rádiós igehirdetés

Jézus testének temploma

„Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.” (Jn 2,19–21)

Lehet, hogy Jézus épp most talál ránk!

Havi igénk az Elveszett és megtalált drachma példázatának zárómondata: „Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.” (Lk 15,10)
Feliratkozás RSS - rádiós igehirdetés csatornájára