6

 • A pápa első 100 napjának értékelése

  Berlin – Vatikán – A Német Püspöki Konferencia elnöke, Robert Zollitsch érsek értékelte Ferenc pápa eddigi 100 napos szolgálatát. A Schwarzwälder Bote című lapnak adott interjúban a német érsek a pontifikátusnak ezt az időszakát a remény 100 napjaként jellemezte. Forrás: kathweb.de; evangelisch.de; schwarzwaelder-bote.de; KVHM.hu – dr. Békefy Lajos

  Bővebben

 • Cirillre és Metódra emlékeztek

  Dunaszerdahely – A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, a Csallóközi Népművelési Központ (CSNK) és a Dunaszerdahelyi Evangélikus Egyházközség közös szervezésében emlékünnepélyt tartottak a két hittérítő Nagymorva Birodalomba való érkezésének 1150. évfordulója alkalmából. Forrás: parameter.sk

  Bővebben

 • LVSZ: Konszenzussal fogadták el az üzenetet

  Genf – „Követeljük a közösség ajándékát a széttöredezett világban” címmel speciális ülésen tárgyalta meg a Lutheránus Világszövetség Tanácsa Genfben azt a dokumentumot, amelyben három LVSZ-tagegyház közötti szakadásra kerestek válaszokat. A tanács végül arra a megállapításra jutott, hogy a 143 tagegyházat tömörítő Lutheránus Világszövetséget Isten kegyelméből létező ajándéknak kell tekinteni. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Evangélikus-katolikus publikáció jelent meg a reformációval kapcsolatban

  Genf – Kurt Koch katolikus bíboros, a Keresztény Egység Pápai Tanácsának a vezetője reagált a Konfliktustól a közösségig című dokumentumra, amelyet az LVSZ vezető testületének, a tanácsnak az ülésén hoztak nyilvánosságra. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • KERÉKPÁRTÚRA EGYHÁZTÖRTÉNETI UTAKON – Videósorozat az evangelikus.hu oldalán

  Budapest – A Zákeus Médiacentrum éveken át forgatta azt a sorozatot, amelyben egész Magyarországot bebarangolták egyháztörténeti szempontból jeles helyeket felkeresve, mintegy 1000 kilométernyi utat bejárva. Idén nyáron a sorozat filmjeit újravágva, rövidítve az interneten is elérhetővé tesszük. Forrás: Zákeus Médiacentrum

  Bővebben

 • 2017-ben Namíbiában lesz az LVSZ nagygyűlése

  Genf – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 12. nagygyűlését a namíbiai Windhukban fogják tartani. Az LVSZ Tanácsa köszönettel fogadta el az LVSZ tagegyházának meghívását 2013. június 13. és 18. között tartott genfi ülésén. „Az LVSZ szívesen megy Namíbiába, hogy megünnepelje Namíbia függetlenségét és támogassa az ottani egyházak missziói szolgálatát!” – üdvözölte a döntést dr. Munib A. Younan LVSZ-elnök. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • LVSZ: Felszabadítva Isten kegyelme által – A lutheránus közösség 2017-es terveiről

  Genf – A Lutheránus Világszövetség Tanácsa globális közösségben szeretné megünnepelni a reformáció 2017-es, 500. évfordulóját. „A tagegyházakban már számos aktivitásról tudunk. Az LVSZ szerepe az lenne, hogy támogassuk ezeket, és globális perspektívába helyezzük az egyéni kezdeményezéseket” – húzta alá dr. Walter Altmann 2013. június 14-én a tanács ülésén. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • Pozitív mérleggel zárt az LVSZ 2012-ben

  Genf – Az LVSZ Tanácsa meghalgatta a hétvégén a 2012-es pénzügyi mérlegről szóló beszámolót is, amelyet az amerikai Christina Jackson-Skelton vezetett a tanács elé. A gazdasági bizottság vezetője elmondta, hogy a mérleg eredménye pozitív lett. Ez annak eredménye, hogy a rendkívüli bevételek fedezték a világszolgálat kiadásait, míg a nyugdíjellátásokat csökkentették és az operatív tartalékokat növelték. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • LVSZ: Szomszédos kapcsolatok egy sokvallású társadalomban

  Genf – A Lutheránus Világszövetség főtitkára, Martin Junge 2013-as jelentésében az LVSZ tagegyházakban tett látogatásairól, az ökumenikus partnerekkel folytatott tárgyalásairól és a jövőbeli perspektívákról is szólt. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • LVSZ: Younan elnök a szétszabdalt világban az egységes bizonyságtételt szorgalmazta megnyitó beszédében

  Genf – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) elnöke, dr. Munib A. Younan arra emlékeztette a világméretű lutheránus közösség tagegyházait, hogy Jézus férfiakat és nőket egyformán, egyenjogúan hívott el a követésére, s egyást minden helyzetben támogatni kell, és a világnak ezzel szolgálni. Az elnök megnyitó beszédében hangsúlyozta: „Meg vagyok győződve arról, hogy a követés koncepcióját újra magunkévá kell tennünk, ha együtt akarjuk Isten megváltó és megbékítő misszióját végezni.” Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • „Csak együtt jutunk a mennybe” – Istentisztelettel vette kezdetét az LVSZ tanácsülése

  Genf – Dr. Fabiny Tamás, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) alelnöke a diakóniai szolgálatban folytatott erőfeszítéseket, az elkötelezett igehirdetést és az egyet nem értés esetén is tapasztalható összetartást kiemelve üdvözölte a szövetség tanácstagjait azon a nyitó istentiszteleten, amelyet 2013. június 13-án tartottak Genfben. Fabiny a nyitóalkalmon a 107. zsoltár igéjéről prédikált. Az úrvacsorás istentisztelet szolgálatában Marcia Blase, a Brazil Evangélikus-Lutheránus Egyház lelkésznője segédkezett. Forrás: LWI, fotó: M. Haas, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

  Bővebben

 • „Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek” – Ismeretterjesztő, hitépítő filmek a Duna Televízióból

  Budapest – Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között a Duna Televízióban készültek. Ez a közszolgálati csatorna – amelyet „a nemzet televíziójának” is szoktak nevezni – rendszeresen sugároz vallási műsorokat is, amelyek a magyarországi vagy a világban bárhol élő evangélikusság életét mutatják be. A filmeket az evangelikus.hu folyamatosan fogja feltölteni Youtube csatornájára egy lejátszási listába. Szöveg: dr. Fabiny Tamás

  Bővebben

 • A 2017-es tervekről is tárgyal Genfben a Lutheránus Világszövetség Tanácsa

  Genf – A Lutheránus Világszövetség Tanácsa éves gyűlését tartja 2013. június 13. és 18. között az Ökumenikus Centrumban, Genfben. Számos napirendi pontjuk lesz, így az LVSZ új irányvonala a nemekhez való viszonyt illetően (gender kérdés) és a 2017-es nagygyűlés tervei is. Forrás: LWI, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: youtube.com/LWFWeb

  Bővebben

 • Hagyományünnep és egyházmegyei közgyűlés Oltszakadáton

  Oltszakadát – Június 8-án Oltszakadáton került sor a brassói egyházmegye éves közgyűlésére, amely idén első alkalommal Hagyományünnep keretében zajlott. A felvonulás 300 résztvevője közt szép számban akadtak a saját népi viseletüket viselő fiatalok, gyülekezeti tagok is, akik a barcaújfalú-krizbai fúvószenekar zenéjére kivonulva a falu határába, fogadták Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspököt, majd díszkíséretként visszakísértek a falu központjában található templomig. Az ünnepi istentiszteleten Püspök Úr igehirdetésében szemléletesen magyarázata el a lényegét az ünnepi felvonulásnak: a falu határtól a templomig tartó vonulás szép allegóriája az életnek, amely a kezdettől, születéstől való vándorlást jelképezi Istenhez való megérkezésünkig. Forrás: evangelikus.net, fotó: Kovács László Attila, Pálfi Hilda, ifj. Nánási István. Videó: Mircea Annamária

  Bővebben

 • Gyülekezeti kirándulás – Székelyföldi Látogatás

  Az elmúlt évben, amikor a barcasági evangélikus gyülekezeteket látogattunk meg, elhangzott az a kérés, hogy a „következő gyülekezeti kirándulást a székelyföldi evangélikusokhoz szervezzük.” Így került sor május 27-én a bácsfalusi gyülekezet által szervezett székelyföldi kirándulásra. Ez alkalommal, nem csak bácsfalusi egyháztagok vettek részt a kiránduláson, hanem Négyfalu minden evangélikus egyházközsége képviseltette magát. Forrás: evangelikus.net, szöveg: Barcsa István

  Bővebben

 • Lélektől lélekig: Árvíz idején – Dr. Fabiny Tamás püspök jegyzete

  Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak, otthonaikból kimentett idősek, csónakkal közlekedő férfiak, önfeláldozó katasztrófaelhárítók – és homokzsákokat pakoló önkéntesek látványa fogad minket. Az aggodalom és segítés közepette álljuk meg most néhány percre, és gondoljuk végig, mit is ír a Biblia az árvizekről. Szöveg: dr. Fabiny Tamás. Elhangzott a Magyar Rádióban (Vasárnapi Újság, Lélektől lélekig, 2013. június 9.)

  Bővebben

 • ORA ET LABORA: Imádság árvíz idején

  Az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának munkatársai nevében dr. Fabiny Tamás püspök tette közzé az alábbi imádságot. „Az ora et labora jegyében legyünk jelen a veszélyeztetettek és bajbajutottak között, nemcsak kampányszerűen, hanem akkor is, amikor a média figyelme már lankad, ám még sok segítő kézre és támogató imádságra van szükség” – buzdított a püspök. Szöveg: evangelikus.hu

  Bővebben

 • ÁRVÍZ: Nincs lehetetlen, csak tehetetlen

  Gondolatok az árvízi önkéntesség kapcsán. Szöveg: Galambos Ádám; fotó: facebook.com/suhanjalapitvany

  Bővebben

 • Úttalan utakon... - még nem voltál ilyen nehéz helyzetben?

  „Az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is" (Ézs. 52.12.b) – Tegnap reggel olvashattuk ezt az igét az Útmutatóban, s valahogy azóta is bennem van az üzenete. Szöveg: Deák László

  Bővebben

 • ÁRVÍZ: Német testvéreink is bajban vannak – Segíteni szeretnénk

  Passau– München – Budapest – A Bajorországi Evangélikus Egyház több mint 20 éve partnerkapcsolati viszonyban van a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. Amikor meghallottuk a Duna németországi szakaszán történt áradások híreit, egyértelmű volt: eddig ők segítettek nekünk, most – ha szimbolikusan is – de nekünk kell segítségükre sietnünk. Szöveg: evangelikus.hu

  Bővebben

 • Európa egyházainak jövőképe

  Bécs – Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének egyik legújabb dokumentuma – Ecclesia Semper Reformanda – az egyházi élet tartalmi és szervezeti megújulásának alapjait és lehetőségeit vizsgálja. Május 28-29-én Bécsben találkozott az a munkacsoport, amely „Európa egyházainak jövőképe" címmel útnak indítja a Közösség új és talán az eddigi párbeszédektől eltérő módszerrel is működő munkafolyamatát. Forrás: reformatus.hu, szöveg: Iszlai Endre

  Bővebben

 • Élőláncot vontak a kolozsvári kétágú templom köré

  Kolozsvár - Kolozsváron mintegy félezer ember vont élő láncot vasárnap délután az alsóvárosi „kétágú" református templom köré, tiltakozásul a templom mögé, a műemléképület közvetlen szomszédságába tervezett sportkomplexum megépítése ellen. Forrás: MTI. Fotó: Biró István

  Bővebben

 • Magasság és mélység – Erőss Zsolt emlékére

  Erőss Zsolt (Csíkszereda, 1968. március 7. – Kancsendzönga, 2013. május 21. körül) hegymászóra emlékezünk. Szöveg: Galambos Ádám; fotó: Kondella Mihály

  Bővebben

 • A Szentháromság titkát megérteni

  Szent Ágoston egyszer a tengerparton sétált és a Szentháromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észrevette, hogy egy apró gyerek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe próbálja átmeríteni. Megkérdezte tőle, mit művel? A kisfiú bátran megfelelt: látod, a tenger vizét akarom ide átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. Miért ne hinném – válaszolt komolyan a fiúcska, aki Isten angyala volt – te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger vizét e kis kagylóval kimeríteni, mint neked a Szentháromság titkát megérteni. Szöveg: dr. Fabiny Tamás, forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2013. május 26.

  Bővebben

 • Nikolaus Schneider a Károli díszdoktora lesz

  Budapest – A Magyarországi Református Egyház vendégeként hazánkba látogat Nikolaus Schneider, az MRE aktív partneregyházának, a Rajnai Protestáns Egyház leköszönt lelkészi elnöke, és a Német Protestáns Egyház (EKD) tanácsának elnöke. A jeles egyházi vezető 2013. június 11-én kedden délelőtt 10 órától tartja nyilvános előadását a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, melynek keretén belül díszdoktorrá avatják. Forrás: reformatus.hu, ekir.de

  Bővebben

 • Templomok éjszakája lesz Sopronban – Csatlakozott az evangélikus templom is

  Sopron – A szomszédos Ausztriában 2005 óta rendezik meg a „Templomok éjszakája” („Lange Nacht der Kirchen”) elnevezésű programsorozatot. Az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó eseményhez Sopron 2011-ben csatlakozott. Az immár harmadik alkalommal megvalósuló kulturális és egyházi rendezvényre idén május 25-én kerül sor a hűség városában. A programok este 6 órakor kezdődnek. Forrás: corvinusradio.hu

  Bővebben

 • Amnesty-jelentés: egyre veszélyesebb a világ a menekültek számára

  London – Az emberi jogok terén tapasztalható globális tétlenség miatt egyre veszélyesebb a világ a menekültek számára – áll az Amnesty International (AI) csütörtökön Londonban kiadott éves világjelentésében, amely különösen élesen elítélte az Európai Unió eljárását e kérdésben. Forrás: MTI

  Bővebben

 • Tüntetést szervez vasárnapra Kolozsvárra a református egyház

  Kolozsvár - A hívek élő láncával kívánja körbevenni vasárnap délután a kolozsvári alsóvárosi református templomot a református egyház, hogy ekképpen tiltakozzon a templom mögé, a műemléképület közvetlen szomszédságába tervezett sportkomplexum megépítése ellen. A megmozduláson a történelmi magyar egyházak és a román egyházak képviselői is közös imát mondanak. Forrás: MTI

  Bővebben

 • SZENTHÁROMSÁG-szobor – Videó!

  A budapesti Szentháromság-szobor Budapest I. kerületében áll a Szentháromság téren, a Mátyás-templom előtt. Ezt a fogadalmi oszlopot mutatja be a Zákeus Média Centrum filmjében Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész. Közreműködött: Horváth Kornél, operatőr - vágó: Győri András Timótheus

  Bővebben

Pages

Subscribe to 6