O Evanjelickej Cirkvi v Madarsku

O Evanjelickej Cirkvi v Madarsku

Share this content.

Naša Evanjelická Cirkev je spoločentstvo 300 cirkevných zborov, ktoré patria k Ježišovi Kristovi. Členovia, napriek svojej rôznorodosti patria „k jednému telu“ – v najmenších diaspórach taktiež, ako aj vo veľkých cirkevných zboroch, ktoré majú viac ako 10 tisíc duší.

Práce, ktoré sa konajú v cirkevných zboroch riadi služba troch biskupov, aby evanjelium sa zvestovelo všade: aj tam, kde iba žije jeden evanjelik a aj tam, kde žiju vo väčšine naši členovia cirkevných zborov. Strediská troch dištriktuálnych biskupských úradov (V Budíne, v Győri a v Pešti) sú aj duchovnými strediskami pre všetkých našich veriacich.

Administratívne stredisko našej cirkvi je na ulici Üllői č. 24 – ktoré napomáha priebehu prác cirkevných zborov a cirkevných inštitucií. Máme nasledovné oddelenia: vyučovanie, hospodárstvo, stavanie, právo, mládežnícke. Pracovníci týchto oddelení sú všetci ochotní pomôcť našim veriacim: podobne ako aj misijná služba v nemocniciach a vo väzeniach, zbor poslucháčov universit. Takto sa každý môže obrátiť na nich o pomoc.

Máme 37 vyučovačích inštitucií (skôlky, školy), kde približne 7000 žiakov sa chystá na život – pomocou tisíc našich pedagógov. Na Teologickej Universite študuje viac ako sto teológov a teologičiek: chystajú sa na farársku službu a na pedagogickú dráhu učiteľov náboženstva.

V našich inštitúciach agape stovky ľudí dostane domov v poslednej etape svojho života. Staráme sa aj o postihnuté deti. V Nyíregyháze poskytujú ubytovanie bezdomovcov, v Györ- könyi rehabilitačné stredisko pre alkoholikov, v Pilišskej čabe pôsobí sociálne zamestnávanie, v Kiskőrösi a v Szarvasi funguje domáca starostlivosť o prestarých. Všetky tieto činnosti svedčia o sociálnej citlivosti evanjelikov.

V našich rekreačných strediskách napr. v Balatonszárszó, v Gyenesdiási a v Soprone: ponúkame fyzické a duševné občerstvenie pre ustatých ľudí, v naších konferenčých strediskách – napr.: v Révfülöpe a v Piliscsabe – pronúkame duševnú obnovu pre hľadajúcich ľudí, pre hľadajúch veriacich.

Sme evanjelici – môžeme byť evanjelikmi!

Odkiaľ poznajú evanjelikov?

 • sú otvorení

 • sú spoločenskí ľudia, nemajú radi extrémy

 • sú veselí

 • sú rozhodní, ale aj ochotní na kompromis

 • majú radi piesne, hudbu a kultúru

 • držia sa vždy pospolu

čo znamená byť evanjelikom?

To, že podľa Lutherovej cirkevnej reformačnej práce chodíme na tej kresťanskej ceste,

 • kde môžeme sa dostať do gravitačného poľa vzkrieseného a živého Ježiša Krista

 • kde Biblia znamená kompas a kríž orientačný bod

 • kde v každej situácii nášho života je určitá istota Božej starostlivosti.

 • kde nedôverujeme svojej mysli a svojej sile seba samého, ale dôverujeme Bohu

 • kde chceme byť v bratsko – sesterskom styku nielen s vlastným náboženstvom.

 • kde práca a povolanie môžu sa stať službou Božou

 • kde rodinu máme na zreteli ako zvláštny dar Boží

Chceli by sme spolu prejsť cestu až do konca!

Vzkriesený Ježiš priblížil sa k učeníkam po ceste do Emauz. Tak by sme sa chceli aj my priblížiť k svojím blížnym:

 • zvestovať a zistiť v krste, že Božia láska všetko predstihne

 • hovoriť o tom a poukazovať na sobášoch na to, že Božia láska znamená nevyčerpateľnú reservu

 • podeliť sa v ístotu, Božej pravdy s plačujúcími a s pochybujúcimi ľudmi, že po smrti nie nihil, ale Božia láska čaká na nás.

A po ceste...
 • na službách Boží každý týždeň sledujeme Božie aktuálné Slovo a vo Večeri Pánovej máme účasť v pokrme života

 • s každodenným čítaním Biblie sa skúsíme orientovať na ozajstné a trvalé hodnoty.

 • Učíme sa dôvtipné tajomstvo lásky, že nie pre seba žijeme

Publikujeme – ale nie sami sebe rodíme reklamu...

Nielen tam sme prítomní, kde na to majú nárok, ale sme tam na televíznej obrazovke na vysielania a prenášania služieb Boží, v programe „Dobrá zvesť“, v cirkevných správach, v rozhlase náboženských polhodinách, v našich krajinných novinách „Evanjelický život“ a v iných publikáciach vydavateľstva Luthera. Misijná práca v rozhlase,“ Mediálne Stredisko Zachej“ a redakcie v rozhlase a televízii chceli by pomôct v tom, aby sme žili ako dobre informovaní evanjelici a zboroví členovia – v Kristovi byť pozorní jeden k druhému a na náš svet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!