4000

 • Egyházi innováció: Így kell ezt, Uraim!

  Budapest – A hazai evangélikusok egyszerre több olyan ziccert is lecsaptak, ami a járványhelyzetből némi leleményességgel kihozható.

  Bővebben

 • Nem tartok kevesebbnek valakit azért, mert hisz Istenben

  „Szüleim azt mondták, hogy ha felnövök, akkor megadják nekem azt a szabadságot, hogy eldönthessem, miben hiszek” – meséli Gábor. Vallássérültekkel foglalkozó cikksorozatunkban olyan emberekkel beszélgettünk, akik neveltetésüktől és környezetüktől függetlenül úgy döntöttek, hogy mind Istentől, mind a vallástól, mind az egyháztól elhatárolódnak. Az a kérdés is előkerül, hogy egy egyházi iskolába járó diák miért nem találja meg a helyét a keresztény közösségben, egyházunkban. Az elhatárolódás okáról és a valláshoz való lehetséges visszatérésről szóló cikkünkben a téma érzékenysége miatt megszólalóink álnéven szerepelnek.

  Bővebben

 • Úrvacsoráról szenvedélyesen

  Nem titkolom, hogy közel huszonnégy évi szombathelyi lelkészi szolgálatom legnagyobb öröme, hogy a gyülekezet úrvacsorázó gyülekezetté nemesedett. Minden vasárnap és ünnepnap az oltáriszentség ünnepe is, és a gyülekezet örömmel veszi az úrvacsorát. Miként lehet ezt még a filiában is megvalósítani?

  Bővebben

 • Lelkésznők karanténban – Gyülekezetépítés és online oktatás

  Ahány élethelyzet, annyiféleképpen éli meg minden család az online oktatást. Nincsenek ezzel másként a lelkésznők sem, akiknek ebben a különleges helyzetben nemcsak a szolgálat új módjait kell megtalálniuk, hanem a gyermekeik online oktatását is menedzselniük kell. Cikkünkben Schaller Bernadettet és Balog Esztert kérdeztük arról, ők hogyan zsonglőrködnek ebben a helyzetben.

  Bővebben

 • Halálbüntetés pró és kontra. Az evangélikus lelkész válasza

  Budapest – Románné Bolba Márta evangélikus lelkész fejti ki gondolatait a halálbüntetés gyakorlatáról.

  Bővebben

 • Úrvacsora

  „Nem élhetünk egy országban úgy protestánsok és katolikusok, mint előtte évszázadokig, mintha semmi közünk nem lenne egymáshoz. Hiszen akkor Jézushoz sem lehetne semmi közünk” – vallja Hegyi Péter mérnök.

  Bővebben

 • Bonhoeffer – A börtönben is éneklő lelkipásztor (Videó)

  Dietrich Bonhoeffer életéről, sorsáról és állhatatos lelkigondozói szolgálatáról beszél Dr. Kinczler Zsuzsanna

  Bővebben

 • Nógrádi dombok között a középkor nyomában

  Templomok, várak Alsópeténytől Zabarig. „A történeti Nógrád vármegyének a ma Magyarországhoz tartozó déli része hazánk műemlékekben egyik leggazdagabb vidéke” – olvassuk a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum közelmúltban megjelent reprezentatív kötetének bevezetőjében. A hit és a hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében című kiadványban ezek közül jó néhánynak feltárulnak a titkai.

  Bővebben

 • Magvetés másként

  „Sok minden nem mehet úgy tovább, ahogy eddig. Ám az nem kérdés, hogy a magvetés és a plántálás munkáját folytatnunk kell. Sok szép feladat vár majd ránk” – vallja Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke.

  Bővebben

 • „Aki szeret, az énekel. És aki énekel, az kétszer imádkozik.”

  Cantate Domino canticum novum, olvassuk a 96. zsoltár 1. versének latin szövegében. Magyarul ez így hangzik: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” Innen kapta a mai vasárnap az evangélikus egyház gyakorlatában a Cantate, énekeljetek nevet.

  Bővebben

 • GYÓN-LINE avagy „Nincs meg a Mama istentisztelet nélkül!”

  Gyón – A Gyóni Evangélikus Egyházközségre is, mint a többi gyülekezetre, hirtelen szakadt rá az új kihívás: új utak keresése a gyülekezeti tagok eléréséhez. Az online világ eddig távol állt a gyülekezeti munkától, most pedig éppen ez van a legközelebb. Hirtelen minden megfordult ezekben a hetekben.

  Bővebben

 • A gyülekezeti közösséget semmivel sem lehet pótolni

  Bécs – Külhoni magyar evangélikus testvéreinket kértük meg arra, hogy videós üzenetben számoljanak be nekünk arról, hogyan élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a koronavírus-járvány idején. Dr. Wagner Szilárd Bécsből, a 16. kerületi osztrák gyülekezet orgonája mellől jelentkezett be.

  Bővebben

 • Digitális húsvét, digitális egyház

  „Krisztusban szeretett testvéreim otthon a monitor előtt!” Bizonyára nem egy lelkész kezdte ezzel vagy hasonló megszólítással húsvéti igehirdetését az idei ünnepen. Merthogy voltak igehirdetések. Isten igéjét sokan sokféle módon, de egy Lélektől indíttatva hirdették és hallgatták hazánkban is. És ahogy az ország nagyon rövid idő alatt megtanulta a digitális oktatás fogalmát és mindent, ami azzal jár, úgy tanulja az egyház népe az online istentiszteleteket. Vasárnap délelőttönként egyre több lelkész jelentkezik be online igehirdetéseivel, élnek a közösségi média nyújtotta lehetőségekkel. Járatlan úton tapogatózunk; lehet, észre sem vesszük, de új műfajokat teremtünk.

  Bővebben

 • Dédapám pincenaplója – Különleges üzenet járvány idején

  Megható olvasói írás érkezett a postaládánkba. Dr. Bencze Rékában dédapjának pincenaplóját olvasva érlelődtek meg az alábbi gondolatok.

  Bővebben

 • „A sötétet világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé” (Ézs 42,16b)

  A bibliaolvasó Útmutató mai egyik igéjét olvasom Ézsaiás prófétától: „A sötétet világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé” (Ézs 42,16b). Az érettségizőkhöz – és persze családjaikhoz és tanáraikhoz – szólok ma reggel.

  Bővebben

 • Lelki tartalmak kavalkádja a közösségi oldalakon

  Most, hogy zárva vannak templomaink és istentiszteleti alkalmaink áttevődtek az online térbe, néhány gondolatban megosztom személyes tapasztalataimat. Az első hetekben kereső voltam az online lelki tartalmakban. Olyan hirtelen zúdult rám a sok videós istentisztelet, imaóra, bibliakör, hogy szinte úgy éreztem elveszek bennük. Csak kapkodtam a fejem, vagyis inkább kattintgattam ide-oda. Ennek következtében rövid időn belül megduplázódott közösségi oldalamon a mentett tartalmak felülete.

  Bővebben

 • Még a mi életünkben visszatér…

  Még a mi életünkben visszatér… nem a járvány, Jézus.

  Bővebben

 • Íme a karantén egyik legjobb ötlete

  A Hogy tetszik lenni? kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Fesztivál Önkéntes Központ együttműködésében jött lére. A program célja, hogy a karanténban magukra maradt, magányos idős embereknek nyújtsanak társaságot fiatal önkéntesek segítségével. A Hogy tetszik lenni? törekvés főszervezőjét, Nagy Rékát telefonon kértük, hogy meséljen nekünk a mozgalomról.

  Bővebben

 • „Az utolsó szó jogán” – Hozzászólás a Háló-sorozat 3. kötetéhez

  Budapest – A napokban jelent meg a Háló-sorozat harmadik kötete és tekintettel a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre, 2020. április 28-án Fabiny Tamás elnök-püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és Mirák Katalin, a kötet szerkesztője, az MEE Tényfeltáró Bizottságának elnöke egy podcast adásban beszélgettek a könyvről, amelynek egyik szereplője dr. Harmati Béla. A nyugalmazott püspök ezzel kapcsolatban 2020. március 23-án íródott gondolatait juttatta el szerkesztőségünknek. Reméljük, hogy ha enyhül a járványhelyzet további, személyes beszélgetésekre is lehetőség lesz még a könyvvel kapcsolatban.

  Bővebben

 • Podcast: Beszélgetés a Háló 3. kötetéről

  Budapest – A Luther Kiadó gondozásában jelent meg a napokban a Háló 3. kötete. Az újabb fejezetek a magyar állambiztonság és az evangélikus egyház kapcsolatából címmel megtartott könyvbemutatóra 2020. április 28-án 18 órakor került sor. Podcast adásunkban Fabiny Tamás elnök-püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és Mirák Katalin, a kötet szerkesztője, az MEE Tényfeltáró Bizottságának elnöke beszélgettek a könyvről és annak hátteréről.

  Bővebben

 • Ballagók arcképcsarnoka

  Négy évvel ezelőtt úgy próbáltam a Fasorban ballagó három osztály számára emlékezetessé tenni ezt a napot – az egyikbe történetesen a fiam járt –, hogy a végzősök képeit színes kartonra ragasztva kifüggesztettem az aulában. A két évvel korábban érettségizett nagylányom iskolájából lestem el az ötletet. Azt próbáltam így kifejezni, hogy ballagnak ugyan, de nem mennek el. Itt maradnak, mert ide tartoznak.

  Bővebben

 • Alexamenosz-falfirka és modern párhuzamai

  Rómában, a császári palota egyik épületének falán található egy II. századi rajz. Egy gúnyos rajz. Egy keresztre feszített, szamárfejű alak előtt borul le egy bizonyos Alexamenosz. A felirat ez: „Alexamenosz imádja istenét”. Nyilván ez a bizonyos Alexamenosz keresztyén volt, és így gúnyolták ki hitét, és egyúttal az egész korai keresztyénséget. A kép pikantériája, hogy egyúttal ez az egyik legkorábbi Jézus ábrázolás.

  Bővebben

 • Árokásás helyett – Könyv a generációs mintáinkról

  Ma, amikor a koronavírus-járvány a generációk együttműködését felerősítette – és erre örömteli módon nagyon sok pozitív válaszreakció született – különösen fontos, hogy szembesüljünk azzal, hogy milyen szocializációs jegyek határozzák meg a különböző korcsoportokat. Steigervald Krisztián Generációk harca című kötete erre kimondottan alkalmas olvasmány.

  Bővebben

 • Evangélikusok rózsája

  Mit jelent az evangélikus Luther-rózsa? Részlet Fabiny Tibor írásából.

  Bővebben

 • Botrány? – Jézus Krisztus és Müller Cecília egy rajzon

  A közösségi médián keresztül jutott el hozzám – felháborodott keresztények kommentárjaival – egy karikatúra. Az – egyébként remekül rajzoló – grafikus műve a baloldali politikai sajtóban jelent meg. Az embernek első pillanatban összeszorul a torka. Miért is kell Jézust kipellengérezni? Gúnyolni húsvét után néhány nappal? Vagy bármikor? Miért kell provokálni azokat, akik hisznek benne? De nézzük csak meg jobban ezt a rajzot! Jézus a kereszten függ, a karikatúrának ezen a felén semmi kivetnivaló, semmi tiszteletlenség nem történik – a történelem legnagyobb botrányán, Jézus keresztre feszítésén túl. De azt már megszoktuk – vonhatjuk meg a vállunkat –, megszoktuk látni. Megszoktuk, hogy itt van velünk, hogy ennek a botránynak az árnyékában – és hisszük, hogy megtisztító fényében is – élünk.

  Bővebben

 • „Na, neee…!” – Avagy a kőbányai gyülekezet digitális „kapunyitása” karantén idején

  Budapest – A kőbányai evangélikus gyülekezet lelkészét, Benkóczy Pétert a monitorra költözött filmklubjukról, a Balkonénekléshez való csatlakozásukról és az online istentiszteletek alakulásáról kérdeztük.

  Bővebben

 • Kerti áhítatokkal élik meg a közösségi életet a heidelbergi diákok

  Heidelberg – Külhoni magyar evangélikus testvéreinket kértük meg arra, hogy videós üzenetben számoljanak be nekünk arról, hogyan élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a koronavírus-járvány idején. Fabiny Márton harmadéves teológushallgató ebben a tanévben a Heidelbergi Egyetem ösztöndíjasa. Most az ő beszámolóját adjuk közre.

  Bővebben

 • Smink nélkül

  Egy svéd kozmetikai cég februárban online felmérés keretében kétezer-négyszáz nőt kérdezett meg sminkelési szokásairól. Az eredmény sokkoló lett: négyből egy sminkkel az arcán fekszik le aludni, hogy a párja még éjszaka se láthassa az arcát szépítőszerek nélkül, hatvan százalék pedig fél órával előbb kel fel csak azért, hogy már sminkelt arccal köszönthesse partnerét. A megkérdezett nők kilencvenegy százaléka válaszolta azt, hogy ha új kapcsolatban él, átlagosan kettőtől négy hónapig terjedő időszak után meri először megmutatni a párjának smink nélkül az arcát. Addig ugyanis önbizalmat gyűjtenek ehhez.

  Bővebben

 • Ezt is Luther Márton mondta

  Válogatás Luther Márton aranymondásaiból.

  Bővebben

 • Mai példázat – a fénymásolónkról

  Volt a pusztavámi gyülekezetünknek egy 10 éves, kis multifunkciós nyomtatója. Tudjátok, ami a nyomtatás mellett scannelni és fénymásolni is tud. Hosszú éveken át volt hűséges társam. Igaz, olykor biztatni kellett a nyomtatásra, olykor felrázni a tonert, hogy azt a pici festéket is kipréseljem belőle, olykor egy hátba veregetés indította el a nyomtatást. De kitartott mellettem, egészen a gyülekezeti terem pályázati papírmunkáinak végéig.

  Bővebben

Stránky

Odoberať 4000