9700

 • Mérlegen a hét esztendő

  Hét éven át voltam a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) egyik alelnöke. Megbízatásomat abban a meggyőződésben vállaltam, hogy a választók bizalma mögött Urunk elhívása áll. Ezért munkámat nem egyház-diplomáciai, hanem elsősorban lelkipásztori feladatként igyekeztem végezni. Ennek a hét izgalmas, küzdelmes, sikerekkel és kudarcokkal fűszerezett esztendőnek a mérlegét tárom most a tisztelt olvasó elé.

  Bővebben

 • Sok nyelven szólni ugyanarról

  Hadd kezdjem a végén! Május 16-án, kedden egy több mint kétéves folyamat, kaland és munka ért véget. Másodszor jártam az afrikai Namíbiában a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) kötelékében vállalt önkéntes munkám kapcsán, és remélem, hogy az ott szerzett élmények áldása még sokáig elkísér.

  Bővebben

 • Ami nem eladó

  Az LVSZ tizenkettedik nagygyűlésének tartalmi súlypontjait a mottó és annak három altémája adta. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójával összefüggésben azon gondolkodhattunk együtt, hogy milyen ajándékot és milyen feladatot jelent ma „Isten kegyelméből szabadon” élni, és hogyan nyilvánul meg keresztény szabadságunk a megváltáshoz, a másik emberhez és a teremtett világhoz való viszonyunkban.

  Bővebben

 • Afrika ölelése

  Amikor másfél évvel ezelőtt felvetődött, hogy én utazhatok ki ifjúsági küldöttként a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) namíbiai nagygyűlésére, Afrika még nagyon távolinak tűnt. Aztán ahogyan közeledett 2017 májusa, mindinkább elérhetőnek látszott, hogy életre szóló élményekkel gazdagodom, és a cselekvésre ösztönző feladatokkal térek majd haza. Ám arra végképp nem gondoltam, hogy végül egy namíbiai otthonom is lesz!

  Bővebben

 • Jöjj, Szentlélek Isten!

  Namíbia fővárosának, Windhoeknak a stadionjában május 14-én tartotta jubileumi istentiszteletét a Lutheránus Világszövetség (LVSZ), a reformáció kezdetének ötszázadik, jubileumi évében. A négyórás alkalom elején hét bizonyságtétel hangzott el, melyek jól kifejezték az egyháznak azt a színgazdagságát, amelyet a pünkösdi Szentlélek ad.

  Bővebben

 • A Lutheránus Világszövetség 12. Nagygyűlésének záródokumentuma

  A Lutheránus Világszövetség 12. Nagygyűlésének záródokumentumát Balicza Klára fordításában magyarul is olvashatjuk.

  Bővebben

 • Chris Ferguson az LVSZ és a REV közös nagygyűlésének szervezését szorgalmazza

  Windhoek – A Református Egyházak Világközösségének (REV) főtitkára a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) nagygyűlésén mondott köszöntőjében vázolta fel a két szervezet közös nagygyűlésének tervét.

  Bővebben

 • Ordinary Love – nyolcadik nap

  Windhoek – Johannesburg – A johannesburgi reptéren leültem Nelson Mandela mellé. Ezzel a U2-dallal búcsúzom tőle és Afrikától, köszönöm, hogy velem tartottatok.

  Bővebben

 • „Paradicsomnak te szép élő fája, ó drága Jézus, Istennek báránya…” – hetedik nap

  Windhoek – „Paradicsomnak te szép élő fája, ó drága Jézus, Istennek báránya…” – ezekkel a sorokkal és dallammal indult a nagygyűlés utolsó napja. Lillának megígértük, hogy fél 8-ra ott leszünk az istentiszteleti sátorban próbára. Végül mind az öten kiálltunk énekelni az első két versszakot magyarul (!) a reggeli áhítat nyitó énekeként, majd angolul folytattuk.

  Bővebben

 • „Menjünk ki a világba és adjuk gyümölcseinket másoknak is!” – Egy fiatal amerikai lelkésznő prédikált az LVSZ záró áhítatán

  Windhoek – „Én Krisztusé vagyok, te is Krisztusé vagy, és így együtt vonulhatunk a díszszemlén a Szentlélek által vezetve” – mondta Lydia Posselt, az Amerikai Evangélikus Egyház lelkésze, a Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésének záró istentiszteletén tartott prédikációjában, a világ minden tájáról érkezett evangélikusok előtt. „Ez a közös menetünk a világba vezet bennünket, szomszédainkhoz, hogy a Krisztusban kapott szabadság gyümölcseit átadjuk másoknak is, ne halmozzuk fel, ne tartalékoljuk hasznunkat.”

  Bővebben

 • „Át kell gondolni a gazdaságot, hogy megmentsünk egy haldokló bolygót!”

  Windhoek – „Gondolati kereteink megújítása, gazdaságunk átgondolása és közös céljaink újrafogalmazása” – ezeket nevezte Martin Kopp A teremtés – nem bocsátható áruba téma legfontosabb feladatainak a 21. században. Előadása a Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén, a namíbiai Windhoekben 2017. május 15-én hangzott el.

  Bővebben

 • A teremtés sem bocsátható áruba – hatodik nap

  Hétfőn már kifelé megyünk a nagygyűlésből. Ha megrajzolnánk az ívét, akkor egyértelműen a vasárnapi istentiszteleten érte el az egész a csúcsát, és innentől már lefelé görbül az egyenes. Szerkezetileg tipikus konferencianap volt a tegnapi is, harmadjára a teremtésről mondtuk ki, hogy nem bocsátható áruba!

  Bővebben

 • „Az emberek fontosabbak, mint a struktúrák!” – Előadás „Az ember – nem bocsátható áruba” téma kapcsán

  Windhoek – „Fedjük fel az egyenlőtlenség embertelen gyakorlatát” – fordult a norvég teológus, dr. Kjell Nordstekke az összegyűlt evangélikus delegáltakhoz, a Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén, Namíbiában.

  Bővebben

 • Az öröm és a hála pillanatai

  Windhoek – Edith Sinyoro majdnem harminc órán át volt úton, de a Nujoma-stadionban egy marimbo együttes ritmusára mégis boldogan táncolt a namíbiai Windhoekben. Sinyoro Zimbabvéból, a szomszédos országból érkezett, hogy részt vehessen 2017. május 14-én a Lutheránus Világszövetség a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi istentiszteletén. Amikor aztán az istentisztelet után az Adadâ kulturális program elkezdődött, az asszony fáradtsága ellenére nem bírt tovább ülve maradni.

  Bővebben

 • A megbékélés az igazságosság előfeltétele – Gerhard Ulrich püspököt kérdezték

  Windhoek – „Számomra az istentiszteleti közösségek itt különös jelentőséggel bírnak” – hangsúlyozta az Északi Evangélikus Egyház tartományi püspöke, Gerhard Ulrich az LVSZ 12. nagygyűlése kapcsán Namíbiában. „Magával ragadó, hogy a hit nyelvén sikerül a különböző nyelveket és kultúrákat összehozni. Mi vagyunk az egyetlen intézmény, amelynek a feladata az integráció” – magyarázta a teológus, aki az LVSZ Német Nemzeti Bizottságának az elöljárója.

  Bővebben

 • A namíbiai–német megbékélési folyamat támogatására adott ki nyilatkozatot az LVSZ

  Windhoek – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 12. nagygyűlése kiadott egy nyilatkozatot a namíbiai népirtással összefüggésben, a megbékélés előmozdítására.

  Bővebben

 • „Lutheránus vagyok!” – A namíbiai elnök, Hage G. Geingob beszéde

  Windhoek – A namíbiai elnök, Hage G. Geingob is részt vett a Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén, ahol kijelentette: „Magam is lutheránus vagyok. Ezért ma megtiszteltetés számomra, hogy a protestáns reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából örömmel üdvözölhetem evangélikus testvéreimet Namíbiában” – mondta az elnök 2017. május 10-én, Windhoekben.

  Bővebben

 • Ünnep – ötödik nap

  Windhoek – Többféleképpen lehet reagálni a reggel 7 órakor ránk váró biztonsági intézkedésekre: nyűgösen, morogva, vagy éppen úgy, mint a buszban előttünk a namíbiai hölgyek: énekkel. Vasárnap, nem mellékesen Cantate vasárnapja és – a világnak ezen a felén – anyák napja lévén csodálatos énekkel köszöntötték az édesanyákat akkor, amikor már túl voltunk a hátizsák átkutatásán, megtöltöttük a buszt, de még nem tudtunk indulni.

  Bővebben

 • Ezrek vettek részt a globális reformációi megemlékezésen Namíbiában

  Windhoek – Az egész világról összesereglett evangélikusok, valamint ökumenikus vendégek gyűltek össze a namíbiai főváros Sam Nujoma Stationjában, hogy részt vegyenek a Lutheránus Világszövetség által szervezett 500 éves jubileumi reformációi megemlékezésen. Az LVSZ-nagygyűlés delegáltjai és a résztvevők több ezer namíbiaival és a szomszédos országokból érkezettekkel együtt vettek részt az istentiszteleten.

  Bővebben

 • Negyvennyolc új tanácstagot választott az LVSZ-nagygyűlés

  Windhoek – A Lutheránus Világszövetség nagygyűlésén, 2017. május 13-án új tanácstagokat választottak az LVSZ Tanácsába, amely az egész világra kiterjedő egyházközösség képviselőiből áll, akik a nagygyűlések közötti időszakokban évente üléseznek és hoznak fontos döntéseket. Az LVSZ legfőbb döntéshozó szerve, a 145 tagegyház és egyházközösség delegáltjaiból álló nagygyűlés 48 tanácstag javaslati listáját készítette el a namíbiai Windhoekben tartott találkozón.

  Bővebben

 • Namíbia bélyeget adott ki a reformáció nagygyűlése előtt tisztelegve

  Windhoek – A május 10. és 16. között a namíbiai Windhoekben tartott Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlése tiszteletére a namíbiai posta, a NamPost kiadott egy díszborítékot, egy bélyeget tartalmazó szuvenír blokkot és egy különleges bélyeget, amellyel a reformáció ötszázadik évfordulója előtt tiszteleg.

  Bővebben

 • Erős hatású üzenet – Elégedettek a fiatalok az előkészítő ifjúsági konferencia eredményével

  Windhoek – A Lutheránus Világszövetséggel (LVSZ) való első tapasztalatait bátorítónak találja Sem Loggen, a Hollandiai Protestáns Egyház ifjúsági delegáltja. Egyháza megbízásából vesz részt a namíbiai fővárosban tartott LVSZ-nagygyűlésen, mely előtt a világ minden szegletéből érkezett fiatal delegáltak előkészítő konferenciát tartottak Namíbia északi részében. „Meg vagyok győződve arról, hogy üzenetünknek erős hatása van” – hangsúlyozta Loggen.

  Bővebben

 • Az ember – nem bocsátható áruba – negyedik nap

  Windhoek – Most korán reggel érkezik az újabb adag harambee, mert 7.15-kor, igen, ahogy mondom, hét óra tizenötkor indulunk a stadionba a 10 órakor kezdődő óriási, ötszázadik évfordulós megemlékezésre. De erről majd leghamarabb hétfő reggel olvashattok, viszont így legalább összefoglalom a szombatot.

  Bővebben

 • A nigériai érsek lett a Lutheránus Világszövetség új elnöke

  Windhoek – Dr. Musa Panti Filibust, a Nigériai Krisztus Lutheránus Egyháza érsekét választották meg 2017. május 13-án a Lutheránus Világszövetség elnökévé. Ő a tizenharmadik elnök és a második egyházi vezető, aki Afrikából származik az LVSZ 1947-es alapítása óta. Már az első választási körben megválasztották, 303 szavazatból 274-et kapott.

  Bővebben

 • Nonstop konferencia – harmadik nap

  Windhoek – A nagygyűlés pénteki napja már igazi konferencianap azzal a lüktetéssel, hogy reggeli áhítat/bibliatanulmány/kávészünet/napi téma előadása/csoportbeszélgetés/déli ima/ebéd/műhelymunka/plenáris ülés/esti istentisztelet/vacsora/…

  Bővebben

 • A fiatalok erősítik az egyházak összetartozását – Beszélgetés Garai Szilviával, egyházunk ifjúsági delegáltjával

  Windhoek – Garai Szilvia 24 éves és egy kis magyarországi faluból származik. Teológiát és pszichológiát tanul Budapesten. A nagygyűlés számára egy igazi nagy viszontlátást jelent, hiszen sok fiatallal már 2015-ben Wittenbergben megismerkedett, az ott zajlott Young Reformers nevű találkozón. Bár akkor egy időre eltávolodtak egymástól, de az egymás közti kommunikáció tovább folyt a Facebookon egy csoportban és aztán egymást személyesen is felkeresték. Az alábbiakban a Lutheran World Information róla készített cikkét adjuk közre.

  Bővebben

 • A megváltás nem bocsátható áruba! – Monica Melanchthon előadása az LVSZ nagygyűlésén

  Windhoek – A mammon imádása a világot hatalmában tartja és ez csak egy része egy még nagyobb blaszfémiának (istenkáromlás – a szerk.), amellyel társadalmunk gyakorlatilag minden alapelvét a konzumgondolokodás oltárán feláldozza” – gyakorolt kritikát dr. Monica Jyotsana Melanchthon, az Indiai Adhra Evangélikus-Lutheránus Egyház lelkésznője május 12-én tartott előadásában, amelynek címe „A megváltás – nem bocsátható áruba” volt. A Lutheránus Világszövetség jelenleg a namíbiai Windhoekben tartja 12. nagygyűlését.

  Bővebben

 • Fekete csütörtök – második nap

  Fekete péntekről már sokan hallhattunk, amikor őrületbe csap át az akciós vásárlás – én személyesen nem bánom, hogy azóta megjelent a „Ne vásárolj semmit” ellenakció is. Fekete csütörtökről azonban szerintem még nem sokan hallottak. A képen a kitűzőn a következő felirat pedig éppen ezt hirdeti: Csütörtökön feketében – egy (nemi) erőszak nélküli világért.

  Bővebben

 • Lutheránus üzenet: Reménység a nők számára – Kongói orvos beszélt az LVSZ nagygyűlésen a nők elleni erőszakról

  Windhoek – Tőlünk függ, vajon Luther örökébe lépve a világot uraló macsó-démonokat Isten szavával kiűzzük-e. Azok a nők, akik a férfibarbárság áldozatai lettek, csak így tudják majd megtapasztalni Isten uralkodását az életükben – vetette fel Denis Mukwege kongói sebész a namíbiai Windhoekben tartott 12. LVSZ-nagygyűlés delegáltjai előtt, 2017. május 11-én. Az orvost a megerőszakolt áldozatok támogatásáért Nobel-békedíjra jelölték.

  Bővebben

 • Harambee – „Húzzunk együtt egy irányba” – első nap

  Windhoek – A Lutheránus Világszövetség 12. nagygyűlésén egyházunk delegáltjaként részt vesz Mesterházy Balázs harkai lelkész is, aki napi frissítésben osztja meg velünk élményeit a Facebookon. Folytatjuk az első napon írt beszámolójával.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 9700 csatornájára