6

 • A Lutheránus Világszövetség támogatást nyújt a Fülöp-szigeteken

  Manila – Genf – A Haiyan / Yolanda nevű szupertájfun után a Fülöp-szigeteken már mintegy 10 ezer halálos áldozatról beszélnek. Forrás: LWI, evangelikus.hu, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: Reuters

  Bővebben

 • A felügyelők országos konferenciája margójára

  Révfülöp – Az idei evangélikus felügyelők országos konferenciájának egyik súlypontja az egyház egyszázalékos kampánya volt. A kampány mögött álló médiás csapat beszámolója új perspektívákat nyitott meg azok előtt is, akik eddig ódzkodtak egyházunk ezen megjelenésétől. Honlapunk főszerkesztőjének, a kampány koordinátorának személyes beszámolóját olvashatják. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Történetében először választott nőt moderátorává az EVT Központi Bizottsága

  Puszan – Busan – A puszani nagygyűlés megválasztotta a Központi Bizottság tagjai közül az EVT új moderátorát dr. Agnes Aboum, korábbi afrikai elnök személyében. Aboum a kenyai anglikán egyház tagja, az Uppsala-i Egyetemen szerzett doktori címet pedagógiából. Forrás: reformatus.hu, Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Az Egyházak Világtanácsa nagygyűlésének záró üzenete

  Puszan/Busan – Hazai idő szerint hajnali öt órakor a záróüzenet elfogadásával ért véget az EVT 10. nagygyűlése Puszan városában. Forrás: reformatus.hu, Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Úti beszámolók az ökumenikus zarándoklatról

  A nagygyűlés elfogadta a korábbi moderátor és a főtitkár jelentéseit, amelyek számot adtak arról, hogy hol állunk azon az úton, aminek célja a keresztyének egysége. Forrás: refomratus.hu / Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Békezarándoklat a Koreai-félszigeten

  Puszan – Pont 60 éve, hogy kettészakadt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és a Koreai Köztársaság. Azóta is számos erőfeszítést tettek a koreai béke és újraegyesítés előmozdítására. Forrás: oikoumene.org, reformatus.hu, Külügyi Iroda. Fordította: Túri Tímea

  Bővebben

 • Umulga a nemek közötti egyenlőségért

  Az Egyházak Világtanácsa elkötelezett híve a nemek közti egyenlőség ügyének. Kampánya a puszani Nagygyűlésen, a Madang kiállítóteremben folytatódik. Ez az Umulga nevű közösségi tér. Forrás: oikoumene.org, reformatus.hu, Külügyi Iroda, fordította: Borbásová Orsolya, Soós Katalin

  Bővebben

 • Keresztyénnek lenni Ázsiában

  Puszan – A sokszínű Ázsia, a vallási pluralizmus kontinense, ahol egyszerre figyelhető meg jólét és a nyomor jelenléte. A kontinens egyházai „igazságosság és béke" felé vezető utat keresik a társadalomban. Forrás: oikoumene.org, reformatus.hu, Külügyi Iroda. Fordította: Soós Katalin

  Bővebben

 • Az EVT kiáll az emberi jogokért

  Busan – Az nagygyűlés a szolidaritás közösségeként valamennyi ülésén felemeli hangját sürgető nyilvános, emberi jogi és politikai kérdésekben. A nagygyűlés konszenzussal fogadta el az idei állásfoglalásokat. Forrás: refomatus.hu, Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Kemény hangok az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésén Dél-Koreában

  Busan – Berlin – Budapest – A genfi székhelyű, 1948-ban alapított Egyházak Világtanácsa (EVT) a Földön élő protestantizmus és ortodoxia reprezentatív szervezete 10. világgyűlését a dél-koreai Busanban tartja október 30. és november 8. között. Legfrissebb adatok szerint jelenleg közel 150 ország 349 egyházi közössége tartozik a szervezethez. Ebben 590 millió hívő él 520 000 gyülekezetben, őket 493 000 lelkész, pap, pópa, pásztor, presbiter, tanító szolgálja. Az EVT-nek első főtitkára W. A. Visser’t Hooft holland református lelkész volt 1948-1966 között. Ma Olav Fykse Tveit norvég evangélikus lelkész tölti be ezt a tisztséget. A keresztyén párbeszéd és a közös bizonyságtétel koordinálása egyik legfőbb feladata, amit 12 bizottságon keresztül végez. (Például: Világevangélizáció és Misszió; Diakónia és Fejlődés; Igazságosság, Béke, Teremtett Világ; Nevelés és Ökumenikus Fejlődés; Hit és Rend; Nemzetközi Ügyek…). Forrás: epd.de, EKD.de, oikoumene.org, szöveg: dr. Békefy Lajos

  Bővebben

 • Az életet szolgáló gazdaság

  Busan – A világ keresztyénei a jelenleg Puszanban zajló világtalálkozón arról is tanácskoznak, hogy a szegénység, a gazdagság és a környezeti problémák összefüggéseinek feltárása után meghatározzák azokat a tennivalókat, amelyek szükségesek egy emberközpontú és fenntartható gazdaság létrehozásáért. Forrás: reformatus.hu, Református Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Az EVT nagygyűlés legfontosabb teológiai dokumentuma

  Busan – Mit tudnak a világ egyházai közösen megvallani a Szentháromság Isten egyházáról, ami biztos alapul szolgálhat ahhoz, hogy növekedjenek a közösségben és együtt küzdjenek az igazságosságért és békéért a világban? Mi alapozhatja meg a jelenlegi egyházszakadások meghaladását? Forrás: reformatus.hu, szöveg: Iszlai Endre

  Bővebben

 • Az EVT döntött a Központi Bizottság tagjairól is

  Busan – Ahogyan arról az evangelikus.hu márhírt adott, az Egyházak Világtanácsának nagygyűlése első körben megválasztotta az elnököket. November 6-án pedig a Központi Bizottság tagjairól is döntött, amelyben Bölcskei Gusztáv református püspök is tag lett. Az előző hat évben Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök volt ennek a bizottságnak a tagja. Forrás: reformatus.hu, Református Külügyi Iroda

  Bővebben

 • Az örmények egyetemes pátriárkája találkozott a magyarországi egyházak képviselőivel

  Busan – 2013. október 31-én, az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlése adott keretet annak a találkozónak, amely Őszentsége II. Karekin minden örmény legfőbb pátriárkája és katolikosza, valamint dr. Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára részvételével jött létre. Forrás: Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services, armenianchurch.org, fordítás: evangelikus.hu

  Bővebben

 • Minden egy helyen az EVT busani nagygyűléséről

  Busan – „Élet Istene, vezess minket igazságra és békére" a mottója az Egyházak Világtanácsa 2013. október 30-án kezdődő 10. nagygyűlésének. A koreai Puszanban (Busan) hét év után találkoznak újra a keresztény egyházak küldöttei szerte a világból.

  Bővebben

 • Közös cél az igazságért és a békéért való harc – A Lutheránus Világszövetség gondolatai az Egyházak Világtanácsa nagygyűléséről

  Busan – Genf – A Lutheránus Világszövetség (LWB) tagegyházainak képviselői is részt vesznek az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlésén, 2013. október 30. és november 8. között a koreai Busanban. Forrás: LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: Joanna Lindén-Montes/ÖRK/EVT

  Bővebben

 • Az EVT nagygyűlésén megválasztották az új elnökséget

  Busan – Az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésén, 2013. november 4-én, zárt ülésen megválasztották a nyolc új elnökségi tagot. Az EVT törvényeinek megfelelően az elnökök feladata az ökumenizmus és az EVT munkájának népszerűsítése, különösen is azokban a régiókban, amelyek elnökévé választották őket. A nagygyűlésen fogják megválasztani a Központi Bizottság tagjait is. Forrás: EVT, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • EVT nagygyűlés: Standjaikon bemutatkozhatnak a különböző szervezetek is

  Busan – Az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlésén folyamatosan zajlik a munka, hol a plenáris üléseken, hol a munkacsoportokban. A nagygyűlésen azonban a különböző szervezeteknek lehetőségük van arra is, hogy standjaikon bemutatkozzanak az érdeklődőknek. Ezeknek a hangulatát adják vissza e képek. Szöveg: evangelikus.hu

  Bővebben

 • Konrad Raiser Busanban

  Busan– Az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésén a szervezet korábbi főtitkárai is aktívan részt vesznek. Konrad Raiser, az ökumenikus mozgalom nagy veteránja Vallás, hatalom és politika címmel megjelent új könyvét is bemutatta. Forrás: reformatus.hu, Külügyi Iroda

  Bővebben

 • EVT nagygyűlés: Hilarion metropolita megosztó beszédet tartott

  Busan – Az orosz ortodox metropolita hozzászólása a hagyományos keresztyén értékekről és szekularizáció folyamatáról az Egyházak Világtanácsa október 30-án kezdődött puszani nagygyűlésén megosztotta a hallgatóságot. Forrás: reformatus.hu

  Bővebben

 • EVT nagygyűlés: Vasárnap istentiszteletet tartottak

  Szöul – Az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésének résztvevői vasárnap istentiszteleten vettek részt Szöulban. Megtudtuk: a helyi 3000 lelkes presbiteriánus gyülekezetből vasárnaponként 1200-an járnak istentiszteletre. Presbiter csak az lehet, ki legalább 7 éve tagja a gyülekezetnek és komoly adománnyal támogatja gyülekezetét. Szöveg: evangelikus.hu

  Bővebben

 • EVT nagygyűlés: Egy nap feketében

  Busan – Az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésének második napján a résztvevőket arra kérték, hogy vegyenek részt a „csütörtök feketében” elnevezésű kampányban. Ezzel a nők elleni erőszakra kívánták felhívni a figyelmet a szervezők. A fekete öltözetnek arra kell figyelmeztetnie, hogy sok asszony világszerte szenved naponta az ellene irányuló erőszaktól és saját erejéből nem tud ez ellen semmit sem tenni. Forrás: EVT, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Tveit az együttműködés fontosságát hangsúlyozta jelentésében

  Busan – „Meg vagyok győződve arról, hogy az Élet URa új lehetőségeket fogadni az Egyházak Világtanácsa elé” – mondta dr. Olav Fykse Tveit, az Egyházak Világtanácsa főtitkára, a Busanban tartott10. nagygyűlés megnyitóján mondott jelentésében. A főtitkár a jövő terveit is felvázolta: „Nem csak azért jöttünk, hogy arról beszélgessük egymással, vajon egyházak közösségeként tudunk-e valamin változtatni, hanem sokkal ikább azért, hogy végiggondoljuk azt, hogyan és kivel tudunk együttműködni.” Forrás: EVT, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Út, amit csak egyszer csinál végig az ember

  Busan – „Jönnek, jönnek” – kiált egy fiatal lány és a vonat felé tekint, amely épp most érkezik a 6. vágányra, a busani pályaudvarra. Az ajtók kinyílnak és nagy kofferekkel felszerelt emberek szállnak ki. Fáradtaknak tűnnek, de ezzel egyidőben boldogság is sugárzikróluk. 20 nap alatt érkeztek Berlinből Busanba, át Európán és Ázsián. A céljuk az volt ezzel, hogy felhívják a figyelmet a koreai nép szétszakítottságára és az ország békéjéért álljanak ki. Forrás: EVT, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Koreai nemzeti estet tartottak az EVT nagygyűlésén

  Szöul – Söul legnagyobb református gyülekezetébe látogatott el a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, ahol a mintegy 110 ezer lelkes gyülekezetben koreai nemzeti estet tartottak. Dr. Fischl Vilmos honlapunkhoz eljuttatott beszámolója szerint találkozott a Koreai Egyházak Ökumenikus Tanácsának vezetőjével is, akivel közös fénykép is készült Észak- és Dél-Korea határán tett látogatásukkor. Forrás: EVT. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Köszöntötte az Egyházak Világtanácsának nagygyűlését Dél-Korea miniszterelnöke

  Busan – Dél-Korea miniszterelnöke 2013. október 31-én, a nap elején szólt a nagygyűlésen résztvevőkhöz. A miniszterelnök elmondta, hogy az Egyházak Világtanácsa szerepet tud vállalni abban, hogy a két Korea között a kapcsolat javuljon. Szöveg: evangelikus.hu

  Bővebben

 • Pápai üzenet az Egyházak Ökumenikus Tanácsának közgyűlésére

  Róma – Busan – 2013. október 30-án kezdődött és november 8-ig tart az Egyházak Ökumenikus Tanácsának tizedik közgyűlése a koreai Busanban, az „Élet Istene, vezess el minket az igazságosságra és a békére” témáról. Ferenc pápa üzenetet küldött a találkozóra, amelyet Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke olvasott föl. Forrás: Magyar Kurír, Vatikáni Rádió

  Bővebben

 • 6,7 millió példányban arról, mi az, amit másként nem tehetünk, és ami erőssé tesz…

  Berlin – Idén ismét reformációi meglepetéssel rukkolt elő a Németországi Protestáns Egyház, az EKD. 6,7 millió példányban 40 napi-, és hetilap mellékleteként jelentettek meg egy 36 oldalas füzetet „crismon spezial” címen 2013. október 31., a reformáció emléknapja tiszteletére. Forrás: evangelisch.de, ekd.de, szöveg: dr. Békefy Lajos

  Bővebben

 • Nyitó istentisztelettel kezdődött el az EVT busani nagygyűlése

  Busan - 2013. október 30. és november 8. között tartja az Egyházak Világtanácsa 10. Nagygyűlését Busanban, Dél Koreában. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Joób Máté, Kovácsné Tóth Márta, Bence Áron, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről Fischl Vilmos vesz részt a találkozón. Majdnem 3000 résztvevő gyűlt össze a nyitó istentiszteletre szerte a világból, valamint mintegy 2500-an Koreából, hogy együtt lehessen az ökumené közösségében, Jézus Krisztus nevében. Az alkalmon II. Karekin örmény pátriárka végezte az igehirdetés szolgálatát Lukács evangéliumának 24. fejezete alapján. Szöveg és fotó: evangelikus.hu

  Bővebben

 • Öko-gondolatok október 31-re

  Ahogyan az egyháznak, a keresztyénségnek és az akkori emberi világnak közel 500 éve szüksége volt reformációra, megújulásra, úgy van szüksége a mai természeti világnak ökoreformációra, megújulásra. Szöveg: Dr. Békefy Lajos

  Bővebben

Seiten

6 abonnieren