börtönlelkész

Vallás a börtönökben – Négy egyház harmincöt börtönlelkésze segíti a reintegrációt

A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak társadalmi reintegrációjának elősegítése: ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak. A négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – harmincöt börtönlelkésze végzi jelenleg egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben tevékenységét a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyek mindegyikében biztosított a szabad vallásgyakorlás.

Lelkész a rácsok mögött – Beszélgetés Erdélyi Csabával

Budapest – Mit jelent a börtönben istentiszteletet tartani? Mi egy börtönlelkész feladata? Mennyire nyitottak a fogvatartottak az evangéliumra? Erdélyi Csabával, a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének elnökével beszélgettünk.

Egyházi vezetők megbeszélése a börtönlelkészi szolgálatról

Budapest – Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének vezetésével egyeztető megbeszélést tartottak a börtönlelkészeket delegáló egyházak elöljárói a BvOP-n, 2016. december 8-án.

A büntetés-végrehajtásról és a börtönmissziói szolgálatról tartottak előadást

Pápa – A Pápai Református Teológia meghívására a Győri Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka és evangélikus börtönlelkésze tartott előadást Pápán. Mihály Attila ezredes és Jánosa Attila lelkész érdekes mondanivalóval járultak hozzá ahhoz, hogy a hallgatók betekinthessenek a szürke falak mögé.

Isten szeretetének szemtanúi voltunk – korábbi fogvatartottak tettek tanúságot hitükről

Tiszalök – Csuka Tamásné és Szűcs M. Klára református börtönlelkészek szervezésében rendhagyó alkalomra került sor a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben pünkösd hétfőjén. Szabadult fogvatartottak látogatták meg a tiszalöki intézetben szabadságvesztésüket töltő fogvatartottakat.

Angyalfa-program: raboknak segítenek, hogy megajándékozhassák gyermekeiket

Gödöllő - A fegyintézeteket is belengi az ünnepi hangulat, a fogvatartottak önmagukkal és a világgal való megbékélését a börtönlelkészek segítik. Az ő szervezésükben az elmúlt évek hagyományának folytatásaként az idei karácsony előtt is beindult a rabokat és családtagjaikat megajándékozó Angyalfa Program, amelyről az MTI tudósítói készítettek országos körképet. Forrás: MTI

Országos bibliavetélkedőt tartottak fogvatartottaknak

Budapest – Idén is advent első vasárnapjának délutánján kezdődött meg a fogvatartottak számára kiírt, már-már hagyományosnak tekinthető országos bibliaverseny. 2012. december 2-án a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete szervezésében és a börtönlelkészek hathatós és áldozatos munkájának köszönhetően 1114 fő fogvatartott kezdte meg a feladatlapok kitöltését az ország 27 börtönében. Forrás: Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete, szöveg: Roszík Gábor
Feliratkozás RSS - börtönlelkész csatornájára