9164

 • A Megváltó keresztje – Ökumenikus istentiszteletet tartottak Kapuváron

  Kapuvár – Az idei esztendőben az ökumenikus imahetet január 15–22. között tartották, amelynek alapgondolata: „Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete.” (2Kor 5,14-20) A bibliai igehely mondanivalója, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. A kapuvári Szent Anna-plébániatemplomban január 22-én, 18 órakor kezdődött ökumenikus istentiszteleten a hívekkel közösen imádkoztak a felekezetek lelkipásztorai: dr. Vladár Gábor egyetemi tanár, református lelkész, Tubán József evangélikus lelkész és Radó Tamás kerületi esperes, házigazda plébános.

  Bővebben

 • Véget ért az ökumenikus imahét Debrecenben is

  Debrecen – Az idei imahét január 15-én vette kezdetét és január 22-én ért véget: a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartottak istentiszteleteket és imádkoztak a keresztények egységéért. Debrecenben az Attila téri görögkatolikus főszékesegyházban vette kezdetét az egyhetes közös program, és a Református Nagytemplomban ért véget.

  Bővebben

 • Mindig közelebb ahhoz, ami összeköt – Interjú Fischl Vilmossal

  Budapest – Az ökumenikus imahét végeztével a keresztény felekezetek és persze más világvallások közötti láthatatlan, de nagyon is időtálló határok lebontásáról kérdeztük meg Fischl Vilmos evangélikus lelkészt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) nemrégiben újraválasztott főtitkárát. És persze szót ejtettünk a valóságos határokról is, melyeken keresztül a hatalmi és katonai konfliktusokkal terhes, közel-keleti térségből, az ígéret földjének látszó Európába tömegek próbálnak meg átjutni, hol törvényes, hol pedig törvénytelen eszközökkel.

  Bővebben

 • Kiemelt ökumenikus imaheti alkalmat tartottak a Miskolci Egyetemen

  Miskolc – Négy egyházfő ökumenikus igehirdetése hangzott el 2017. január 21-én, szombaton, a Miskolci Egyetem díszaulájában, amely immár hagyományszerűen ad helyet Miskolcon hét felekezet ökumenikus, kiemelt istentiszteleti alkalmának.

  Bővebben

 • A húsvéti gyertya lángja – Az ökumenikus imahét záróalkalmát tartották a pécsi székesegyházban

  Pécs – Fény töltötte be a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház hatalmas belső terét 2017. január 22-én, vasárnap este, mert a felekezetek lelkészei és papjai a Krisztus-gyertyáról vett fénnyel meggyújtották az emberek kezében lévő mécseseket. Ezzel a szimbolikus cselekedettel fejezték ki az ökumenikus imahét záróalkalmán, hogy Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. Az istentiszteleten Udvardy György pécsi megyéspüspök felkérésére Gáncs Péter elnök-püspök hirdette Isten igéjét.

  Bővebben

 • Krisztus szeretete egyetemes, minden emberre vonatkozik – Az ökumenikus imahét zárónapja Székesfehéváron

  Székesfehérvár – A keresztények egységéért tartott ökumenikus imahét 2017-es záróalkalmán, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban gyűltek össze a hívek közös imádságra. Kiss János nagyprépost, helynök köszöntötte Spányi Antal püspök mellett, Steinbach József református püspököt, aki az istentisztelet igehirdetője volt. A helynök atya bevezetőjében arra kért minden egyes megjelentet, imádkozzanak egymásért szeretettel és őszinte szívvel.

  Bővebben

 • A feltámadás hirdetésével zárult Veszprémben az ökumenikus imahét

  Veszprém – Tizenhat égő gyertyát helyeztek el az oltár előtt 2017. január 22-én, az ökumenikus imanyolcad záróalkalmán a veszprémi Szent Mihály-bazilikában. A jelenlévő lelkészek és egyházi vezetők imádságban emlékeztek az olaszországi Veronánál történt buszbaleset áldozataira, és könyörögtek a gyászoló családokért, barátokért és iskolatársakért.

  Bővebben

 • A növekedés csodája – A bővített gyülekezeti ház megáldásával zárult a kaposvári gyülekezet jubileumi programsorozata

  Kaposvár – A megalakulása századik évfordulóját ünneplő kaposvári evangélikus egyházközségben 2017. január 22-én, vasárnap a gyülekezeti ház elkészült tetőterének átadásával zárult az ünnepi programok sorozata. Az istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

  Bővebben

 • A győri katolikus székesegyházban prédikált Szemerei János püspök

  Győr – Az ökumenikus imahét pénteki alkalmán, 2017. január 20-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Az esemény házigazdája Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.

  Bővebben

 • Szülessünk újjá! – Evangélikus püspöki szolgálat az ökumenikus imahéten Egerben

  Eger – Az idei ökumenikus imahét vendége volt az egri bazilikában dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki 2017. január 19-én igehirdetésében az egész imahét, valamint a nap témájának megfelelően Krisztus szorongató, sürgető, megtartó és összetartó szeretetéről, újjászületésről és irgalomról szólt.

  Bővebben

 • Omoljanak le a falak! – Ökumenikus imahét Kaposváron

  Kaposvár – Különleges hetet élhettek át a kaposvári keresztyének januárban, hiszen az idén is megrendezték az ökumenikus imahetet. A hét célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a különféle felekezetek hívei között és az egymás templomaiban szolgáló lelkészek és papok jobban megismerjék az adott közösség szokásait, vezetőit és híveit. A nyolc napig tartó sorozat idei témáját a németországi keresztyén testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzott: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

  Bővebben

 • A megbékéltetés szolgálata – Lezárult az egyetemes imahét Pápán

  Pápa – Isten nem rideg magányosság, hanem szerető közösség. Isten szentháromság, és ebben gyökerezik minden e világi közösség is. Isten nélkül az ember a közösségben is magányos marad – hangzott el Márfi Gyula veszprémi érsek igehirdetésében a második korintusi levél ötödik fejezetének tizennyolcadik és tizenkilencedik verse, „A megbékéltetés szolgálata” mentén az egyetemes imahét szombati, záró istentiszteletén a református templomban.

  Bővebben

 • Keresztény–zsidó imaórával zárult az ökumenikus imahét

  Budapest – Az ökumenikus imahét nyolcadik napján, az imahét zárásaként keresztény–zsidó imaórát tartottak a terézvárosi katolikus templomban. Az imaórán Erdő Péter bíboros és Darvas István rabbi ünnepi beszéde mellett imádságot mondott többek között Lackner Pál evangélikus püspök és Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára is.

  Bővebben

 • Ökumenikus imahét 2017 – Az ötödik nap Székesfehérváron

  Székesfehérvár – 2017. január 20-án a baptista imaházban Berze János, református lelkész tanítása hangozott el. Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.

  Bővebben

 • Az ökumenikus imahét negyedik napja Székesfehérváron

  Székesfehérvár – A krisztushívők egységéért tartott imahét negyedik napján a baptista imaházban gyűltek össze a város hívei, hogy az evangélikus, református, baptista, és katolikus lelkipásztorokkal, közösségvezetőkkel együtt imádkozzanak Isten népéért. A németországi keresztények az imahét negyedik alkalmának alaptémáját így határozták meg: ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt és új jött létre.

  Bővebben

 • Az evangélium öröme – Ökumenikus imahét kezdődött Békéscsabán is

  Békéscsaba – Közös ünnepléssel kezdik az évet a keresztény egyházak. Minden januárban nyolc napon át világszerte együtt imádkoznak a krisztushívők. A békéscsabai felekezetek is megkezdték az ökumenikus imahétet.

  Bővebben

 • Magyar nyelvű ökumenikus összejövetelek Rozsnyón

  Rozsnyó – Idén január 15-e és 22-e között tartják Rozsnyón az ökumenikus imahetet. A rendezvényhez a Rozsnyói Ágostai Hitvallású Gyülekezet, a Rozsnyói Római Katolikus Plébániahivatal és a Rozsnyói Református Egyházközség is csatlakozott. A Krisztus-hívők egységéért január 17-18-19-én istentisztelet keretén belül közösen imádkoznak.

  Bővebben

 • Az olasz keresztény egyházak üzenetet fogalmaztak meg az ökumenikus imahétre

  Róma – Az Olaszországban jelen lévő keresztény egyházak közös üzenetet fogalmaztak meg az ökumenikus imahét alkalmából, amit katolikus részről Ambrogio Spreafico püspök, az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) ökumenizmusért és párbeszédért felelős tagja írt alá.

  Bővebben

 • Győrben megbékélési istentisztelettel kezdődött az imahét

  Győr – A Lundban, 2016. október 31-én tartott megbékélési istentisztelet liturgiájával ünnepelték Győrben az ökumenikus imahét kezdetét. A 2017. január 16-án, hétfőn este tartott alkalmon Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke prédikált az Öregtemplomban.

  Bővebben

 • Négy egyházi vezető prédikált az ökumenikus imahéten Esztergomban

  Esztergom – A történelmi egyházak egymás ellen elkövetett bűneiből falat, majd a fal lebontása után a téglákból keresztet építettek 2017. január 18-án, az esztergomi Szent Ignác-plébániatemplomban tartott ökumenikus imaheti alkalmon.

  Bővebben

 • ...jót tenni jó! – Ételosztás Dombóváron az ökumenikus imahéten

  Dombóvár – Az ökumenikus imahét közepén, 2016. január 19-én, csütörtökön ismét meleg ételt osztott a Dombóvári Evangélikus Egyházközség. Ökumenikus összefogással, egyházi és világi önkéntesekkel mintegy 600 adag meleg étel jutott a rászorulók asztalára.

  Bővebben

 • CCEE–CEC: Együtt tanúskodhatunk Krisztus kiengesztelő szeretetéről

  Sankt Gallen – Brüsszel – Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) közös üzenetet adott ki a 2017-es ökumenikus imahét alkalmából.

  Bővebben

 • Az ökumenikus imahét harmadik napja Székesfehérváron – „... aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem”

  Székesfehérvár – Az ökumenikus imanyolcad harmadik estéjén az evangélikus templomban imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért Székesfehérváron. Az istentiszteleti útmutató alapján, az est alapfelvetése arról szólt, hogy közösen küzdjünk az emberi ítélkezés ellen és a Krisztussal való találkozás változtassa meg életszemléletünket. A keresztény felekezetek képviselői és hívei közös imádságán, Tornyai Gábor plébános hirdetett igét.

  Bővebben

 • Az ökumenikus imahét második napja Pécsett – KÉPRIPORT

  Pécs – 2017. január 16-án, hétfőn a pécsi görögkatolikus egyházközség hívta imára a helyi keresztény gyülekezetek híveit. Az istentiszteleten Lettner Gábor, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze hirdetett igét.

  Bővebben

 • Az ökumenikus imahét második napja Székesfehérváron – A megosztottsághoz vezető bűneink

  Székesfehérvár – Az ökumenikus imanyolcad második napján, 2017. január 16-án az öreghegyi katolikus templomban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek hívei közös istentiszteletre, hogy lelkipásztoraik vezetésével az egységért imádkozzanak. Az est igehirdetője Bencze András evangélikus püspökhelyettes volt.

  Bővebben

 • Imaórával nyitották meg Pécsett az ökumenikus imahetet

  Pécs – Az ökumenikus imahét 2017. január 15-től 22-ig tart az idén. A pécsi nyitó istentiszteletet Kajtár Edvárd, a székesegyház plébánosa tartotta az evangélikus templomban. Az imahét keretében Pécsett az imádságot minden este más közösség imaházába, templomába szervezték, és az igehirdetés feladata is mindig más felekezet lelkészének, papjának jutott, illetve jut.

  Bővebben

 • Az evangélikus Nagytemplomban kezdődött az imahét Nyíregyházán

  Nyíregyháza – Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az idei ökumenikus imahét első alkalmán, 2017. január 15-én a nyíregyházi evangélikus templomban tartott istentiszteleten hirdetett igét.

  Bővebben

 • „Ne önmagunknak éljünk, hanem annak éljünk, aki meghalt értünk és feltámadott” – Imahétnyitó Szegeden

  Szeged – A szegedi Dómban nyílt meg 2017. január 16-án az egyetemes imahét Fekete Károly református, Gáncs Péter evangélikus és Kiss-Rigó László katolikus püspökök részvételével.

  Bővebben

 • Törekedjünk Jézushoz mind közelebb kerülni! – Imahét-nyitány Székesfehérváron

  Székesfehérvár – Az ökumenikus imanyolcad első alkalmát 2017. január 15-én az evangélikus templomban tartották Székesfehérváron, tekintettel arra, hogy megkezdődött a reformáció 2017-es jubileumi emlékéve is. A felekezetközi istentiszteleten a város katolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorai imádkoztak együtt a hívekkel a megbékélésért a közösségekben és a világban.

  Bővebben

 • Egyetemes küldetés – Elkezdődött az ökumenikus imahét Pápán is

  Pápa – Az ökumené jegyében, a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahét istentiszteletei január 16-től 21-ig tartanak, minden nap 17 órakor más helyszínen, másik lelkipásztor hirdet igét.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 9164 csatornájára