Tanúságtétel az élet csodájáról – Beiktatták hivatalába a nyugati egyházkerület felügyelőjét és tisztségviselőit

Tanúságtétel az élet csodájáról – Beiktatták hivatalába a nyugati egyházkerület felügyelőjét és tisztségviselőit

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Győr – 2018. szeptember 21-én, pénteken, a kerületi közgyűlés alakuló ülését követő ünnepi istentiszteleten zajlott le a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület megválasztott felügyelőjének, Mészáros Tamásnak és a kerület új tisztségviselőinek beiktatása a győri Öregtemplomban.

Az alkalmon Szemerei János püspök hirdette Isten igéjét. A liturgiában Bencze András püspökhelyettes és Szebik Károly csákvári lelkész segédkezett, az úrvacsoraosztásban pedig Csorba János, Jánosa Attila és Vancsai József győri lelkészek közreműködtek. Énekkel szolgált a csákvári Harmonia Floriana Kórus Szebik Ildikó karnagy vezetésével.

Megtiszteltetés, hogy Isten embereket von be a róla szóló bizonyságtétel feladatába – hangsúlyozta elnöktársa választott igéje, Róm 8,16 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. „Abban a kiváltságban van részünk, hogy beláthatunk Isten műhelyébe, aki gondoskodik az egyház újjáépüléséről, a megújulásáról” – fogalmazott a püspök. Majd hozzátette: minden különbözőségünk ellenére Krisztusban megélhetjük az összetartozást, és beállhatunk egy olyan közösségbe, amely az élet csodájáról tesz tanúságot.

A második ciklusát kezdő Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő ünnepélyes eskütételét követően a püspök a kerület alakuló közgyűlésén megválasztott tisztségviselőket is beiktatta hivatalukba.

Az úrvacsoravétel után az esemény közgyűléssel folytatódott, melyet dr. Smidéliusz László, a kerület leköszönő másodfelügyelője moderált. Elsőként Szücs Péter Pál, a püspöki hivatal munkatársa olvasta fel Fabiny Tamás elnök-püspök és dr. Hafenscher Károly zsinati elnök levélbeli köszöntését, akik mindketten személyes szavakkal gratuláltak Mészáros Tamás megválasztásához.

Ezután a régi-új kerületi felügyelő mondta el rövid székfoglalóját, melyet választott igéje, Róm 8,16 alapján a folytatás és folyamatosság kulcsszavaival foglalt össze. Majd köszönetet mondott feleségének és családjának, akik az elmúlt hat évben is mellette álltak a szolgálatában.

Ezt követték a köszöntések. Egyházunk elnöksége nevében Kondor Péter, a Déli Egyházkerület püspöke és Prőhle Gergely országos felügyelő adták át jókívánságaikat. Az egyházmegyék nevében Rátz András, az új kerületi másodfelügyelő szólt. A református testvéregyház részéről Tóth András, a pápai református egyházmegye esperese, a szűkebb pátria nevében pedig Illés Szabolcs, Csákvár Város polgármestere gratulált Mészáros Tamásnak.

A közgyűlés zárásaként a nyugati egyházkerület elnöksége Prónay Sándor-emlékplakettet adott át dr. Smidéliusz Lászlónak, aki az elmúlt ciklusban a kerületi másodfelügyelői tisztséget töltötte be.

Az ünnepséget az Insula Lutherana udvarán tartott szeretetvendégség követte.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!