Szolgáljatok az Úrnak örömmel! – Gyülekezeti ifjúsági vezetőképző indult

Szolgáljatok az Úrnak örömmel! – Gyülekezeti ifjúsági vezetőképző indult

Share this content.

Szöveg: Bence Imre
Budapest – Vajon mi lehet az üvegajtók mögött? Mi ez a titokzatosság? Nincs, valóban nincs semmi titok abban, hogy a kép a budavári evangélikusok újonnan kialakított vendégszobáinak ajtaját mutatja, amely mögött 2017. október 13-án elkezdődött az első ifjúsági vezetőképző. (S mivel az alkalmon semmilyen kép nem készült, csak ezt a fotót tudjuk közreadni!)

Régi – és talán már sokak által dédelgetett – vágy megvalósulásának lehettünk tanúi, amikor pénteken a kora esti órákban nagy éneklés és az áhítat után tizenkét résztvevő ült egy asztal köré. 

Volt egy megfogalmazott kérés. Két vári gimnazista fiatal fogalmazta meg ifjúsági vezetőiknek: Mi is szeretnénk ifiórát tartani! 

Volt egy kirajzolódó terv. A kis gyülekezetben lévő ifjakat már be lehetne vonni a szolgálatba! Talán komolyabb lesz a kötődése a gyülekezethez és az evangélium ügyéhez egy fiatalnak, ha tudja, hogy mi a feladata. 

És Bence Győző, nagyvelegi lelkész terve és a vári gyülekezet ifjúsági vezetőinek a jelzése találkozott. Így alapos egyeztetéssel és tervezéssel, s a belső igények felmérésével elkezdődött a munka. 

A tervek szerint a csoport havonta találkozik. Októbertől áprilisig hét alkalommal foglakozik majd különböző témákkal: bibliaismerettel, lélektani alapismeretekkel, tanítási módszerekkel, interaktivitást felelevenítő ötletekkel, az imádsággal és az áhítattartással, valamint a témafeldogozás gyakorlati kérdéseivel, játékok és játékos foglalkozások vezetésével. A tavaszi időszakban egy ifjúsági hétvége, nyáron pedig egy tábor lesz a tanfolyam második része. A felkészítés kimondottan gyülekezeti központú, mert ezen a téren van a legnagyobb hiány.

Az első alkalomra tizennégy fiatal jelezte részvételi szándékát a nagyvelegi, a gyúrói, a székesfehérvári, valamint a vári gyülekezetből. Köztük vannak középiskolások, egyetemisták, (teológushallgatók is!) és már dolgozó fiatalok.

Az ismerkedés és a motivációk megismerése, valamint a jó ifivezető rajzának elkészítése után került sor az első témára. Interaktív módon beszéltünk a Szentírással való kapcsolatunkról, és arról, hogy milyen módon lehet a magunk és közösség számára a Szentírás történeteiben a mondanivalót megtalálni. Az alkalmat végül egy történet feldolgozásával fejeztünk be. Az idő oly gyorsan és hatékonyan reppent el, hogy az előkészített (s egyben tanulandó) bibliaismereti játék el is maradt. 

De az otthoni feladat minden résztvevőnek inspirációt adhat ahhoz, hogy a következő találkozásig is a szívükben forgassák a témát. Érezhető volt, hogy minden, ami egy ilyen jellegű alkalmon történik, valójában „tananyag”, hisz az alkalom minden részében voltak olyan elemek, amelyeket egy jó ifivezető később felhasználhat majd.

A csoporthoz még lehet csatlakozni, s várjuk továbbra is a 16 évnél idősebb fiatalok jelentkezését a budavar@lutheran.hu címen. Mivel az első alkalmon részletes bemutatkozás volt, kérjük, hogy az újonnan jelentkezők egy rövid bemutatkozással és motivációs levéllel jelentkezzenek.

S mindazokat, akik a gyülekezet ifjúsági munkájáért felelősséget éreznek, kérjük, hogy imádságban is gondoljanak erre az újszerű, hiányt pótló, gyülekezeti ifjúsági munkát támogató kezdeményezésünkre. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!