lélek

Testedzés mint valláspótlék

„Ezzel a tevékenységgel sikerült javítani szív- és légzőszervi edzettségén. Szép volt!” Bevallom, jólesik futás után ezt az automatikus üzenetet olvasni az általam használt sportalkalmazás felületén. Jólesik az azonnali visszajelzés. Érdemes volt leküzdenem saját magam. Érdemes volt lemondanom egy sorozatepizódról. Érdemes volt kihagyni az esti sörözést. Érdemes volt ma is elindulni, bármilyen csábító volt is a maradás, vagy épp kedvezőtlen volt az időjárás. Ez az az érzés, amely az embert, a kitartását megedzi, acélosítja. Egy idő után pedig akár függővé is teheti.

Több, mint mindennapi eledel – A kenyér a Bibliában

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

A szeretet kiűzi a félelmet

Törékenyek vagyunk, mindannyian félünk valamitől. Vannak egyetemes, egzisztenciális félelmeink is, amelyekkel így-úgy próbálunk meg küzdeni: hárítjuk őket, igyekszünk nem foglalkozni velük, vagy elhisszük, hogy a pozitív gondolkodás majd átsegít ezeken is. Pedig a kezeletlen félelem – akár reális, akár irreális – hosszú távon testi és lelki problémákat okoz, ezért is kell foglalkoznunk vele.

Kadlecsik Zoltán: „Angyal vagyok!”

„Menj lassan, sőt állj is meg néha! Nézz körül, majd nézz magadba, és adj hálát az égieknek, hogy amire szükséged lehet, azt mind megkaptad...” – Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész üzenete... Forrás: nlcafe.hu, szöveg: Kadlecsik Zoltán

Jöjjön el a Te országod!

Hívő emberként soha nem kételkedtem Isten Országa létezésében, még ha arra nem is lennék képes, hogy földhöz kötött képzeletemmel bármilyen félrevezető képet fessek is róla. Megelégedtem azzal a bibliai ténnyel, hogy Jézus Isten Fiaként gyakran beszélt erről a titokzatos, reményeinket életben tartó isteni országról, és mindennapi imádságunk egyik legfőbb kérésének tette meg, hogy „jöjjön el a te országod”. Könyvolvasók millió legnagyobb meglepetésére előbb az Egyesült Államokban (New York, 2012. A szerző saját kiadásaként), majd a világ számos országában nagyon gyorsan, hazánkban pedig az esztendő legelején megjelent egy híressé vált könyv, magyarul ezzel a címmel: A mennyország létezik (Egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról). Szöveg: Ribár János

PÜNKÖSDI SPIRITUÁLIS SZEMLE – A svéd diplomata, az amerikai grafikusnő, a dán lelkésznő, az anglikán pap-költő, a katolikus esztéta és a német teológus pünkösdi gondolataiból

Ezen a pünkösdi születésnapon, az anyaszentegyház lelki tűzben, nyelveket egyeztető Szentlélekben történt megalakulásának ünnepén hívő embereket idézünk. Olyanokat, akiket a Lélek megérintett, s ebből az érintésből, inspirációból merítettek, merítenek erőt munkájukhoz. Dag Hammarskjöldöt, az ENSZ második főtitkárt idézzük, akinek az ENSZ new yorki üvegpalotájának 38. emeletén volt dolgozószobájában megtalálták titkos lelki naplóját, az Útmutatót, ahova lelke legbensőbb gondolatait jegyezte le. Közel 40 évi, Istennel folytatott beszélgetést és mondatait. Aztán egy grafikusnő, az amerikai Linda Sue Pochodzay Edwards és a dán lelkésznő, Anna Marie Aagaard gondolatai következnek. Az anglikán pap-költő, Taylor és a katolikus esztéta Balthasar után Michael Welker heidelbergi professzor világsikert aratott Isten Lelke című könyvének nagyon időszerű és elgondolkodtató soraival zárjuk pünkösdi spirituális szemlénket. Szöveg: Dr. Békefy Lajos.

Isten keze – Vajon van-e lelke a világegyetemnek?

Washington – A megütköztető cím, ami Isten kezéről szól – hiszen tudjuk, hogy neki nincs keze, legalábbis látható emberi formában nincs –, még megütköztetőbb tartalmat és alcímet takar. Nevezetesen azt a kérdést feszegeti, van-e a világegyetemnek lelke. Forrás: TempletonBooks/Philadelphia/USA, szöveg: dr. Békefy Lajos
Feliratkozás RSS - lélek csatornájára