mélyére vezet! A szónak persze a pozitív értelmében. Csak remélni tudom, hogy méltó vagyok a téma felvezetésére, és hogy ti is kitartotok velem a végéig…

  Bővebben

 • 171 éve áldozták életüket a szabadságért az aradi vértanúk

  „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)

  Bővebben

 • Úgy általában

  Nehéz műfaj a közösségi imádság, különösen egy olyan individualizált világban, mint a miénk. De az imádságok között is talán a legtöbbet szenvedett az istentiszteleteinken elhangzó általános könyörgő imádság.

  Bővebben

 • Szigeti Jenő – egy szabad ember

  A Híd evangélikus magazin rendszeres szerzője volt. A felkérés utáni napon mindig megérkezett a kész írás tőle, általában ilyen szavakkal: „Kedves János! Mellékelem a »házi feladatomat«”. Szeretettel kívánok neked jó egészséget, jó munkát és áldott szolgálatokat. Jenő bátyád”

  Bővebben

 • Minden keresztény zöld keresztény? (podcast)

  Az Isten az embert nem önmagában „rakta le” a földre, hanem egy csodálatos rendszer részeként, amelyet természetnek nevezünk. Keresztény hívő emberként ezért sem magunkra, sem a minket körülvevő világra nem csupán úgy tekintünk, mint önálló személyekre, dolgokra, entitásokra stb., hanem úgy is, mint a teremtő Isten kreativitásának jeleire. Sőt! Egy olyan hálózat részei vagyunk, amelyben tenni is tudunk és tennünk is kell az isteni mandátum szerint (1Móz 2,15).

  Bővebben

Stránky

Odoberať 4000