bizottság

A gyógyulás szerepe az egyház életében

Antananarivo – A nemzetközi evangélikus-pünkösdi párbeszéd bizottsága 2019. szeptember 7–13-án, Madagaszkáron, Antananarivoban tartott negyedik ülésén a hangsúly a gyógyulás és a szabadítás egyházi életben betöltött szerepén volt. A Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében dr. Gáncs Tamás volt jelen a találkozón.

Először ülésezett az új összetételű országos presbitérium

Budapest – Az egyházunkban lezajlott általános választások után december 13-án, csütörtökön megtartotta alakuló ülését az új összetételű országos presbitérium. Tagjai a következők: Fabiny Tamás elnök-püspök, Szemerei János püspök, Kondor Péter püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, Fábri György északi egyházkerületi felügyelő, Mészáros Tamás nyugati (dunántúli) egyházkerületi felügyelő, Font Sándor déli egyházkerületi felügyelő, Lázár Zsolt esperes, Krizsán Zoltán egyházmegyei felügyelő, Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelő, Gregersen-Labossa György lelkész, Laborczi Géza lelkész és Benczúr László építész, az Északi Egyházkerület tiszteletbeli felügyelője.

Pasztorációval foglalkozó európai bizottság vezetője lett dr. Joób Máté

Helsinki – 2017. augusztus 23–28 között tartották Finnországban az ECPCC (European Council of Pastoral Care and Counselling – Pasztoráció és Tanácsadás Európai Bizottsága) konferenciáját, ahol dr. Joób Mátét megválasztották a szervezet főtitkárának. Az alkalmon érdekes előadások hangoztak el és nagy öröm, hogy a következő konferenciát Magyarországra szervezik.

500 év. Szeretet. Szolgálat. – Évkezdő intézményvezetői konferenciát tartott az Evangélikus Diakónia

Budapest – A Sztehlo-gimnázium dísztermében tartotta a jubileumi év első munkaértekezletét a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálata.

Kudarcként értékelte az egyházügyi szabályozás helyzetét Trócsányi

Budapest – Az Országgyűlés igazságügyi bizottságának kormánypárti többsége támogatta Trócsányi László igazságügyi miniszter a 2015-ös évről szóló beszámolóját a testület keddi ülésén.

Föld Sója Találkozó: Elkészült a logó és az arculati terv – Külföldi delegációk jártak hazánkban

Budapest – 2015. november 4-5-én immáron harmadik alkalommal tartott megbeszélést a Föld Sója Találkozó (Közép-Európai Keresztény Találkozó) nemzetközi előkészítő bizottsága. A jövő évi budapesti találkozó szervezőinek megbeszélésén mintegy 25 fő vett részt a közép-európai országok protestáns egyházainak és a főbb támogató szervezetek képviseletében.

Egyeztetést tartottak az egyházi törvény módosításáról és akár még konszenzus is lehet

Budapest – Ötpárti konzultációt tartott Trócsányi László igazságügyi miniszter az egyházügyi törvény módosításának koncepciójáról hétfőn Budapesten.

Lutheránus, katolikus és mennonita párbeszéd: A keresztelési gyakorlatot vizsgálják

Genf – Félidejéhez érkezett az az öt évesre tervezett háromoldalú tárgyalássorozat, amelyet az evangélikus, római-katolikus és mennonita egyházak képviselői folytatnak és amelynek során a keresztségről szóló elképzeléseket veszik sorra. A dialógus mottója: „A keresztség és Jézus testéhez, az egyházhoz való betagozódás”. 2015. február 9. és 13. között a Lutheránus Világszövetség (LVSZ), a Mennonita Világkonferencia és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa képviselői immáron harmadjára találkoztak egymással. Témájuk ezúttal „Keresztség: a kegyelem és a hit továbbadása” volt.

Új fázis: A keresztség áll az evangélikus-katolikus párbeszéd fókuszában

Kyoto – Evangélikusok és római-katolikusok ültek tárgyalóasztalhoz Japánban, hogy megnyissák a két egyház közötti párbeszéd egy újabb fázisát, amelyben a keresztség értelmezéséről lesz szó. A Lutheránus- és Római-Katolikus Egység Bizottsága már 1967 óta világszinten bilaterális dialógust folytat a két keresztény tradíció tagjainak részvételével. 2013. augsuztus 13 és 20. között a Japánban lévő Kyotóban találkoztak egymással a tagok, hogy a „Keresztség és a növekedő közösség” témájáról ötödik értekezésüket megnyissák. Forrás LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Két nap a misszió jegyében

Piliscsaba – 2013. március 20–21-én Piliscsabán tartotta alakuló ülését a zsinat által megválasztott Evangelizációs és Missziói Bizottság. Szemerei János püspök kért áldást az esküt tevő tagokra. A kivétel nélkül aktív missziós munkát végző csapat Lupták György elnök vezetésével – a zsinat kérésére is – javaslatot dolgoz ki egyházunk missziós tevékenységének megújítására is. Szöveg és fotó: Szeverényi János
Feliratkozás RSS - bizottság csatornájára