A szavak ereje

A szavak ereje

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kondor Péter, grafika: Hajdú Tibor
Szavaink természetesen tartoznak hozzá az életünkhöz. Családtagok, munkatársak, barátok és ismerősök megosztjuk egymással, szavakba öntjük a gondolatainkat, érzéseinket, örömünket és bánatunkat. Kimondhatatlanul nagy dolog a beszéd ajándéka, a kommunikáció lehetősége a másik emberrel. Alkati kérdés is, hogy valaki többet vagy kevesebbet beszél, de a szavak összekapcsolnak egymással, áttörik a magányunkat.

Hatással vannak a szavak a beszélőre és a hallgatóra egyaránt. Amikor kibeszélheti magát az ember, önmagát is jobban megérti; amikor nevén nevezi a dolgokat, azok a helyükre kerülnek, elrendeződnek benne is. Közben szavainkon keresztül kivillan valami abból a belső tűzből, amely a szívünkben ég, amely a gondolatainkat és cselekedeteinket is meghatározza; szavaink által hatással vagyunk környezetünkre.

Sokat beszélünk, nem is gondolva arra, hogy a beszédnek, Isten e csodálatos ajándékának van egy veszélye is, mégpedig az, hogy nem mondunk semmit. Mennyi minden szóba kerül találkozásaink során egy-egy ártatlannak látszó beszélgetésben, ami nem szükséges, és semmilyen formában nem építi a másik embert, ami egyikünknek sem használ! Az ilyen üres szóáradatnál, tartalmatlan beszédnél is veszélyesebb azonban, amikor olyasmit mondunk, ami árt. Felmérni sem tudjuk sokszor, milyen következményei vannak a kimondott szónak.

Milyen szomorú tapasztalatai lehettek Jakab apostolnak, ha a nyelvre azt mondja, hogy „a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket […], fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel” (Jak 3,6.8). Mindannyian hordozunk sebeket, amelyeket egy-egy ártó szó mart az életünkbe. Mert ilyen hatalma van a kimondott szónak, sőt még a ki nem mondott szónak is, hiszen egy elhallgatott „köszönöm” vagy visszatartott bocsánatkérés, egy elismerő, megértő szó hiánya is fájhat.

Egyetlen szóval, egy kimondott vagy ki nem mondott szóval fel lehet borítani vagy helyre lehet állítani két ember közt a békességet. Össze lehet törni vagy szorosabbra lehet fűzni egy barátságot. El lehet mélyíteni vagy át lehet hidalni egy szakadékot. Meg lehet nyugtatni vagy fel lehet zaklatni egy szívet. Meg lehet vigasztalni vagy kétségbe lehet ejteni egy lelket. El lehet indítani vagy le lehet állítani egy pletykaáradatot. Egyetlen szóval, egy kimondott vagy ki nem mondott szóval sebet lehet ütni vagy sebet lehet bekötözni. Áldás és átok, élet és halál van a szavakban – nem mindegy, mit adunk tovább, mit sugároz az életünk.

Milyen jó, hogy emlékezhetünk olyan szavakra, amelyek támaszt és útmutatást adnak! Amelyek az élet útvesztői között évtizedek múlásával is irányt mutatnak. Szüleink, nagyszüleink szavai elevenen szólalnak meg emlékezetünkben, vannak gondolatok, amelyek generációkat erősítenek, kísérnek. Nem tudunk eléggé hálásak lenni értük.

Ha az emberi szó is ilyen hatalommal rendelkezik, mennyivel inkább az Isten szava, amelyben erő van, amelyben teremtő hatalom feszül, amely tényleges segítséget jelent. Mi mégis mást várunk. Mert a szavak elveszítették már számunkra a hitelüket, nemcsak az emberek szava, de a Szentírás szava is üresen cseng sokszor a fülünkben. Nem akarunk megelégedni pusztán szavakkal, mi mindig többet és mást várunk.

Mennyi csodával telítődne meg az életünk, ha engednénk, hogy a Bibliában és igehirdetésben felénk hangzó isteni szó által valósággá váljon számunkra az isteni segítség! Mert Isten szava soha nem üres beszéd, hanem egyúttal cselekvés, segítség, erő és hatalom. Mindig választ ad, világosságot gyújt, felemel, vigasztal és bátorít. Jézusban ma is elénk áll, hogy feloldozzon, és újat teremtsen.

Jézusnak ma is elég egyetlen szava, hogy gyógyuljon az élet, hogy meggyógyuljon a lelkem. Merünk-e ilyen hatalmat tulajdonítani Jézus egyetlen szavának? Hisszük-e, hogy mögötte a legfőbb hatalom, az Isten áll, és ha szól, akkor benne és általa az Isten szól? Az ő szájából pedig egyetlen szó is elég. Előtte állva sohasem marad konkrét segítség nélkül az ember, gyógyul, és lassan megváltozik az élete.

Csak próbáljunk mindig az egymással való beszélgetés közben – bárhol legyünk is éppen, munkában, otthon vagy útközben – közel maradni Istenhez! Úgy beszéljünk, hogy az a másik ember számára áldás legyen, abból épülhessen, erőt, útmutatást, reménységet meríthessen. 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 3–4. számában jelent meg 2019. január 27-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!