Evangélikus Külmissziói Egyesület

Külmissziós vetélkedő 2018 – „Valahol Afrikában”

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) meghirdeti a Valahol Afrikában külmissziós vetélkedő részvételi feltételeit, követelményeit és időpontjait. A megmérettetés célja, hogy a tanulókat megismertessük a külmisszió fogalmával, céljával, az e területen végzett szolgálattal és néhány érdekes ténnyel Afrikával kapcsolatban.

Mindenféle néphez

Az Evangélikus Élet hűséges olvasói megszokhatták már, hogy vízkereszt ünnepéhez közeledve mindig helyet kér a lapban az Evangélikus Külmissziói Egyesület. Nem véletlenül, hiszen évről évre szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy küldetésünk – az evangélium megszólaltatása és megélése – nem csupán szűk környezetünkben, hanem országhatárokat átlépve is feladatunk. Mint minden esztendőben, idén is meghirdetjük húsvétig tartó adománygyűjtő akciónkat ezzel a címmel: Vízkereszt a külmisszió ünnepe.

A külmisszió javára gyűjtünk vízkeresztkor

Budapest – Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 2014 óta minden esztendőben meghirdetett kezdeményezésére hívjuk fel a figyelmet. A világ számos országában vízkereszt ünnepét a külmisszió napjaként tartják számon. Egyházunk vezetőinek, a Püspöki Tanácsnak a támogatásával minden évben ezért kérhetjük, hogy a vízkereszt ünnepén vagy az azt követő vasárnapon (2018. január 7.) az istentisztelet záró imádságában emlékezzenek meg evangélikus gyülekezeteinkben egyházunk külmissziói munkájáról.

Ne félj! – Éves közgyűlését tartotta az EKME

Budapest – Megszokott, évenkénti közgyűlésükre ültek össze az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) tagjai 2016. február 20-án Budapesten, a Deák téri gyülekezet nagytermében. Az alkalom menetében még az sem igazán hozott sok újat, hogy idén vezetőségválasztásra is sor került.

Tíz nap Nairobiban a támogatott árvák között

Kenya fővárosában, Nairobiban élve Bálintné Kis Beáta az egyik nyomornegyedben igyekezett segíteni a rászorulókat az Evangélikus Külmissziói Egyesület támogatásával és nagy találékonysággal. Szervezőmunkájának eredményeként AIDS-es árvák juthattak naponta ebédhez, negyven gyermek pedig – pártfogók rendszeres adományaiból – iskolába járhatott.

Vízkereszt a külmisszió napja

Budapest – A vízkereszt ünnepét a világ számos országában a külmisszió napjaként ünneplik. A vízkereszt napját követő vasárnapon (január 10.), az istentisztelet záró imádságában, evangélikus gyülekezeteinkben is megemlékezünk egyházunk külmissziói munkájáról. Az alábbiakban ezt az imádságot, valamint az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) lelkészi társelnökének ehhez kapcsolódó felhívását olvashatják.

„Taníttatva és tanítva Jézus nyomán” – Nyári konferenciát tartott az EKME – VIDEÓK!

Piliscsaba – Az Evangélikus Külmissziói Egyesület 2015. évi nyári konferenciáját 2015. július 9. és 12. között rendezte Piliscsabán, a Béthel Missziói Otthonban. A téma Máté evangéliuma (28,19-20) alapján a „Taníttatva és tanítva Jézus nyomán” volt. Folyamatosan frissülő VIDEÓKKAL!

Misszió Kongóban – Beszámoló német és magyar evangélikusok tanácskozásáról

A Kongói Evangélikus Egyházzal fennálló testvérkapcsolat időszerű kérdéseit és feladatait vitatták meg a közelmúltban német és magyar evangélikusok. A találkozóra a küldöttek a Németországi Protestáns Egyház (EKD) missziói munka iránt elkötelezett gyülekezeteiből és a magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesületből (EKME) érkeztek a bajorországi Heilsbronnba.

A külmisszió mint a belmisszió lehetősége – Missziói napot tartott az EKME

Budapest – Színes beszámolókkal, A reformáció üzenete – oktatás, misszió címmel tartott missziói napot az Evangélikus Külmissziói Egyesület a Deák téren. A külmisszió fontosságára, annak a belmisszióra gyakorolt hatására hívták fel a figyelmet a napon. A külmisszió igei megközelítésén és egyháztörténeti előadáson túl beszámoló hangzott el a kenyai misszióról, valamint diákok diakóniai tanulmányútjáról is.

„Hajlandó vagy-e áldozatot hozni Krisztusért?”

Csömör – Vízkereszt ünnepe egyben a misszió ünnepe is, éppen ezért egyházunk külmissziói egyesületének (EKME) képviselői a január 6-ához legközelebbi vasárnap külmissziói napot tartottak Csömörön. A január 4-ei istentiszteleten B. Pintér Márta, az egyesület lelkészi vezetője szolgált igehirdetéssel, míg a délutáni szeretetvendégségen dr. Bálint Zoltán vízmérnök és felesége, dr. Bálintné Kis Beáta tartott vetített képes előadást eddigi missziói szolgálataikról.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Evangélikus Külmissziói Egyesület csatornájára