Nyáregyháza

12 fácskát ültettek el a nyáregyházi parókiakertben

Nyáregyháza – Lelkes gyerekcsapat gyülekezett össze a Nyáregyházi Evangélikus Leányegyházközség parókia udvarán. A Teremtés hete keretében néhány facsemete került elültetésre és így egy jó kis közösségi program kerekedett a gyülekezetünkben.

Közösségek ünnepe – Monor és Nyáregyháza közös családi istentisztelete és közgyűlése

Monor – Közös családi istentiszteleten ünnepelt együtt a monori és a nyáregyházi gyülekezet 2019. február 17-én. Az alkalom végén közös közgyűlést is tartottak a két gyülekezet ügyeit illetően.

Szeretettel tartozunk – Gyerekprogram a nyáregyházi evangélikusoknál

Nyáregyháza – Az őszi szünetben jó, ha le tudják kötni magukat a gyerekek, és hasznosan töltik az időt. Erre próbált lehetőséget adni az iskolásoknak az az egész napos program, amelyet a Nyáregyházi Evangélikus Leányegyházban szerveztek.

Ünnepi istentiszteletet tartottak a nyáregyházi református-evangélikus közös templom építésének 125. évfordulóján

Nyáregyháza – Mózes 5. könyvében olvashatjuk: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr…” Isten már akkor felhívta az emberek figyelmét az emlékezésre. Nem azért, hogy merengjünk a múlton, és legyen még egy ünnepnapunk, hanem hogy hálát adjunk Istennek őseink kitartó, felelősséget vállaló, példamutató hitéért. A két gyülekezet így készült erre a napra.

Lelkészlakás kiadó

Nyáregyháza – Lelkészlakás kiadó nyugdíjas lelkészházaspár, lelkész vagy hívő család részére Budapesttől 50 kilométerre Nyáregyházán. Az ingatlanban új nyílászárók és radiátorok kerültek beszerelésre. A háromszobás, 102 négyzetméter alapterületű, összkomfortos, félig bútorozott lakáshoz terasz, udvar és kert tartozik.

Reformációi vetélkedőt tartottak Nyáregyházán

Nyáregyháza – A Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az ötszáz éves reformáció alkalmából, a Reformációi Emlékbizottság anyagi támogatásával, reformációi vetélkedőt szervezett a környékben (30 km) elhelyezkedő iskolák, gyülekezetek felső tagozatos gyermekei számára. A vetélkedőre négy fős csapatokat vártunk. Szeptember elején postai levél formájában, később pedig ímélben értesítettünk mindenkit a részvétel lehetőségéről. Az elméleti feladatok megoldásához, mint ahogy a felhívásban is szerepelt, a jelentkezés „tudásbázist” küldtünk a felkészülés megsegítésére.

Konfirmációi emlékünnep Nyáregyházán

Nyáregyháza – Második alkalommal rendeztünk emlékünnepet a nyáregyházi, dánszentmiklósi és újlengyeli régen konfirmált testvérek részére 2017. július 2-án.

Missziói napot tartottak Nyáregyházán

Nyáregyháza – Miért tartunk missziói napot? Mi a misszió? Lukács evangélista így fogalmazza meg Jézus Krisztus földre jöttének értelmét: „Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” A misszió maga Jézus Krisztus kereső szeretete. Ő azért jött, hogy senki se vesszen el az Ő kicsinyei közül. Számára az emberi lélek drága kincs, azért hagyta el a menny tisztaságát, és jött le erre a sötét, tövises földre, hogy megtalálja a kincset, az embert. Miután felment a mennybe, a hívő ember feladata lett a misszió, amely mindig felülről jövő kezdeményezés, az Úrtól jövő elhívás, küldetés. Megkeresni, Jézushoz vezetni!

Evangelizációs missziói napot tartottak Nyáregyházán

Nyáregyháza – 2015. július 18-án szombaton egész napos evangélikus találkozót tartottunk gyülekezetünk templomában és gyülekezeti termében. A nap alapgondolata és a meghívó jelmondata „Nyitott ajtót adtam eléd” (Jel. 3, 8.) volt.

Evangélikus tűzoltó napközis tábor volt Nyáregyházán

Nyáregyháza – „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa” (Máté 10,14) – az egyhetes táborra 19 gyermekkel telt meg a Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme és udvara.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Nyáregyháza csatornájára