ülés

Lesz-e felsőoktatási intézményünk? – Tárgyaltak az országos presbiterek

Budapest – 2020. december 10-én – online formában – ülést tartott az Országos Presbitérium. Fabiny Tamás elnök-püspök bevezető áhítatában megemlékezett arról, hogy 500 évvel ezelőtt ezen a napon égette el a kiátkozásáról szóló pápai bullát, kiemelve, hogy bármilyen írás, dokumentum, könyv megsemmisítse a középkor valóban „sötét” hagyománya, s tekintetünket a reformátor esetében is kevésbé erre a tettére, mint inkább a 2020 őszén keletkezett fontos vallási iratai felé kell fordítanunk.

Milyen hatása van a járványhelyzetnek a gyülekezetekben? – Online ülésezett az esperesi tanács

Budapest – Egyházunk esperesi kara évenként négyszer ülésezik. Ha a helyzet engedte volna a személyes jelenléttel megtartott alkalmat, az előzetes tervek szerint Békéscsabán találkozták volna. A járványhelyzetre tekintettel azonban a találkozást végül – idén már harmadszor – online térbe helyezték át.

A nyári szünet után ismét ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – Különleges körülmények között tartotta meg ülését az Országos Presbitérium 2020. szeptember 24-én.

Távolléti formában ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – 2020. március 26-án megtartották az Országos Presbitérium (OP) esedékes ülését. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, az Országos Presbitérium legutóbbi ülésének levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást.

Ismét ülésezett az országos presbitérium

Budapest – Fabiny Tamás, a 2019. december 12-i országos presbitériumi (OP) ülés levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást szerkesztőségünknek.

Ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Budapest – László Virgil zsinati tag, egyetemi adjunktus áhítatával vette kezdetét a zsinat 2019. november 22-én tartott ülése, amely sorrendben a XI. Zsinat 4. ülésszaka volt.

Megtárgyalta a 2020-as költségvetést az Országos Presbitérium

Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. november 14-i ülésén Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatta a testületet az egyházunk és Magyarország Kormánya közötti megállapodás helyzetéről, a tárgyalások menetéről.

Ülésezett az esperesi tanács Balatonszárszón

Balatonszárszó – Az esperesi tanács hagyományos szeptemberi ülésére nem hagyományos helyszínen, hanem Balatonszárszón került sor. A vasárnap este érkezők informális találkozása után hétfő reggel kezdődött Aradi András áhítatával a megbeszélés.

Elfogadta az állammal kötendő szerződés-tervezet koncepcióját az Országos Presbitérium

Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. június 27-i ülésén, Lázár Zsolt esperes bevezető áhitata után megtárgyalta és egyhangúan elfogadta egyházunk és a magyar állam között kötendő, az országos felügyelő által előterjesztett szerződés-tervezet koncepcióját. A benyújtandó szöveg végleges változatához az OP tagjai a következő napokban teszik meg javaslataikat. A vita során világossá vált, hogy nagyobb teret kell kapnia a gyülekezetépítési szempontoknak, melyek számos esetben megfelelnek a kormány településfejlesztési programjainak.

Ülésezett a CEC vezetőtestülete

Strasbourg – Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vezetőtestülete Franciaországban, Strasbourg városában ülésezett május 15–18. között, hogy meghatározzák a CEC munkájának fő irányvonalait, különös hangsúlyt fektetve az „Együtt a reménységben és tanúságtételben” kérdésére.

Oldalak

Feliratkozás RSS - ülés csatornájára