A Szentlélek szelével haladni – Közgyűlés a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben

A Szentlélek szelével haladni – Közgyűlés a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Harka – Mesterházy Balázs és Gosztola Szabolcs meghívására Harkán, a Soproni Evangélikus Egyházmegye székhelyén tartotta tavaszi ülését a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése 2018. április 13-án. Az elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentései mellett támogatási kérelmek, valamint az egyházkerületi felügyelőválasztás témája volt napirenden.

A gyűlés Ihász Beatrix beledi lelkész áhítatával vette kezdetét. Majd – a határozatképesség megállapítása és az előző ülés jegyzőkönyvének ismertetése után – Szemerei János püspök jelentése hangzott el. Az egyházkerület lelkészi vezetője nemcsak a reformáció-emlékév eseményeit idézte fel beszámolójában, hanem összefoglalta az eltelt hatéves ciklus tanulságait is. A jövő kihívásai között elsősorban a fogyatkozó kis gyülekezetek erősítését, a lelkészi ellátottság megoldását, illetve a bővülő oktatási és diakóniai intézményrendszer magas színvonalának fenntartását említette.

A püspök kitért aktuális témákra is. „Egyházunk útkeresésének egyik fontos példája, hogy zsinatunk hosszasan foglalkozott az egyházi jogi személyiség belső szabályozásának kérdésével… Kerületünk vezetése és magam is azon az állásponton voltunk, hogy olyan belső szabályozási formát kell találni, amely gyülekezeteink, közöttük a legkisebbek jogi mozgásterét is segíti és nem akadályozza. A másik nagy és fontos kérdés a lelkészi (illetve hittanári) életpályamodell elkészítése és bevezetése. Az elvekben nagyjából egyetért az egyházi közvélemény, de a részletek még kidolgozásra várnak, illetve a hiányzó források előteremtése sem tűnik egyszerűnek” – fogalmazott.

Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő jelentésében az elmúlt év eseményeinek, élményeinek felidézése mellett szintén az előttünk álló feladatok fontosságát emelte ki. „Mindenképpen az önfenntartó egyház lenne a cél, mellyel sok – nemcsak anyagi jellegű – problémánk oldódna meg” – hangsúlyozta.

Egyházunk helyzetét a hajó képével szemléltette, találó módon továbbgondolva a hasonlatot. „Vannak, akik meg vannak róla győződve, hogy az ő erejük viszi a hajót, olyan nagy erővel húzzák a lapátokat, hogy majd beleszakadnak. Vannak, akik azt hiszik, ők szereltettek motort a hajóra, így már csak hátra kell dőlni, és minden megy magától. Vannak, akik látják, hogy rossz irányba megy a hajó, és azt hiszik, az a megoldás, ha ők a hajófedélzeten megfordulva megindulnak a helyes irányba. Vannak, akik állandóan át akarják rendeztetni a hajó berendezését, hátha attól jobban halad. Vannak, akik mindent ki akarnak dobni a sok felesleges súly miatt. És vannak, akik a többieket akarják kidobni, merthogy miattuk van a vihar, az ellenszél, ezért nem halad a hajó” – mondta Mészáros Tamás. Majd hozzátette: hajónkat csak a Szentlélek szele viheti helyes úton révbe.

Ezt követően Verasztó János kerületi missziói lelkész, Schermann Gábor, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat kerületi felelőse, valamint dr. Horváth József kerületi ügyész jelentése hangzott el. Kovács László, a Dunántúli Harangszó szerkesztője – Koczor György terjesztési felelős nevében is – az egyházkerületi lap működésének anyagi hátteréről, valamint a jövőre vonatkozó tervekről adott tájékoztatást.

Őket követte Kissné Kárász Rózsa, a kerületi jelölőbizottság elnöke, aki arról számolt be, hogy az egyházkerületi felügyelői tisztségre két személy kapott jelölést, akik közül csak az egyik, Mészáros Tamás vállalta a jelöltséget. A közgyűlés tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták az ő nevét tartalmazó jelöltlistát. A választásra az egyházközségi presbitériumokban 2018. április 20. és 29. között kerül majd sor.

Ezután a beérkezett kérelmekkel foglalkozott a közgyűlés. Határozatot hoztak a veszprémi templomtorony felújításának, a somlószőlősi parókia fűtéskorszerűsítésének, a barcsi parókia- és templomtető javításának, illetve a kaposvári zarándokház kialakításának támogatásáról.

Az utolsó napirendi pont keretében a jelenlévő esperesek beszámoltak az általános tisztújítás egyházközségi és egyházmegyei fordulóinak aktuális állásáról. Majd Sztruhár András az április 28-án, Nagykanizsán tartandó kerületi kórustalálkozóra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Szemerei János püspök pedig a lelkészi ellátottság terén várható változásokról tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Végül a házigazda, Mesterházy Balázs esperes kapott szót, aki elbúcsúzott a testülettől, mivel 2018 nyarától családjával együtt egy évre egy indiai nemzetközi iskolába készülnek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!