Text: Kniha Abakuka 2: 1-4

Text: Kniha Abakuka 2: 1-4

Share this content.

Evangélikus Élet / Slovenská príloha, Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová
Ten človek, ktorý stojí „na svoju stáž”, žije vždy v neistote. – Strážiť, bdieť je úžasná zodpovedná práca. – Dávno, u prvopospoľných ľudí – napr. u Indiánov-ľudia mali za úlohu, ktorí mali strážiť, bdieť: či nehrozí ich nijaké nebezpečenstvo… Keď niečo videli, tak mali kričať. – U vojska mali taktiež vojaci takú podobnú strážnu službu. Tam vtedy mali byť vždy bdelý, nemohli zaspať. Voľakto mi raz rozprával, že keď bol vojakom a mal strážnu službu: tak vtedy veľmi čakal už ráno, bola to ťažká, unavujúca služba.

V našom prečítanom texte ide o ochrane Izraela, o ochrane vyvoleného ľudu Hospodina. Strážca musí všetko spraviť, čo iba môže: dávať pozor, bdieť. – V SZ-e poznáme ten príbeh, ked Izrael bojuje: Mojžiš ide na vrch a sa tam modlí, drží svoje ruky hore a zvíťazí, vyhrá Izrael. Keď už bol ustatý, tak Izrael prehral. Ale keď Mojžišovi pomohli svoji bratia, tak vtedy zase zvíťazili, vyhrali… Aj náš Pán Ježiš Kristus modlil za nás v záhrade Getsemane: aby sme mali silu bojovať, obstáť a zvíťaziť.

My, dnešní kresťania, nasledovníci nášho Pána Ježiša Krista dostali sme tú zodpovednú úlohu, službu: aby sme „stáli na stráži”, aby sme sa modlili za jeden druhého. každý deň. Dostali sme za službu všetci, aby sme sa modlili za naše spoločenstvá: za naše rodiny, za naše cirkevné zbory, za našu celú cirkev. To je veľmi zodpovedná úloha, služba: aby sme vždy bdeli, modlili sa-ako to nám učil náš Pán Ježiš. Túto službu sme dostali všetci od nášho Pána Ježiša: Ktorý nás aj teraz povzbudzuje, aby sme „stáli na stráži”, aby sme sa vždy modlili, obstáli: lebo On, náš Pán je vždy s nami. Miluje nás a sme pre Neho sme dôležití: lebo všetko spravil za nás: trpel, umrel, vstal z mŕtvych a teraz v nebeskom kráľovstve sa modlí za nás, aby sme mali silu bojovať ten „dobrý boj viery”, aby sme vytrvali, obstáli vo všetkom a aby sme potom mohli zvíťaziť vo všetkom s Ním.

Tie veci, ktoré sú hodnotné, treba ich chrániť. Náš Pán chce, aby sme si zachránili celé stvorenstvo, stvorený svet, prírodu, život. – Dnešný človek častokrát spuštoší, ničí aj prírodu, aj celý stvorený svet: vyrúbené lesy, znečistí vzduch, vody. Od nášho Pána sme dostali tú úlohu, aby sme si zachránili stvorený svet, prírodu, život. – Ten človek, ktorý stojí na stráže, ten vidí aj nebezpečenstvo. –Počuje osobný odkaz nášho Hospodina. Ale nielen počuje, ale aj číta a povie dalej. „Opíš videnie a to zreteľne na dosky” – povie prorokom náš Hospodin.

Aj Mojžiš mal Boží zákon písať na dosky. Náš Pán Ježiš dal nám nový zákon, nové prikázanie: zákon, prikázanie lásky… Tak môžu sa splniť videnie svojím časom: skŕze vieru a nádeje. Náš Hospodin sľúbi: „spravodlivý zo svojej viery bude žiť!”

Martin Luther tak sa modlí: „U Teba nie je iného, iba milosť a milosrdenstvo, aby si odpustil hriechy. Pred Tebou nemôže chváliť sa nikto, od toho aby sa báli všetci a žili z Tvojej milosti.” Amen.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!