Tanári kiegészítő képzés lelkészeknek

Tanári kiegészítő képzés lelkészeknek

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
Budapest – A 2017/2018-as tanévben indult a lelkészi kar számára az a tanári modult nyújtó kiegészítő képzés, amely az iskolalelkészi szolgálat mellett a hittanári és gyülekezeti ifjúsági munka szakmai erősítését segíti. A képzés felépítéséről, az eddigi tapasztalatokról és a jelentkezés feltételeiről Kodácsy-Simon Eszterrel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Valláspedagógia Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.

Miért tartotta fontosnak az EHE, hogy a lelkészeknek hittanári kiegészítő képzést indítson?

– Arra a kihívásra szeretnénk válaszolni, miszerint egyre több lelkész foglalkozik egyre többet a fiatalokkal és gyermekekkel iskolai keretek között. A lelkészképzésben van ugyan egy-egy pedagógia- és pszichológiakurzus, de ez az iskolai oktatáshoz nem elegendő. Fontosnak tartottuk, hogy azok a lelkészek, akik úgy érzik, hogy szeretnének ezen a téren fejlődni, vagy olyan munkakörben dolgoznak, melyben idejük nagy részét a gyermekekkel töltik – például iskolalelkészek vagy főállású hitoktatók –, a kiegészítő tanármodul elvégzésével olyan szakmai és gyakorlati tudásra tegyenek szert, amely a munkájukat tovább erősíti. Ezt a kiegészítő képzést hallgatóink korábban az ELTE-n tudták végezni egy hosszabb képzés keretén belül. Az idei tanévtől az EHE-n lehet ilyen irányú tanulmányokat is folytatni, a pedagógiát Seresné dr. Busi Etelka főállású oktatóként tanítja, a pszichológiai tárgyakat Csáky-Pallavicini Zsófia oktatja.

Hogyan épül fel a képzés?

– Ez egy két féléves kiegészítő képzés, amelynek során a hallgatók hatvan kreditet gyűjtenek össze. A stúdium kétharmada pedagógiai és pszichológiai ismereteket foglal magában. Ezenkívül gyakorlati, szakmódszertani és valláspedagógiai órákat tartalmaz még. Kurzusainkon többek között olyan témák merülnek fel, mint neveléslélektan, a tanulás pszichológiája, pszichológia pedagógusoknak, családgondozás, a tanításban felmerülő kényes témák, különféle iskolaképek, speciális helyzetű gyerekekkel való foglalkozás, új pedagógiai módszerek, és egészen konkrét nevelési-oktatási esettanulmányokkal és hitoktatási szakmódszertani kérdésekkel is foglalkozunk.

A kötelező iskolai hitoktatás bevezetése jelentősen megemelte a lelkészek részéről a diákokkal való oktatói foglalkozást…

– Örvendetes, hogy akik eddig erre a képzésre jelentkeztek, mind maguk érezték úgy, hogy ez egy fontos kiegészítő tananyag lehet a szakmájukhoz. Az idei évben a résztvevők saját tapasztalataiból indultunk ki, így feltártuk többek között, hogy mivel küzd egy lelkész hitoktatóként, iskolalelkészként vagy gyülekezeti lelkészként. Arra törekedtünk, hogy a felmerülő nevelési, fejlődés-lélektani, szakmódszertani vagy egyéb kérdésekre olyan segítséget adjunk, amivel lelkésztársunk jobban meg fogja érteni saját diákjainak az érzéseit, dilemmáit, nehézségeit vagy éppen fegyelmezési problémáit.

Mennyire lehet ezt a képzést a lelkészi kar munkarendjével összehangolni?

– A lelkészek elfoglaltságai miatt ez egy esti képzés, ami azt jelenti, hogy havonta egy pénteki és egy szombati napot töltenek a hallgatók az EHE-n konzultációs órákkal. A teológián történő oktatáson túl nagyon sok olyan feladatot adunk, amelyet gyakorlatként otthon végeznek el a lelkészek a saját munkájuk közben, így az önreflexióval igyekszünk segíteni az elmélyülést.

Beépült ez a képzés a jelenleg teológus-lelkész szakon tanuló hallgatók tanrendjébe?

– Ezt nem lehet beépíteni egy másik képzés keretei közé, de nem is lenne jó cél, hiszen nem minden lelkész fog túlnyomórészt tanítással foglalkozni. A 2018–2019-es tanévtől azonban a hallgatóinknak lehetőségük lesz arra, hogy negyed- vagy ötödéves tanulmányaik során ezt a képzést is fel tudják venni és a lelkészi tanulmányaikkal párhuzamosan tudják végezni. Így a munkájukat már úgy tudják megkezdeni, hogy megfelelő mennyiségű pedagógiai, pszichológiai és tanári ismeretek birtokában lesznek.

Ez a kiegészítő képzés idén indult. Mik az eddigi tapasztalatok?

– Az eddigi visszajelzések pozitívak, úgy látjuk, hogy fontos területen tudunk ezáltal segíteni. Ugyanakkor mi is szeretnénk tovább fejlődni ezen a téren is. Ezért a napokban küldünk ki a most végző hallgatóknak egy kérdőívet, amelyben azt kérjük tőlük, hogy értékeljék a képzés tartalmát, felépítését, módszertanát. Szeretnénk ezt a képzést is olyan értelemben továbbfejleszteni, hogy minél inkább arról szóljon, amire szüksége van ma egy iskolalelkésznek és egy főállású hitoktató lelkésznek.

Mikor és milyen feltételekkel lehet a képzésre jelentkezni?

– Ugyanúgy kell ide is jelentkezni, mint bármilyen más felsőoktatási képzésre. Mivel a jelentkezési időszak már lezárult, így július során várható a pótfelvételi meghirdetése. A pontos felvételi követelmények, feltételek és határidők egyetemünk honlapján olvashatók. Ez a képzés kimondottan a lelkészeknek szól. Aki közismereti szakos tanárként szeretne hittanár lenni, annak számára másfajta struktúrájú esti képzést kínálunk.

A 2017–2018-as tanévben Lázárné Skorka Katalin is résztvevője volt a hittanár-nevelőtanári mesterképzés lelkész szakon végzett oktatásnak. Alábbiakban a mezőberényi lelkész „hallgatói beszámolóját” olvashatják:
Minden fáradsága, sokrétű feladatai ellenére a hosszú tanulásoktól és a vizsgaidőszak stresszhelyzetétől elszokva ezt mondhatom: szívből ajánlom ezt a képzési lehetőséget minden lelkésztársamnak! Főként azoknak adhat sok örömöt, akiknek az egyetemi évek után alig volt lehetőségük képezni magukat, tudományosan elmélyülni, a hétköznapi munkájukra szakmai szempontból reflektálni.
A képzés minden tanegysége hasznos, gyakorlati ismereteinkre építő. A pszichológiai és pedagógiai modulok olyan ismeretanyaggal bővítik tudásunkat, mely minőségi változást, megújulást idézhet elő szolgálatunkban. Az új tudásanyag segíti a tisztánlátást a gyermekek között, így a sajátos nevelési igényű tanulókra tekintettel is felvértez. Lelkigondozói tevékenységünk árnyaltabbá válhat, mivel értékes összefüggésekre találunk. Sőt eddigi jó gyakorlatunk is megerősítést nyer!
Jó előadókat hallgathatunk, emellett pedig jól esik az itthoni „gépezetből” kiszakadni. Aki számára az élethosszig történő tanulás értékes lehetőség, az élvezni fogja a megfeszített tempót is, hiszen az intenzív képzést munka mellett csak így lehet végigvinni.
Fontos és jóleső az intézményvezetők támogatása, akik számára nyilvánvaló volt, mennyi távolléttel jár majd a tanulásom. A gyülekezet presbitériumában és a családomban is hasonló megértésre találtam. Köszönettel tartozom az ökumenikus hittan munkaközösség tagjainak, akik vállalták a helyettesítéseket. Ebben az évben nem ment minden úgy, ahogyan az előző tanév során, de a lelkész szakmai gyarapodása pozitív hatást gyakorol a közösségre is.
Koronája mindezeknek az a havi egy alkalom, amikor öt lelkésznő együtt lehet! Tapasztalhatjuk az összetartozásunkat, beszélgethetünk, odafigyelünk egymásra. Igazi testvéri közösséggé formálódtunk. Ez a bónusz, az ajándék! Hálás vagyok érte, értük!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!