Szent István és az evangélikusok

Szent István és az evangélikusok

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kertész Botond
Milyen felekezetű volt Szent István? Természetesen katolikus – vágjuk rá a választ, hiszen szentek a katolikus egyházban vannak. Akkor azonban Szent Máté, Szent Lukács, Szent Pál és a többiek is katolikusok voltak? Őket bizony már első ránézésre sem adnánk oda olyan könnyen. Valójában Istvánról is csak azt mondhatjuk el, hogy keresztyén volt.

Szent Istvánról még azt sem állíthatjuk, hogy a keresztyénség nyugati egyházához tartozott, hiszen megkeresztelkedése idején a gyakorlatban már évszázadok óta külön utakon járó keleti (görög) és nyugati (latin) keresztyénség sem vált még ketté hivatalosan – ez csak 1054-ben történt meg. Amennyiben evangélikusként egyben keresztyénnek is tartjuk magunkat, akkor Szent István ugyanannyira a „miénk” is, mint katolikus testvéreinké.

Úgy tanultuk, hogy István a nyugati keresztyénséghez csatlakozott, és országát is a római egyházhoz kötötte. Ez valóban így volt, uralkodása idején azonban a nyugati keresztyénség mellett a keleti is erőteljesen jelen volt országában. Szent Istvántól tíz oklevelünk maradt fent a mai napig: minden magyar középkorásznak, az egyetemi hallgatótól a tudományban megőszült professzorig megvan a saját elmélete arról, hogy ezek közül melyik a valóban eredeti. A legnagyobb egyetértés abban mutatkozik, hogy az egyetlen görög nyelvűről, a veszprémvölgyi ortodox apácáknak adott kiváltságlevélről állítható biztosan, hogy Szent Istvántól származik.

Talán ez a példa is jól mutatja, milyen erős pozíciói voltak a középkori Magyar Királyságban az ortodox egyháznak. Ez azt is jelenti, hogy az itt élők nem a reformáció idején találkoztak először azzal, hogy a keresztyénség többféle is lehet.

A középkori Magyarország nemcsak többfelekezetű, de többnyelvű is volt. Akik ma Szent Istvánra haragszanak (vannak jó néhányan), azok épp azt vetik első királyunk szemére, hogy a keresztyénség felvételével halálra ítélte a magyarság ősi, igaz, saját kultúráját, az „idegenek” befogadásával pedig még inkább aláásta a nemzet egységét. Talán egy evangélikus lapban nem kell különösen bizonygatni, hogy az első „vád” mennyire igaztalan: számunkra a keresztyénség felvétele nemcsak azért fontos, mert ezzel integrálódhatott (és maradhatott meg) a magyar állam Európában, hanem mert Krisztus evangéliumát önmagában is értékesnek tartjuk számunkra és nemzetünk számára is. A második kritika azért áll gyenge lábakon, mert az udvarba érkező „idegen” lovagok és a falvakat benépesítő nem magyar telepesek ellenére a középkori állam nyelvében, kultúrájában is magyar maradt. Az „idegenek” pedig magukkal hozták azokat az államigazgatási, hadászati, gazdálkodási tapasztalatokat, amelyek sikeressé tették országunkat. Az egyház, a kultúra, az államigazgatás, a diplomácia nyelve ugyan latin volt, de tudjuk, hogy Mohács előtt az összes magyar király (nemcsak az Árpád-háziak, hanem a francia, német, cseh, lengyel származásúak is) értettek, beszéltek magyarul.

Az elmúlt száz év történelmének fényében meglepő lehet, hogy nemcsak a magyar, hanem a német evangélikusok számára is nagyon fontos volt Szent István, a magyar államiság és az azt évszázadok óta kifejező Szent Korona is. 1751. augusztus 20-án Vadosfán halálos áldozatot is követelő tömegverekedés tört ki, amikor a színevangélikus, artikuláris falu közepén, a dunántúli egyházkerület akkori székhelyén katolikus kápolnát akartak felszentelni. A botrányért súlyos árat fizettek a vadosfai evangélikusok: pénz- és börtönbüntetés mellett még az utódaikat is eltiltották attól, hogy augusztus 20-án használhassák templomukat, akár hétköznapra, akár vasárnapra esett az ünnep. Évtizedeken át a legnagyobb sérelemként élték meg a vadosfai magyar evangélikusok ezt a szigorú tilalmat. Szent István napján ugyanis más evangélikusok úrvacsorai, ünnepi istentiszteletet tartottak – például a 19. századi, akkor még német többségű pesti gyülekezet is. A Tolna megyei Mucsfa templomában – amelyet német (sváb) gyülekezet épített és használt – a szószék felett még ma is láthatjuk a fából kifaragott Szent Koronát.

Soknyelvű elődeink magyarnak érezték magukat – sokan még azután is, hogy a 19. század nacionalizmusai ezt több oldalról is megkérdőjelezték. Szent István az ő államalapító királyuk is volt, ezért tisztelték örökségét, ápolták hagyatékát.

Ma már nem jellemző, hogy istentiszteletre gyűlnénk össze augusztus 20-án. A Szent Jobb-körmenet és a tűzijáték közvetítése között azonban érdemes egy pillanatra nekünk is megállni és hálát adni azért, hogy első királyunk elkötelezte magát és országát a keresztyénség mellett. Minden bűnével és hibájával együtt ezzel lehetőséget adott nekünk, evangélikusoknak is arra, hogy nemzeti hovatartozásunkon túl hitünket is megélhessük a Kárpátmedencében.

 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 33–34. számában jelent meg 2018. augusztus 26-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Címkék: Szent István - vallás -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!