Brassó

Újszerű, rég várt szakmai kiadványt mutattak be a brassói Fekete templomról

Brassó – Európa egyik leggyakrabban fényképezett műemléktemplomáról mutattak be hétfőn újszerű, időszerű és rég várt átfogó kiadványt Brassóban.

Egyházi Napokat tartottak Erdélyben – VIDEÓKKAL!

Brassó – Húsz év után rendeztek újra Egyházi Napokat (Kirchentagot) Erdélyben. A házigazda a Nagyszeben központú szász evangélikus egyház volt, de a szervezésbe bevonták a magyar evangélikusokat is. A nyitó istentiszteletre 2017. szeptember 29-én került sor a híres brassói Fekete templomban. Az istentisztelet nyelve a német volt, ám magyar és román szinkrontolmácsolást is biztosítottak.

Balog: Egymásra vagyunk utalva

Brassó – A magyar közösségek és a magyar iskolák helyzetére közösen kell megoldást találni, mert a jövőben a két ország egymásra lesz utalva – hangoztatta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton Brassóban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.

VI. Szórványnap – Ami összetartozik, az össze fog nőni

Brassó – Hagyománnyá vált a Szórványnap Brassóban. Évről évre találkoznak a barcasági csángók és a közelebbi, valamint a távolabbi kisvárosok, falvak evangélikusai, hogy leltárt készítsenek, terveket szőjenek a megmaradásért. A VI. Szórványnap rendkívüli módon az Európa keleti határkövének, az erdélyi reformáció sarkkövének számító Fekete templomban kezdődött, ahol a szász evangélikus egyház lelkésze, Christian Plajer köszöntötte a nagy számban megjelent magyar híveket, majd Koszta István magyar evangélikus lelkész köszöntése hangzott el.

Megerősítették tisztségében Zelenák József esperest a brassói egyházmegye egyházközségi közgyűlései

Brassó – Újabb hatéves mandátummal bízták meg a brassói egyházmegye egyházközségei Zelenák József esperest és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelőt. Az alábbiakban a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvi kivonatát közöljük.

Játszóház Brassóban

Brassó – 2015. október 12-én került sor az első játszóház megrendezésére, melynek a Brassói Evangélikus Egyházközség ad otthont és egyben támogatja is.

Egyházkerületi lelkészértekezlet Brassóban

Brassó – A brassói evangélikus-lutheránus egyházközség adott otthont az idei, szeptember 23-24 között tartott Egyházkerületi Lelkészértekezletnek.

III. Hagyományünnep – A népi lélek virágainak ünnepe

Tatrang (lelkész: Gödri Béla Alpár), Zajzon (lelkész: ifj. Domokos Jenő), Pürkerecz (lelkész: Hankó Szilamér Csaba) és Brassó (lelkészek: Koszta Enikő és Koszta István) evangélikus egyházközségeinek szervezésében tartották meg május 30-án Pürkereczen a III. Hagyományünnepet, a háromfalusi evangélikus magyarság seregszemléjét, amelyre idén Brassóból és Oltszakadátról, Négyfaluból is érkeztek résztvevők.

Merre menjek? – Evangélikus ifjúsági nap volt Brassóban

Brassó – Evangélikus ifjúsági napot tartottak a brassói evangélikus egyházközségben 2014. október 18-án. A Merre menjek? címet viselő rendezvényen 87 fiatal fordult meg Brassóból, Bácsfaluból, Csernátfaluból, Hosszúfalu Alszegről, Hosszufalú Fűrészmezőről, Krizbáról, Türkösből, Tatrangból, Pürkerecről, Apácáról, Kiskapusról és Sepsiszentgyörgyről. A rendezvény házigazdája, Koszta István evangélikus lelkész áhitatát a Jn 6,67-69-re építette, amely így hangzik: „Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.”

„APÁINK EMLÉKÉRE 1914-2014” – Szórvány nap, 2014, Brassó – Fotóriport

Brassó – Az I. világháború a magyarság számára mind a mai napig kiemelkedő jelentőséggel bír, még akkor is, ha a jelenlegi generációk – köszönhetően elsősorban az 1947 és 1990 közötti érának és az azután is változatlan formában hozzá kapcsolódó narratívának – semmiféle kapcsolatot és ennek következtében jelentőséget nem tulajdonítanak neki, pedig kereken 17 millió ember veszíti életét ebben az első modern fegyverekkel vívott, nagy, pusztító háborúban. Ez volt a SORSDÖNTŐ világháború.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Brassó csatornájára