4000

 • Egyházi iskolák és a pedagógustiltakozások – a feszültség és a túlterheltség beszivárog minden intézménybe

  Végre észrevette az iskolák bajait a társadalom, a pedagógusok, szülők tiltakozásaival van tele TV, rádió, internetes és nyomtatott sajtó. Végre észrevettük a bajokat mi magunk az iskolákban. Nem szeretném elmagyarázni, hogy mik a pedagógusok fő problémái, erről nap mint nap születik számtalan írás.

  Bővebben

 • Böjttől – húsvétig

  Már-már feledtem a rideg téli napokat, sőt a latyakos patakparton elsőként nyíló martilapuk sárga mosolya is fakult, mert belemerültem a hétköznapok monoton, ámbár vidám tavaszi zsongásába. Újra böjt van.

  Bővebben

 • Megtalálni Istent minden rossz emberben – a tetovált prédikátor rendhagyó gondolatai hamvazószerdára

  Elmondtam nekik, hogy Jézus megtehette volna, hogy a vallási elittel tölti el a napjait, de ehelyett gúnyt űzött abból az egész társaságból, azt választotta, hogy kineveti a hatalmasakat, és barátja lesz a kurváknak, bűnösöket csókol arcon, és rossz hírű emberekkel eszik. Azokkal az emberekkel töltötte az idejét, akik számára nem volt könnyű az élet. És ott, azok között, akik szenvedtek, megtestesítette a tökéletes szeretetet.

  Bővebben

 • Európa és a keresztény kultúra – két szakértő, egy téma

  Annyira lehet Európa keresztény, amennyire jelen vannak benne – mint alternatív gesztusokat, viselkedési mintázatokat, gyakorlatokat, közösségeket teremtő emberek – a keresztények. Kultúra és kereszténység viszonyát jártuk körül Kamarás István szociológus és Schneller János művészettörténész segítségével.

  Bővebben

 • Hamvazószerda után torkos csütörtök?

  „Február 11-én ismét lesz torkos csütörtök, a várva várt nap, amikor mindenki féláron próbálhatja ki a magyar vagy akár a nemzetközi gasztronómia remekeit a csatlakozott éttermek bármelyikében. Kiváló alkalom ez arra, hogy a vendéglőbe járók féláron keressenek maguknak új törzshelyet, vagy visszatérjenek kedvenc vendéglőik egyikébe és ott fedezzenek fel új ízeket. A részt vevő éttermek ezen a napon ugyanis 50% kedvezményt adnak az elfogyasztott ételekre és az alkoholmentes italokra” – olvashatjuk a torkoscsutortok.itthon.hu internetes oldalon, amely a hazánkban egyre népszerűbb eseményt propagálja.

  Bővebben

 • „A másik elfogadása számunkra alapérték” – evangélikus önkéntesek a romatelepen

  „Olyan családból jövünk, ahol a másik elfogadása alapérték, fel sem merült a cigányellenesség. A hitben nevelkedés összekapcsolódott a toleranciával” – mondják a bagi romatelep evangélikus önkéntesei. A BAGázs Közhasznú Egyesület munkájában sok evangélikus fiatal vesz részt: foglalkozásokat tartanak a helyi gyerekeknek. Ittzés Alizzal, Prőhle Jankával és Kiers Flóriánnal egy másik bagázsos evangélikus, Lőrincz Borbála beszélgetett.

  Bővebben

 • „Együtt szeretnénk a mennybe jutni” (Luther) – Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt

  Révfülöp – Fabiny Tamás püspök évekkel ezelőtt meghirdette a „beszélgető egyház” vízióját. A szándék megvalósulása csak részben sikerült. A beszélgetés műfaja működik, de nem mindig nyíltan, szeretetben. Ezen próbáltunk segíteni dr. Hafenscher Károllyal, a zsinat elnökével együtt, amikor Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt címmel beszélgető-fórumot hívtunk össze Révfülöpön, 2016. január 27–28-án.

  Bővebben

 • 50-50 – Gödöllői művészek csoportos kiállítása

  Gödöllő – A Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterében nyílt csoportos kiállítása a GÖMB (Gödöllői Művészbarátok) Alkotócsoportnak. Alábbiakban a kiállításmegnyitón elhangzott beszédet közöljük.

  Bővebben

 • Prófétai sors – 115 éve született Ordass Lajos evangélikus püspök

  „Áldott Urunk, a Megváltó Jézus tökéletesen ismerte az ember szívét. Ő mondotta: Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté 6,21) – ezzel az igével kezdte 1945 szeptemberében püspöki székfoglaló beszédét a huszadik század kiemelkedő magyar püspöke. Ordass Lajos 115 éve, 1901. február 6-án született. Az alábbi összeállítással rá emlékezünk.

  Bővebben

 • Lejárt a történelmi egyházak ideje?

  A címbeli kérdés kijelentés formájában hangzott el néhány hete egy barátom szájából, valahogy így: a keresztény egyházak jelenlegi intézményrendszerének hamarosan vége. Az illetőnek keresztény cégvezetőként nem igazán érdeke, hogy a rendszer összeomlásának drukkoljon, menedzserként ugyanakkor reális víziója van arról, hogy bizonyos folyamatok milyen eredményhez vezetnek.

  Bővebben

 • „A meglepetések pápája” bocsánatot kért

  A múlt héten Ferenc, „a meglepetések pápája” egyháza nevében bocsánatot kért azért a magatartásért, amelyet egyháza más keresztények ellen a múltban tanúsított. Azt mondta, hogy ez nem tükrözte az evangélium szellemiségét. Ezzel egyidejűleg arra szólította fel a katolikusokat, hogy bocsássák meg, ha ők szenvedtek el sértést más keresztényektől. „Nem törölhetjük ki, ami történt, de nem akarjuk megengedni, hogy a múlt bűneinek terhe tovább torzítsa kapcsolatainkat” – mondta.

  Bővebben

 • Felejtés helyett szembenézés – Gondolatok a holokauszt nemzetközi emléknapjára

  A szembenézés, a múlttal való találkozás, a helytállás, a dicsőség és a bűnök felvállalása mellett a mulasztás beismerése is a történelmi emlékezet része. Ezért is fontos, hogy 2005-ben az ENSZ Közgyűlése január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

  Bővebben

 • A megbélyegzés természetéről – a pánszláv példa

  A forradalom, majd a kiegyezés után hatalomra kerülő szabadelvű elit határozottan alakította a nemzetiségi kérdésről való közbeszéd kereteit. A kérdés árnyalt megközelítése nem volt jellemző a napi politikai, vagy nem egy esetben személyes haszonszerzés által motivált sajtó-polémiákra.

  Bővebben

 • A sváb evangélikusok elvesztése ma is fájó hiány

  Hetven éve kezdődött a svábok kitelepítése: 220-230 ezer embert – a hazai német ajkú közösség felét – akarata ellenére deportáltak. Mindez súlyosan érintette az akkor csaknem hatszázezer lélekszámú evangélikus egyházat. Hiába tiltakoztak: az egykor háromnyelvű – magyar, német és szlovák – evangélikus egyház jelentős számú, nem magyar anyanyelvű híveinek elvesztése ma is fájó hiány. Pillanatfelvétel a németek egykori völgyéből, Ág faluból, ahol hetven évvel ezelőtt egy 400 lélekszámú evangélikus közösség történetének vetett véget a kitelepítés.

  Bővebben

 • Tudunk még imádkozni?

  Nagy László: Adjon az Isten című verse minden évben szilveszterkor vagy az újév elején elárasztja a közösségi médiát. Csodálatos vers, elgondolkozik rajta az ember: tudunk még imádkozni? Kérni? Megköszönni? Ezen a héten zajlik az egész világon az Ökumenikus imahét – a Krisztus-követők egységéért. Különböző felekezetek imádkoznak együtt az ország több templomában. 2012. óta az imahét nyolcadik napján – az imahét lezárásaképp – keresztény-zsidó imaórát tartanak országszerte. Az évet nem is lehetne ennél szebb alkalommal elkezdeni. Egy pillanatra megállhatunk az év eleji kapkodásban, rohanásban, tervezésben, és végiggondolhatjuk, mit kérnénk (akár együtt) Istentől és miért vagyunk hálásak neki.

  Bővebben

 • Változás

  Tunéziában hallottam a következő történetet: A fiú lélekszakadva újságolja a hírt az apjának: „Papa, csak egy dollár a teve, azonnal vegyünk több állatot!” A papa azonban egykedvűen rázza a fejét és lemondóan feleli: „Nem veszünk, fiacskám…” „De papa, ilyen olcsó már régen nem volt a teve!” „Fiam, akkor sem veszünk!” – és megy a dolgára. Egy hónappal később a fiú lehangolóan említi: „Látod, papa, most öt dollár egy teve ára!” A papa arca felderül: „Akkor veszünk egy tevét!” „De papa…” A családfő nyomatékkal teszi hozzá: „Most van pénz!”

  Bővebben

 • Mire való egy templom? Mire nem?

  Mi a templom: Isten háza vagy az emberek háza? Mire való? Mi az, amire nem? A vélemények ezzel kapcsolatban ellentétesek és – ennek megfelelően – nem mentesek a feszültségektől.

  Bővebben

 • Miért van két imahét a keresztények egységéért?

  Idén január 3-tól 10-ig (Németországban január 10–17. között) imádkoztak az Evangéliumi Aliansz meghirdetette imahéten a hívők az egységért, január 18. és 25. között viszont, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében, a keresztény egyházak teszik ugyanezt. Miért imádkoznak ezek a szervezetek egymás után az egységért? Miért nem teszik ezt együtt? Ennek járt utána az evangelisch.de.

  Bővebben

 • Szürke falak, színes arcok

  Adventről karácsony, és a rá való készülődés jut az ember eszébe. A „hivatalos” felfogás az, hogy ilyenkor elcsendesedve készülünk az „Úr eljövetelére”, karácsonyra. A „nem hivatalos valóság” ezzel ellentétben az, hogy ez az időszak, amire napjainkban nem az elcsendesedés, de kimondottan a nyüzsgés jellemző. Megszokott ma, hogy decemberben több fény villózik, mint máskor. Csendes befelé fordulás helyett felfokozott lelkiállapotba kerülnek az emberek az ünnepre készülés, az ajándékozás jegyében.

  Bővebben

 • Csodabogár Kelenföldön – Gáncs Tamás, evangélikus lelkész

  Tamást a játszótérről ismerem, ő Máté apukája, Máté pedig a kisebbik lányom legjobb barátja, egy gyönyörű és rosszcsont szőke hajú, kék szemű kisfiú. Olyan kicsi korukban kedvelték meg egymást a gyerekek, amikor még beszélni sem tudtak, és azóta is tart a rajongás – írta az Aranynapok blog szerzője, Molnár Kata.

  Bővebben

 • Létezik-e keresztény kultúra?

  Ha a kultúra, amiben élek, ha a közösség, amelyhez tartozom, azt sugallja, hogy a másfélét ne úgy kezeljem mint magamat, akkor annak a közösségnek a szokásai elválasztanak Istentől.

  Bővebben

 • Környezeti válság: az egyházaknál a megoldás kulcsa?

  Keresztények és más vallási közösségek képviselői is kitartó és demonstratív módon vettek részt tavaly decemberben a párizsi klímacsúcson. Jelenlétük és főként megelőző előkészítő munkájuk is közrejátszhatott abban, hogy ezúttal az eddigi gyakorlattól eltérően, a tárgyaló országok képviselőinek sikerült olyan megállapodást elfogadniuk, amelyben a fejlődő és fejlett országok egyaránt elfogadják a közös hozzájárulás szükségességét, és igyekeznek gondoskodni a jövőért vállalt kötelezettségek megtartásáról. Az egyházaknak a folytatásban is óriási szerepük lehet.

  Bővebben

 • A gyermekszülés nem öncél – Meddő nők a Bibliában

  Anyának lenni, gyermeket szülni – Istentől kapott lehetőség vagy emberi elvárás szerinti kötelesség? Nehéz válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a bibliai családokról szóló történetek etikai tanulságait firtatják. A vélemények kereszttüzében mégis érdemes végignézni azokat a különleges történeteket, amelyeket a Szentírás rejt magában: olyan nők történeteit, akik gyermektelenséggel küzdöttek.

  Bővebben

 • „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézsaiás 66, 13) – Áhítat 2016 év igéjéről

  A Biblia kijelentése szerint Isten maga a szeretet. Nem olyan, mint a szeretet, nem hasonló hozzá, hanem azonos a szeretettel. Ez a Szeretet alkotott minket. Ő hordoz, tanít, ítél, vigasztal és üdvözít.

  Bővebben

 • A „fény festője”, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr emlékére

  Életének 86. évében, 2016. január 1-jén kaliforniai otthonában elhunyt Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr, a Corvin-lánc birtokosa (2001), Szeged város díszpolgára (2004). A kritikusok a fény festőjeként aposztrofálták. Kivételes tehetségű és egyéni látásmóddal megáldott alkotóművész, igazi filmes legenda volt. Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások című filmjének operatőri munkájáért 1978-ban megkapta az Oscar-díjat. További három alkalommal (1979, 1985, 2007) is jelölték a legrangosabb filmes díjra, de kapott Emmy-díjat is és megkapta az Amerikai Filmoperatőrök Társasága (ASC) életmű díját.

  Bővebben

 • Harmati Béla: Visszaemlékezés Jānis Matulis lett evangélikus érsek-püspök beiktatására (Riga, 1969. 09. 11-17.)

  Immáron több éve készíti dr. Harmati Béla azt a személyes visszaemlékezést, amely a Minister Domini (Az Úr szolgája) a vasfüggöny mindkét oldalán címet viseli majd. A könyv a nyugalmazott evangélikus püspök lelkészi szolgálatban 1959–2006 között Magyarországon és közben 1966-tól 1987-ig Genfben, a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként és munkatársaként eltöltött éveit eleveníti fel. Az evangelikus.hu a szerző engedélyével ebből a könyvből közölt már korábban is részleteket. Ezúttal az ökumenikus imahét apropóján, Jānis Matulis lett érsek-püspök beiktatásának történetét olvashatjuk.

  Bővebben

 • Integráció Európában: lehet? nem lehet?

  Kamaszkorunkban a virág szirmain számolgattuk: szeret?, nem szeret? Felnőttként a társadalmi problémák megoldásairól töprengünk: lehet?, nem lehet? A szilveszteri németországi események vajon csak az integráció lehetetlenségét mutatják meg, vagy azt, hogy másképp is lehetne?

  Bővebben

 • „A világosság a sötétségben fénylik.” – Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi üzenete

  Évszázadok óta újra és újra felidézzük a betlehemi történetet: útra kel Mária és József, az éjszaka sötétjében megjelenik az angyal a pásztoroknak, és hívogatja a csillag a bölcseket. Ugyanez a történet kelt életre az idei karácsonyon is. A különbség „csupán“ annyi volt, hogy az idei karácsonyra igen megnövekedett a sötétség. Hetven évvel ezelőtt lett vége a második világháborúnak, és ma mégis titokzatos erővel járja át az emberek szívét a támadásoktól, a kisemmizéstől, a háborútól való félelem.

  Bővebben

 • Tanyavilág – A világ legjobb fotói a megújuló Evangélikus Élet Magazinban

  Stiller Ákos Tanyavilág című fotósorozatával a Picture of the Year (a világ egyik legrangosabb sajtófotó-versenye) első díját nyerte el 2015-ben. A január 10-i megújuló Evangélikus Élet Magazinban riportot olvashatnak a Nyíregyháza környéki tanyavilág evangélikus lakóiról, melyhez a világhírű sorozat szolgáltatja az illusztrációt.

  Bővebben

 • 13 nő, aki nagy hatással volt a kereszténységre

  A kereszténység misztikusnői bátor és gyakran radikális életet éltek. Megfeszítették testüket a túlélés végső határáig, társadalmi normákat kérdőjeleztek meg, olykor életüket adták hitükért. Lázadók és renegátok voltak, akik közreműködtek abban, hogy a kereszténység azzá váljon, ahogyan azt napjainkban ismerjük.

  Bővebben

Stránky

Odoberať 4000