Érdekesség: Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele az 1950. évi népszámlálás községsoros adatai alapján

Érdekesség: Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele az 1950. évi népszámlálás községsoros adatai alapján

Share this content.

Forrás: ujszo.com, szöveg: Gyurgyík László / Selye János Egyetem, Fórum Intézet
Pozsony – A 2. világháború után megtartott csehszlovák népszámlálások közül az 1950-es népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatsorai különleges jelentőséggel bírnak.

2020-ban a Fórum Intézetben dolgozták fel Szlovákia lakosságának nemzetiségi és vallási összetételére vonatkozó 1950. évi népszámlálás községsoros adatait.
A népszámlálás olyan ismétlődő adatgyűjtés, amely egy adott ország népességének valamennyi egyedére vonatkozó demográfiai, társadalmi, gazdasági adatainak gyűjtését jelenti egy adott időpontra vonatkozóan. Célja az így összegyűjtött adatok hasznosítása a társadalmi élet különböző területein. 

Egyrészt az 1950. évi népszámlálás előtt az 1930. évi volt az utolsó csehszlovák állami keretek között megtartott népszámlálás, másrészt az 1950. évi népszámlálás után csak négy évtizeddel később, a rendszerváltás után, az 1991. évi népszámlálás alkalmával kérdeztek rá a lakosság vallási hovatartozására. Az 1950. évi és az 1991. évi népszámlálás módszertana egyebek mellett abban is különbözött, hogy 1950-ben a jelenlévő népesség, 1961-től a lakónépesség szerinti megoszlás adatait tették közzé.

Az 1950. évi népszámlálás nemzetiségi adatai több szempontból is megkérdőjelezhetők. A kitelepítések, reszlovakizáció, lakosságcsere után rövid idővel megtartott népszámlálások a magyar nemzetiségűek számát számításaink szerint a várhatónál mintegy 113 ezer fővel alacsonyabbnak mutatták ki.

Az 1950. évi népszámlálás vallási adatait egyfajta sajátosság jellemzi: két évvel a kommunista hatalomátvétel után Szlovákia lakosságának vallási megoszlása még az ezt megelőző időszak vallási összetételét tükrözi. Ennek legmarkánsabb jegye a felekezeten kívüliek igen alacsony száma.

Ugyanakkor a felekezeti adatok magukon viselik azoknak a politikai, társadalmi változásoknak a következményeit is, melyek az ezt megelőző két évtizedben – főleg az 1938-as 1. bécsi döntést követő időszakban szinte az 1940-es évek végéig – befolyásolták a lakosság vallási összetételét. Ebben az időszakban jelentős mértékű migrációs változásokra került sor, melyek Szlovákia lakosságának etnikai összetételét, de a vallási hovatartozását is befolyásolták.

Az 1950. évi népszámlálás községsoros nemzetiségi és felekezeti adatai a közelmúltban váltak hozzáférhetővé a Szlovák Statisztikai Hivatal levéltárában. Az adatokat az egyes kerületek adatait tartalmazó 6 kéziratjellegű belső kiadványból dolgozták fel.

A községsoros adatokat tartalmazó források hat szlovákiai nemzetiség és nyolc felekezeti kategória adatait tüntetik fel. Feltüntetik a szlovák, cseh, orosz, lengyel, német, magyar nemzetiségeket, melyeket az egyéb kategória egészít ki. Az orosz nemzetiség az ukrán és a ruszin nemzetiségűek gyűjtőkategóriája. A felekezeti kategóriák a következők voltak: felekezeten kívüli, római katolikus, görög katolikus, evangélikus összesen, ebből evangélikus, ebből református, Csehszlovák (Huszita Egyház), egyéb.

A cikk itt folytatódik.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!