Szembeszállhatunk–e a korszellemmel? – Dies Academicust tartottak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Szembeszállhatunk–e a korszellemmel? – Dies Academicust tartottak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Share this content.

Budapest – Belső szabadság és manipulálhatatlan mértéktelenség alcímmel rendezte meg interdiszciplináris konferenciáját az Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2013. április 11-én. Az alkalom fő kérdése a gazdasági egyenlőtlenség, gazdasági válság és az e mellett megjelenő keresztény magatartás volt. Összefoglaló anyagunk. Az egyes előadások anyagait és videóit külön cikkekben olvashatják majd. Szöveg és fotó: Galambos Ádám; Kép: Könczey Elemér: Noé 2.0

Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora a konferencia kérdéseket megfogalmazó nyitóáhítatában emlékeztetett arra, hogy a keresztény ember másokhoz való viszonya nem lehet önérdekű, hanem a másikért felelősséget vállaló hozzáállást kell hogy tanúsítson. A gazdasági válság figyelmeztet, hogy a felhalmozás a kapzsiságvágy kialakulását szolgálja. Az önző hozzáállással szemben azonban Jézus Lukács evangéliumában így fogalmaz: „Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” (Lk 6, 30–31) Lehetünk-e megelégedettek? Tudunk-e saját szomszédunkon segíteni, vagy észre sem vesszük az ő nehézségeit? Ilyen kérdésekkel kezdte meg ülését a Dies Academicus, melynek előadói különböző területekről közelítve keresték a választ a mértéktelen fogyasztás szemléletét felülíró alternatíva megtalálásának lehetőségeire és Ezzelkapcsolatban további kérdéseket is feltettek.

Baritz Sarolta Laura domonkos rendi szerzetesnővér Hit és profit címmel a mai gazdasági iránnyal szemben a civil gazdaság alternatíváját mutatta be, míg Balázs Géza nyelvész A gazdasági válság tünetei a mai magyar kommunikációban címmel a válság okozta nyelvi változások irányából közelítette meg mai helyzetünket.

Fabiny Tamás evangélikus püspök Anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában címmel a gazdagsági szemléletet biblikus irányból közelítve a jézusi szabadságértelmezést magyarázta, míg Csányi Vilmos etológus Verseny a bőségszaruért címmel bevezetett minket a ráció és hiedelem értelmezésébe.

Szabó B. András evangélikus lelkész Gazdagsági válság és igehirdetés című előadása a lelkészi és gyülekezeti közösség megtartó ereje oldaláról alternatívát és szavakat keresett a segítségnyújtás megfogalmazására, míg Fábri György filozófus Értékkommunikáció és a média címmel a mai média oldaláról mutatott rá arra a szemléletformálásra, melyben az egyház más értékhordozóhoz hasonlóan háttérbe szorul.

Az ünnepi konferencián közreműködött az Evangélikus Hittudományi Egyetem énekkara Kinczler Zsuzsanna vezetésével. A két korálelőadáson kívül Finta Gergely kíséretével Tóth Péter trombitaművész előadását hallhattuk.

A Béres Tamás tanszékvezető, Orosz Gábor Viktor docens és Szabó Lajos rektor által szervezett Dies Academicus elsősorban nem válaszok megfogalmazására irányult, sokkal inkább a korunkat meghatározó gazdagsági szemléletmód értelmezésébe és annak alternatíváiba nyújtott betekintést. Az átfogó kép rávilágított, hogy mind az egyháznak, mind az egyénnek dolga és felelőssége a másokat figyelembe vevő, másokért is felelősen cselekvő magatartás gyakorlása.

A konferencia előadásainak videofelvételeit honlapunkon részenként közöljük.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!