Bácsfalu

Adventi sokadalom volt Négyfaluban – Beiktatták Koszta István püspökhelyettest

Bácsfalu – A bácsfalusi gyülekezet volt az idei esztendő egyházkerületi adventi sokadalmának a házigazdája, amelyik december 14-én, szombaton délelőtt 11.00 órától kezdődött a bácsfalusi parókia udvarán.

Diakóniai vasárnap volt Bácsfaluban

Bácsfalu – Amikor Jézus találkozott egy születése óta vak emberrel, tanítványai megkérdezték tőle: miért született így? A szülei vétkeztek, vagy a vak ember bűnös? Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.” Hogy ez mennyire igaz, az tudja a legjobban, aki fogyatékossággal küzdő, segítségre szoruló ember mellett él, vagy gyakran kapcsolatba kerül vele. Legyen az mozgássérült, Down-szindrómás, vak, siket, kerekes székben ülő, idős vagy fiatal, Isten nem félre teszi őt, hanem vele és erőtlensége által teszi nyilvánvalóvá kegyelmét.

Erő az erőtlenségben – Fogyatékkal élők napja Bácsfaluban

Bácsfalu – Rendhagyó, de rendkívüli, szerény, de felemelő, szívszorító, de erőt adó ünnepi találkozó színhelye volt az elmúlt vasárnap a bácsfalui evangélikus templom. A négyfalui mozgássérültek Együtt csoportjának meghívására Bácsfaluba látogatott a sepsiszentgyörgyi Bartimeus csoport, amelynek tagjai többnyire Down-szindrómás gyermekek és felnőttek, akik Zelenák József esperes igehirdetése után a József és testvérei című bábelőadásukat mutatták be, ugyanakkor Bálint Enikő, a négyfalui csoport tagja saját versét olvasta fel.

Apró, de megalapozott lépések az elidegenedés ellen – Egyházmegyei ifjúsági találkozó Bácsfaluban

Bácsfalu – Nem könnyű ebben a digitális világban felvenni a lépést- sok esetben a harcot a technika vívmányaival, ahogy az sem könnyű, hogy a magát fiatalként megnevező lelkészgeneráció megtalálja a hangot, melyen megszólíthatja a mai fiatalokat. Elmúlt hétvégén erre törekedtünk, nem is sikertelenül. Március 7-én idén első alkalommal volt a bácsfalusi evangélikus gyülekezet a brassói egyházmegye ifjúsági találkozójának házigazdája, melynek mottója az elidegenedés. Ezzel a sorozattal próbáljuk majd egyengetni, tanítgatni ifjaink útját, hisz kötelességünk a figyelmeztetés, hogy az egymástól- Istentől- egyháztól való elidegenedéssel mi magunk leszünk a vesztesek, senki más.

Dr. Papp Béla emlékünnepély Bácsfaluban

Bácsfalu – Barcsa István bácsfalusi lelkész és dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár indítványozta, hogy 2014-ben emlékezzünk meg dr. Papp Béla bácsfalusi születésű orvos születésének 115-ik halálának pedig 30. évfordulójáról. Dr. Papp Béla 1899. Július 15-én született Bácsfaluban. Iskoláit Bácsfaluban végezte, ahol Bálint András volt a tanítója. 1910-tól a Brassói Római Katolikus Főgimnázium diákja, majd 1916-ban Budapestre került. Részvett az első világháborúban, fiatal katonaként több fronton harcolt. 1918-ban beiratozott a kolozsvári Bólyai Egyetem Orvosi Fakultására, majd követi a Fakultást Szegedre, ahol 1926-ban diplomázik.

Teológiai konferencia és reformációi ünnep zajlott Bácsfaluban

Bácsfalu – Az egyháztörténészek 1517. október 31-ről mint sorsfordító eseményről beszélnek. Ezt a napot Luther Márton bátor tettével kapcsolják össze, aki a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 pontból álló egyházat megújító, megreformáló Tézisét. Az evangélikus egyház büszkén beszél Luther bátor tettéről, mert ezzel nem csak az egyház, hanem a világ menetét is befolyásolta. Hagyomány lett a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyházban, hogy évről évre október utolsó vasárnapján reformációi ünnepséget szervezzenek. Ez évben Bácsfalu volt házigazdája e reformációi ünnepségnek, amelyet 2014. október 25-én egy tudományos teológiai konferencia vezetett fel.

Ünnepi megemlékezés Bácsfaluban

Bácsfalu – Október 27-én az istentisztelet keretében megemlékeztünk az 1956-os magyarországi forradalomról, valamint a Lutheri reformációról. Az ünnepi műsort Jani András szavalata nyitotta meg. Szabó László Dezső „Október 23” című versének üzenete sokakban felidézte az 57-évvel ezelőtt megtörtént eseményeket. Forrás: evangelikus.net, szöveg: Barcsa István

Tanévzáró hálaadó istentisztelet Bácsfaluban

Bácsfalu – Bácsfaluban hagyománnyá vált, hogy tanévzáráskor egyházi ünnepélyt szervezünk és ez alkalommal visszatekintünk az „iskolai tanévben” közösen megtett utra, a vallásórákra, vasárnapi iskolai alkalmakra, az elmúlt időszakban közösen szervezett ünnepélyekre. Ez évben a tanévzáró istentiszteletet június 16-án tartottunk, amikor a gyerekmekek énekes műsorral is szolgáltak. Forrás: evangelikus.net

Ünnepelni készül a bácsfalusi evangélikus közösség

Bácsfalu – A Bácsfalusi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség 2011-ben ünnepelte templomépítésének 200-ik évfordulóját. E nevezetes alkalomra kiadtuk a gyülekezet Monográfiáját, és ez által sokak számára a kétszáz éves múlt világossá vált. Amikor 1809-ben a bácsfalusi közösség elhatározta, hogy kiválik a csernátfalusi gyülekezetből és önálló anyaegyházközséggé szerveződik, számos akadály és próba állott előttük. A szász vezetés alatt levő csángó nép, e törekvésében engedélyt kellett kapjon a szász egyház konsistoriumától, akik annak idején minden magyar törekvést, önállósulást keményen bíráltak. Forrás: evangelikus.net, szöveg: Barcsa István

Tanévzáró hálaadó istentisztelet volt Bácsfaluban

Bácsfaluban hagyománnyá vált, hogy tanévzáráskor egyházi ünnepélyt szervezünk és ez alkalommal visszatekintünk az „iskolai tanévben” közösen megtett utra, a vallásórákra, vasárnapi iskolai alkalmakra, az elmúlt időszakban közösen szervezett ünnepélyekre. Ez évben a tanévzáró istentiszteletet június 16-án tartottunk, amikor a gyerekmekek énekes műsorral is szolgáltak. Forrás: evangelikus.net, evangnegyfalu.ro

Oldalak

Feliratkozás RSS - Bácsfalu csatornájára