CEC-nagygyűlés: Tanúim lesztek…. – Az új vezetőség a tanúságtétel útján

CEC-nagygyűlés: Tanúim lesztek…. – Az új vezetőség a tanúságtétel útján

Share this content.

Szöveg: Kalit Eszter, fotó: CEC
Újvidék – A tanúságtétel szellemében zajlott az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) nagygyűlésének negyedik napja 2018. június 4-én. Míg a bizonyságtétel teológiai és gyakorlati dimenzióiról folyt a szó, az új vezetőtestület és elnökség jelöltjei a döntő választásokra készülődtek. Kik lesznek azok, akik a következő öt évben a CEC élén Európa keresztyén egyházainak, a közöttük megvalósítandó egységnek és a régiók érdekeinek szószólói lesznek? Kik lesznek a tanúságtétel élenjárói?

Képünkön Christian Krieger elzászi református lelkész látható.

A negyedik nap az ortodox kegyesség hangulatával indult. Az egységért megfogalmazott könyörgés szinte minden ortodox egyház anyanyelvén elhangzott. A kórus összhangjai hallhatóan és érezhetően közvetítették a szentnek azt a jelenlétét, amelyről a későbbiekben szó esett, és amelyről bizonyságot kell tennünk. A missziói parancsról szóló bibliatanulmányt Porfirije, Zágráb és Ljubljana ortodox metropolitája tartotta. Az ősatyák gondolatai mellett szólt a horvátországi szerb kisebbség nehézségeiről és a CEC által elindított kölcsönös megbékélési folyamatról. A megbékélés nem csak a szerbeket, hanem a szerbiai horvát kisebbséget is érinti. A megbékélés folyamata sok európai nemzet számára teremthetné meg a jövő békéjét. 

A bibliatanulmányozás után két köszöntésre került sor. Mairead McGuinness, az Európa Parlament alelnöke üdvözölte a nagygyűlést. Arra kérte az egyházakat, hogy az európai béke fenntartásában és a dialógus, hídépítés megvalósításában segítsék munkáját. Európa szellemi öröksége szerinte is megbecsülést és képviseletet igényel, és ebben az egyházak fontos partnerek.

A Közel-Keleti Egyházak Tanácsának képviselője is köszöntötte az európai egyházakat. Köszöntésében nem csak az európai keresztyénség egységének szükségességét emelte ki, hanem arra kérte az egyházakat, hogy a velük folyatott dialógus nyomán nyilatkozzanak az ő helyzetükről is. Anne Burghardt észt teológusnő adta át a Lutheránus Világszövetség köszöntését.

A negyedik nap főelőadója dr. Antje Jackelén svéd érseknő volt, aki a túlélés érdekében bizonyságtételre hívta a keresztyéneket. A tanúságtévő nem egyéni kívánságra válik Isten szószólójává. Jézus Krisztus szállást vesz a keresztyén szívében, és erről nem lehet hallgatni. Rámutatott, hogy a bizonyságtételben a feszültség több szinten is jelen van. Egyrészt rendkvül fontos, hogy maga Isten a cselekvő, másrészt a személynek kell megszólalnia, az evangélium szellemében élnie. Az igazságnak és a szeretetnek egyszerre kell megvalósulnia. Szeretettel kell az igazság szavait szólni, és igazságosság által kell e szeretet útját előkészíteni. E kettő harmóniáját nehéz megteremteni. A forrás, maga Jézus, a tőle származó bölcsesség segíthet. Feszültség húzódik a bizonyságtétel alázata és feltétlensége között is. Az Úr közel, és ez ma és most felszólít az ő képviseletére – mégis alázattal. Az emmausi tanítványok és Martin Luther King Jr. példájával biztatott a kitartó, igényes és bátor bizonyságtételre.

Tauri Tölpt észt ortodox teológus reflexiójában azt hangsúlyozta, hogy az egyház bizonyságtételében az evangéliumot, a megnyugvást és gyógyulást adó kórházat kell képviselje. Az ítélet és hatalom szavai nem hitelesek, egyháza mindig kereste a tanúságtétel megfelelő szavait, ezt ma is szeretettel és türelemmel kell kutatni és közvetíteni. Mindkét előadó közelről ismerte a szekularizált emberek igével szembeni allergiáját. Mindketten ezért a Krisztusba vetett és megélt hit elsődlegességére és erejére hívták fel a figyelmet. A csecsemőknek nem való még a nehéz eledel, és erre figyelemmel kell lennie még a legelszántabb keresztyénnek is. Emellett viszont szavakat kell adni a létkérdések megfogalmazásához.

A küldöttek a délutáni órákban az új tagságdíjakról és a készülő üzenetről hallhattak. Egy az egyházak gazdasági helyzetére és taglétszámára tekintettel levő képlet alapján fogják kiszámítani a jövőben a tagságdíjat. Ezúttal is kérik, hogy minden egyház e díj által is támogassa a CEC munkáját és az egységtörekvést. 

A nagygyűlésnek két elnökjelölt, Anders Gadegaard dán evangélikus esperes és Christian Krieger elzászi református lelkész között kellett választania. A nagygyűlés Christian Kriegert választotta a CEC élére. Elnökhelyettesnek Francis-Dehgani Gulnar anglikán püspöknőt és Cleopast, Svédország és Skandinávia metropolitáját választották meg. Voksoltak az új vezetőtestületről is. Régiónkat Répás Zsuzsanna, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottságának tagja fogja képviselni. Ő a közép-kelet-európai régió képviseletében a protestáns egyházi család tagjaként 2023-ig tölti be a tisztséget.

Fisch Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, a Magyarországi Evangélikus és Református Egyházak jelöltje póttag lett a CEC vezetőtestületében.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!