jog

Mi az emberi méltóság? – Mit mond a jogtudomány, és mit ír a Biblia?

Mit mond az emberi méltóságról a jogtudomány, és mit ír a Biblia? Mennyiben különbözik a vallás és a jog egymástól? El lehet-e venni valakinek az emberi méltóságát? November 21-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon a Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSZ) és a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium közös nagyelőadásán dr. Menyhárd Attila jogászprofesszor és dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök osztották meg gondolataikat a legalapvetőbb emberi jogról, az emberi méltóságról.

Trócsányi: a mai magyar jogászok fontos és megbecsült tagjai a társadalomnak

Miskolc – A mai magyar jogászok fontos és megbecsült tagjai a társadalomnak, az irántuk megnyilvánuló közbizalom szilárd, szükség van a munkájukra – jelentette ki az igazságügyi miniszter 2019.január 25-én, pénteken az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolcra költözésének 100. évfordulójára szervezett konferencián.

A presbitériumok, presbiterek jogai és feladatai – Mit mondanak egyházi törvényeink?

A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló törvényünk alapelvként rögzíti, hogy az egyház egyházközségekből épül fel, az egyházközségek egyházmegyét, az egyházmegyék egyházkerületeket alkotnak, a három egyházkerület pedig az országos egyházat alkotja. Egyházunk törvényei biztosítják a törvényhozás, az egyházkormányzás és a bíráskodás mint hatalmi ágak szétválasztását. Ugyancsak meghatározó alapelv a paritás elve, azaz minden hatalmi ágon belül és egyházkormányzati szinten a lelkészi és nem lelkészi elem azonos mértékű befolyása érvényesül.

Lehet örömmel dolgozni? – Luther és a munka

„A szeretet nem a maga hasznát keresi, hanem a másét, csűrjük-csavarjuk a jól ismert sorokat sokszor magunknak is biztatásul. Az örömmel munkát végző paradox módon így lel haszonra, többre, nagyobbra, mint haszonelvű társai. De hogyan egyeztethető össze mindez azzal a korántsem új keletű individualista felfogással, mely a munkát az önmegvalósítás útjaként vagy a meggazdagodás eszközeként értelmezi?”

Ökumenikus állásfoglalás a vízhez való jogról

Genf – Az Egyházak Világtanácsának (EVT) Ökumenikus Vízügyi Munkacsoportja (EWN) Afrikai zarándoklat a tiszta vízért címmel állásfoglalást adott ki a 2016. november 27. és 29. között, Nigériában tartott ülését követően.

Erkölcs nélkül kiüresedik a jog – Trócsányi László előadása Vladár Gáborról

Budapest – Jog és erkölcs csak együtt értelmezhető – így foglalható röviden össze Vladár Gábor jogtudós, hajdanvolt igazságügyi miniszter és evangélikus felügyelő életművének legfőbb üzenete. A Budavári Evangélikus Szabadegyetemen, május 2-án megtartott, egykori elődjéről szóló előadásában Trócsányi László igazságügy-miniszter arról beszélt, hogy ha a két fogalom elválik egymástól, aligha lehet olyan jogrendszert létrehozni, illetve igazságszolgáltatást működtetni, amelyet a társadalom elfogad.

Jogok és kötelességek az iskolában – Beszélgetés Sziráki György jogi szakokleveles közoktatási szakemberrel

Budapest – Ha szeptember 1-jével új iskolát kezdtél, akkor mostanra vélhetően a házirenddel is megismerkedtél. Nem volt kedved átbogarászni? Lehet, hogy elsőre valóban száraz és unalmas olvasmánynak tűnik, de talán mégiscsak érdemes lenne áttanulmányoznod, milyen kötelességek vonatkoznak rád – na meg persze milyen jogok illetnek meg. Felcsigáztuk a kíváncsiságod? Olvass tovább! A téma apropóján Sziráki György pedagógussal, jogi szakokleveles közoktatási szakemberrel beszélgettünk.

Köszöntötték a miskolci jogakadémia tanárát, a 95 éves Boleratzky Lórándot

Miskolc – Miskolc város első felsőoktatási intézményének, az 1919 és 1949 között fennálló Miskolci Jogakadémiának egykori tanárát, Boleratzky Lórándot köszöntötték budapesti otthonában. Egykor nemzetközi jogot és egyházjogot is tanított Miskolcon.

Az egyházalapítás szabályairól rendeztek konferenciát a Károli egyetemen

Budapest – Az egyházalapítás alkotmányos szabályairól, az egyházak állami támogatásáról, a "bizniszegyházakról" volt szó mellett a konferencián, amelyet alkotmánybírók, jogi kari dékánok részvételével rendeztek szerdán Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Állam- és Jogtudományi Karán. Forrás. MTI

Alkotmányjogi panasszal lehetne élni az egyházak elismerése kapcsán

Budapest – Az egyházak elismerésére vonatkozó sarkalatos törvényi rendelkezésekkel szembeni alkotmányjogi panasz lehetőségét teremtené meg az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának csütörtökön benyújtott módosító javaslata. Forrás: MTI
Feliratkozás RSS - jog csatornájára