Távolléti formában ülésezett az Országos Presbitérium

Távolléti formában ülésezett az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – 2020. március 26-án megtartották az Országos Presbitérium (OP) esedékes ülését. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, az Országos Presbitérium legutóbbi ülésének levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást.

Március 26-án (csütörtökön), 14 órától az eredetileg kitűzött időben távolléti formában megtartottuk az Országos Presbitérium esedékes ülését. Mivel az előző héten távolléti szavazással módosítottuk az ügyrendet, az ülés teljesen szabályos volt, még a szavazásnak sem volt akadálya. A körülmények rendkívüliek voltak: Krámer György országos irodaigazgatóval, Benkő Ingriddel, a jogi és testületi osztály vezetőjével és Serbán Tihamér rendszergazdával tartózkodtunk – egymástól kellő fizikai távolságot tartva – az Országos Presbitérium helyszínéül szolgáló Radvánszky teremben, mindenki más pedig otthonában ült a számítógép előtt. Mivel előző nap tartottunk egy technikai próbát, minden gördülékenyen ment. Az OP minden tagja kivétel nélkül jelen volt – számolt be Fabiny Tamás. 

Hafenscher Károly zsinati elnök, a presbitérium tagja nyitó áhítata 1Móz 32,27 nyomán az áldásért küzdő Jákob személyét állította elénk. Ezt követően első napirendi pontként a járvány idején kialakult egyházi helyzetet tekintettük át. Részletesen foglalkoztunk a gyülekezetek, az oktatási és különösen is a diakóniai intézmények helyzetével. Utóbbi azért is került homloktérbe, mert egy ilyen közösségben amúgy is fokozott a járvány gyors terjedésének veszélye, illetve a jelzések szerint itt komoly eszközhiánnyal küzdenek: kevés a fertőtlenítőszer, a maszk és más hasonló alapfelszerelések. Kondor Péter, a diakóniáért felelős püspök és Gregerssen-Labossa György bizottsági elnök elmondták, hogy a kormányzattól ígéretet kaptunk a gondok mielőbbi enyhítésére, illetve segítséget kértünk külföldi testvéregyházaktól és a Johannita rendtől is. Az Országos Presbitérium a legnagyobb elismeréssel adózott a különböző diakóniai munkaágakban dolgozók önfeláldozó és szakszerű helytállása iránt. 

A presbiterek áttekintették az egyházi iskolák online oktatásának rendszerét. Megállapították, hogy az ígéretes kezdethez nagy mértékben hozzájárult az evangélikus oktatási intézmények egy évvel ezelőtti jelentős eszközfejlesztése. Elhangzott, hogy az általánosan jónak mondható technikai felkészültség közepette sem szabad megfeledkezni azon tanulóinkról, akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel vagy éppen internet hozzáféréssel – tájékoztatott a továbbiakban Fabiny Tamás. 

A gyülekezeti élettel kapcsolatban megállapították a résztvevők, hogy a lelkészek és felügyelők nagyon fegyelmezetten és együttműködve fogadták az egyházvezetés megfelelő időben nyilvánosságra hozott ajánlásait. Legtöbb helyen nagyon gazdagon élnek a digitális technika adta lehetőségekkel, de itt sem szabad megfeledkezni azon egyháztagjainkról, akiket jószerével csak a hagyományos módon (telefonhívással, postai úton vagy a levélszekrénybe dobott üzenettel) lehet elérni. Antal Bálintnak, a Luther Kiadó igazgatójának írásbeli tájékoztatója nyomán a tagok egyetértettek abban, hogy a kialakult helyzetben radikálisan át kell alakítani egyházunk sajtómunkáját, egyre inkább a digitális tartalmat használva. Amennyire lehetséges, törekedni kell arra, hogy az Evangélikus Élet a templomi terjesztés híján is eljusson minél több olvasóhoz. 

A sokoldalú tájékozódás után az OP konkrét döntéseket is hozott. 1) Költségvetési átcsoportosítással úgynevezett vésztartalékot hozott létre. 2.) Az elmaradó országos egyházi programokra szánt összegből egy olyan alapot hozott létre, amelyből működőképességük fenntartása érdekében kisebb összegekre pályázhatnak a gyülekezetek. Az ezzel kapcsolatos pályázat hamarosan megjelenik. 3.) Szorgalmazza egy úgynevezett digitális persely megvalósítását, így is segítve a híveket abban, hogy gyülekezetüket rendszeresen támogatni tudják. Egyháztagjainkat segíteni kell annak tudatosításában, hogy a lelkészek fizetését nem lehetne biztosítani a gyülekezeti tagok rendszeres támogatása nélkül. 4.) Az országos iroda a legrövidebb időn belül telefonos lelkigondozói szolgálatot állít fel, különös tekintettel arra, hogy a járvány idején sokan igényelnek segítséget. Ebben a munkában elsősorban a kórházlelkészek vesznek majd részt. 5.) A közelgő nagyhétre és húsvétra való tekintettel is a püspöki tanács hamarosan konkrét útmutatással szolgál az otthonokban tartható lelki alkalmak különféle formáiról. Addig is kérik a lelkészek és a hívek türelmét, és semmiképpen se kezdjék az otthoni, lelkész fizikai jelenléte nélküli úrvacsorai alkalmak gyakorlatát. 6.) Fábri György országos presbiter indítványára arról is döntött az Országos Presbitérium, hogy a járvány idején megélt egyházi tapasztalatatokat, azok  liturgikus, teológiai, ekleziológiai vonatkozásait megfelelő fórumokon dolgozzák fel, és a munka eredménye kerüljön majd a zsinat elé – mondta Fabiny Tamás. 

Annak jeleként, hogy a rendkívüli helyzetben is működnie kell az egyháznak, számos egyéb témával is foglalkozott az OP. A tagok örömmel nyugtázták annak a szerződésnek március 17-i aláírását, amelyet egyházunk Magyarország kormányával kötött. Az országos elnökség az OP következő ülésére beterjeszti azt  a szempontrendszert, ami alapján a szerződésben megfogalmazott fejlesztési célokat meg kell valósítani.  Az OP egyhangú határozatban mondott köszönetet az ügyet mindvégég kézben tartó Prőhle Gergely országos felügyelőnek, a tárgyaló küldöttség tagjainak, az országos iroda igazgatójának és munkatársainak. 

A kisebb horderejű ügyek között olyanok szerepeltek, mint döntés az EHE főállású dolgozója számára való lakás megváráslásáról, diakóniai intézményi lelkészek és igazgatóstanácsi tagok megválasztásáról, intézményi fejlesztés lezárásól és eszközfejlesztési pályázat elbírálásról. 

Az Országos Presbitérium – hasonlóan egyházunk többi testületéhez – szükség esetén távolléti ülés keretében bármikor összehívható. A következő tervezett alkalom: 2020. május 14. (csütörtök) 14 óra – fejezte be tájékoztatóját Fabiny Tamás elnök-püspök. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!