Tanévkezdés – Mozaikok az evangélikus köznevelési rendszerről

Tanévkezdés – Mozaikok az evangélikus köznevelési rendszerről

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, Evangélikus Pedagógiai Intézet
A protestáns hagyományhoz illeszkedve egyházunk nevelési és oktatási intézményei alapvetően önállóak, azonban az intézményrendszer bővülésével meg kell találnunk azokat az evangélikus tartalmakat és sajátosságokat, amelyek mindenkit összekötnek. A közös gondolkodás első eredménye az Etikai kódex megalkotása volt (az Evangélikus Nevelés 2014/1. számában jelent meg), majd 2016-ban az Oktatási stratégia következett. Ebben olyan alapvetések fogalmazódnak meg, mint az elesettek felkarolása, a bővítési szándék az óvodák és szakképzés irányába vagy a kompetenciamérések alapján kialakított differenciált fejlesztés gyakorlata.

2018-ban élénk párbeszéd indult a teológiai és pedagógiai alapelvek tisztázására annak érdekében, hogy a pedagógusok számára értelmezhető legyen a teológiai tartalom a mindennapi iskolai, óvodai életben. Az evangélikus identitás megerősítését alapvetően szolgálja az iskolalelkészi hálózat, amelynek stabilitása és kiegyensúlyozott működtetése meghatározó jelentőségű. A 2018-ban elindított hitéleti kutatás (Evangélikus Hittudományi Egyetem – Eötvös Loránd Tudományegyetem) is alátámasztotta az iskolalelkészi szolgálat kiemelt fontosságát.

Az intézményrendszer evangélikus jellegét mutatja az az intézményirányítási modell is, amely a centralizálás és a szigorú számonkérés módszerei helyett inkább az öngondoskodást, az öntevékenységet igyekszik erősíteni a vezetők támogatásával és a köznevelés rendszersajátosságaira rugalmasan reagáló képzésekkel.

Koczor Tamás iskolalelkész, egyházunk országos irodája nevelési és oktatási osztályának teológiai referense szerint az evangélikus nevelésnek és oktatásnak sajátossága, hogy minden gyereket úgy szeretünk, ahogyan Isten szeret minket. ABiblia, Isten igéje jelen van, amikor a diákok és az intézmények életéről gondolkodunk. A döntéshozatalkor nem jóról és rosszról döntünk, hanem az evangélikus etika szerint minden döntésünket Isten jelenlétében hozzuk, és döntéseinket áthatja a jézusi szeretet. 

A legfrissebb változások

Alapfokú művészetoktatással bővül a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium és a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda feladatellátása.

• A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium ettől a tanévtől előadóművészet (táncos) ágazati képzést is indít.

• Új köznevelési intézmények kezdik meg működésüket: Szegeden a Pitypang Evangélikus Óvoda és egy középiskolásokat váró kollégium is megnyitja kapuit.

• Felsőoktatási intézményeink száma is bővül: Szegeden evangélikus diákotthon fogadja a felsőoktatásban tanulókat, Pécsett pedig roma szakkollégium indul. 

Intézmények számára biztosított célzott egyházi támogatások a 2018/2019- es tanévben az intézményfenntartáson és működtetésen kívül (forintban)

• Beruházási pályázat: 500 millió

• eszközfejlesztési pályázat: 500 millió

• digitális fejlesztés: 600 millió

• gyermekétkeztetési támogatás (óvodák): 90 millió

• szakképzés fejlesztése: 50 millió

• kulturális programok támogatása: 16 millió

• országos tanulmányi és sportversenyek (tanár és diák): 15 millió

• tehetséggondozás, tanulmányi ösztöndíjak (Schedius és Sztehlo Gábor tanulmányi támogatás): 13 millió. 

Az evangélikus közoktatási rendszer számokban

• 1640 pedagógus közel 19 ezer gyereket nevel és oktat

• pedagógusaink 36%-a vallja magát evangélikus felekezetűnek

• a gyermekek 42%-a részesül evangélikus hitoktatásban

• közel ezer gyermek vesz részt alapfokú művészetoktatásban, legtöbbjük tánc-, zene- és képzőművészeti oktatásban.

„Legjeink”

• Az egyházi fenntartású középiskolák közül a középiskolák rangsorában legelső helyen a Deák Téri Evangélikus Gimnázium áll (a Heti Világgazdaság top 100-as listáján).

• A tíz legsikeresebb egyházi szakgimnázium első helyére a Nők Lapja Iskolaválasztója a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumot jelölte, ahol idén szeptemberben már tankönyvek nélkül, tabletek segítségével kezdik tanulmányaikat a 9. évfolyamosok.

• A legkisebb létszámú intézményeink egyedi jellegzetességekkel bíró óvodák: Tótkomlóson szlovák nemzetiségi nevelés folyik, a Kisdeák óvoda Budapest közepén szinte lakásóvodai körülmények között működik, Bakonycsernyén pedig a folyamatos túljelentkezés miatt óvodabővítést tervez a gyülekezet. 

A köznevelési rendszer fejlesztésének főbb irányai

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HH és HHH) tanulók integrációjának támogatása, a diákok és a pedagógusok érzékenyítése • nemzetközi projekt keretében háromezer hátrányos helyzetű családdal történt kapcsolatfelvétel, és a program eredményeként módszertani kézikönyv jelent meg

• a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek integrációjának módszertani támogatása az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) gyógypedagógus szakértői, valamint az óvodáink/iskoláink gyógypedagógusai és fejlesztőpedagógusai segítségével

• hatékony pedagógiai módszerek alkalmazása óvodától a középiskoláig: differenciálás és tehetséggondozás

• evangélikus tartalomfejlesztés az ének-zene és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak kerettantervéhez • az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása: evangélikus kompetenciafejlesztő program már az oktatási intézmények húsz százalékában

• az országos presbitérium elfogadta az evangélikus köznevelési rendszer középtávú digitális stratégiáját, amelynek első szakaszában minden intézmény elkészítette digitális névjegyét és kétéves fejlesztési tervét, amelyben hatszázmillió forint értékben valósul meg eszközbeszerzés, hálózatépítés és módszertani képzés

• az EPSZTI pedagógusképzések szervezésével támogatja az intézményi pedagógiai innovációkat, a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését, és szervezetfejlesztési segítséget nyújt a gyülekezeti fenntartók számára

• az egymástól tanulás lehetőségét és a közösségfejlesztést támogató rendezvények szervezése: ökumenikus diákfilmszemle, kutatótanár- és kutatódiák-konferencia, nyári evangélikus pedagógusakadémia (NYEPA), témahetek, intézményvezetői tanácskozások

• jelenleg tizenkét intézményben valósulnak meg a bajor testvéregyház támogatásával kölcsönös pedagógus-továbbképzések, tanulmányutak és cserediákprogramok. 

 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 35–36. számában jelent meg 2019. szeptember 8-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!