Tanévzárót tartottak a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban

Tanévzárót tartottak a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban

Share this content.

Szöveg és fotó: Veszprémi Erzsébet
Nyíregyháza – Hatodik tanévét zárta a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium 2017. június 16-án, a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyházközség Bolyai téri központjában megtartott ünnepséggel. A program egyfajta összegzése is volt a befejezett két szemeszternek, ugyanis a tehetségükkel kitűnt, sikereket elért szakkollégisták rövid prezentációkban tárták társaik elé eredményeiket.

„Honnan jössz és hová mész?” Az angyalok időnként kellemetlen kérdéseket tesznek fel az embernek, olykor épp olyasmivel szembesítenek, amivel kényelmetlen találkozni, de ezzel segítenek a legtöbbet. Képesnek kell lennünk arra, hogy egymás angyalai legyünk egy közösségben, és ezt el kell tudnunk fogadni a diáktárstól és a szakkollégium munkatársaitól, szakembereitől egyaránt – mutatott rá igei köszöntőjében Laborczi Géza lelkész, az ERSZK felügyelőbizottságának elnöke, akit pár nappal ezelőtt egyébként harmadszor erősítettek meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) elnöki tisztségében.

A Nyíregyházán működő szakkollégium olyan roma és/vagy hátrányos helyzetű hallgatókat segít szolgáltatásaival és sajátos képzési programjával, akik különböző felsőoktatási intézményekben, különböző szakokon és évfolyamokon tanulnak. A 30 szakkollégista közül 16-an a Nyíregyházi Egyetemen, 13-an a Debreceni Egyetemen – főleg annak Nyíregyházán működő Egészségügyi Karán –, egy hallgató pedig a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudmányi Főiskolán folytatja tanulmányait. Az intézmények által nyújtott szakmai sokszínűség az ERSZK-ban is megmutatkozik: tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő, szociálpedagógus, sportszervező, osztatlan tanár, vizuális kultúra szakos, gépészmérnök, egészségügyi szervező, diplomás ápoló, szülésznő, védőnő, mentőtiszt, szociális munka szakos, népegészségügyi szakember, illetve leendő hittanár és jogász is készül a jövőre szakkollégistaként. Épp e sokszínűség miatt fontos, hogy egymásnak is megmutathassák, mire jutottak eddig tanulmányaik során. 

Mursa Zsolt alkalmi képzőművészeti performance-szal nyitotta a sort: a Nyíregyházi Egyetem másodéves képi ábrázolást tanuló hallgatója a tanulmányai során elkészített grafikáiból, szénrajzaiból, digitális technikával alkotott műveiből rendezett kiállítása mellett egy sajátos értelmezésű, szellemes népmese animációját is levetítette. Ezt követően a tudományos diákköri munkában, ill. a tudományos kutatások világában érdemeket szerzett hallgatók prezentációi következtek: Balogh Jenifer másodéves tanító, Farkas Norbert, végzős szociális munkás, Virág Ádám szociológia mesterképzésben részt vevő hallgató számolt be kutatási eredményeiről. Oldottabb volt Megyesi Judith leendő szülésznő és a védőnőnek tanuló Túró Vanda Krisztina úti beszámolója, ők a közelmúltban tíz napot töltöttek az Amerikai Egyesült Államokban, a szakkollégium és az iowai Wartburg College között bontakozó együttműködés keretében. Mindezt a tutori és családi mentorálást végző szakemberek, dr. Jenei Teréz, dr. Hüse Lajos és Kóka Ágnes tapasztalatainak összegzése és a hallgatók énekszolgálata színesítette. A tanévzárón búcsút vett a szakkollégistáktól Rebekah Swygert, aki a YAGM önkénteseként idén szolgált az intézményben. Szokatlan módon megemlítjük az elmaradt napirendet is: Kovács Richárd elsőéves testnevelés-történelem tanár szakos hallgatónak nem állt módjában megtartani a Vér és veríték, avagy az élsport, mint a siker egyik útja című prezentációját, mert éppen akkor Harkovban, az ökölvívó Európa-bajnokságon győzte le finn ellenfelét a ringben… 

Viszonylag sokan felsőfokú tanulmányaik elején járnak, az első évet zárja a szakkollégisták fele, és idén mindössze egy hallgató fejezte be tanulmányait abszolutóriummal. A tanév öröme egy angol felsőfokú, egy-egy angol, német és lovári középfokú nyelvvizsga, számos TDK-pályamunkából egy OTDK első helyezés, Nagyváradon a Partiumi Egyetem TDK-n harmadik hely és különdíj, a beregszászi KTDK-n első helyezés. A tudományos munkában elsősorban Virág Ádám, a Debreceni Egyetem mesterképzésben részt vevő hallgatója jeleskedik, aki köztársasági ösztöndíjban is részesült, illetve a tanév második szemeszterét Erasmus ösztöndíjasként a Partiumban töltötte. 

Mint Molnár Erzsébet intézményvezető sorolta, a mögöttünk hagyott tanév sok-sok programjából kiemelkedik a kárpátaljai Szolyvára szervezett utazás, a málenkij robot áldozatai előtt tisztelgő emlékező látogatás, illetve Németországban, Luther Márton nyomában jártak Eislebenben, Erfurtban, Drezdában és Wittenbergben.  Részesei voltak a KRSZH közös rendezvényeinek: konferencia Debrecenben, focikupa Hajdúdorogon. 

Házigazdái voltunk annak a nagyon lényeglátó vándorkiállításnak, amely a Reformáció 500 emlékév kapcsán a Tanítóképző Intézettel együttműködésben valósult meg a Nyíregyházi Egyetemen, ismét színre vittük a Passiót, ezúttal Budapesten a Fasori Gimnáziumban és a józsefvárosi gyülekezetben, valamint Nyíregyházán az Emmaus gyülekezet előtt mutattuk be. Aktív közreműködői voltak a szakkollégisták a tanítóképzés javára tett alapítvány gálaműsorának. A fenntartó egyházzal karöltve vittünk aktív szerepet a Tudáspresszó című ismeretterjesztő sorozatban, de itt említhetjük meg az evangélikus egyetemisták számára szervezett országos találkozót Balatonszárszón. Minden hónapban megtartottuk a képzési programunk gerincét adó hétvégi szakmai műhelymunkát, egyebek mellett a toleranciáról, a „Kedvesház-pedagógiáról”, az egészséges életmódról, a kisebbségi lét pszichológiájáról, a munkaerőpiaci helyzetről.  Amerikai vendégeket fogadtunk, a Wartburg College hallgatóit és professzorait – folytatta a tanév leltárát és értékelését Molnár Erzsébet. 

A nyelvvizsgát célzó kötelező kurzusok mellett ebben a tanévben különösen felértékelődött a szakkollégisták társadalmi szerepvállalása: a partner középiskolákban, intézményekben értékes önkéntes munkát, mentorálást végeztek a fiatalabbak között a továbbtanulásuk előmozdítása érdekében. Különösen hangsúlyos helyszín volt Baktalórántháza, Ibrány, Nyírtelek, de számos középiskolában tartottak bemutatkozó, továbbtanulást ösztönző programot. Ezt azért tartják fontosnak, mert a szakkollégium fennállása óta szerzett tapasztalat azt mutatja, sok-sok hátráltató tényezőt kell legyűrniük azoknak a fiataloknak, akik a tanulás, a diplomaszerzés révén képzelnek jobb életet, kitörést önmaguk és népük számára. A szakkollégiumi utánpótlásért sokat kell tenni. Márpedig a következő tanévre is harminc elkészített hely várja a diplomát célul tűző roma és hátrányos helyzetű fiatalokat az Evangélikus Roma Szakkollégiumban. Augusztus 12-ig várják a jelentkezéseket.

Háttér:

Az Evangélikus Roma Szakkollégium 2011-ben kezdte meg működését Nyíregyházán annak a megállapodásnak a keretében, mely a kormány és a történelmi egyházak között jött létre. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2013 februárjától az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával működik. 2016 februárjától az EFOP-3.4.1-15-2015-00006 jelű pályázat keretében, a Jövőbe vetett hittel című projekt megvalósítása jelenti az ERSZK szakmai programját.

Az Evangélikus Roma Szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok kinevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a cigány–magyar együttélésért. Ennek érdekében a szakkollégium a nyíregyházi felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez. A szakkollégium olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszik, amelyben a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul. 

A szakmai program három fő pilléren nyugszik:

  1. A szakkollégisták képzettségi szintjének emelése tudásbővítésen és kompetenciafejlesztésen keresztül.
  2. Kutatási programokban való részvétel és az eredmények disszeminációja.
  3. Társadalmi szerepvállalás erősítése.

Az evangélikus egyház fenntartásában működő intézmény a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat alapító okiratában megfogalmazott modulok (cigány–magyar identitást erősítő, közismereti és spirituális modul) mentén felépített tematikus műhelymunkák köré szervezi életét. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!