jelentés

Az egyház él, Isten igéje nincs karanténban

Budapest – Rendkívüli online missziói konzultációt tartottak egyházunk missziói munkaágainak vezetői. Az „őrlángon” megélt elmúlt esztendő ellenére az egyház él, a munkaágak a legkülönbözőbb módon, a lehetőségek szerint végezték szolgálatukat.

Egyház és közélet – A MEE országos felügyelőjének éves beszámolója – 2020.

Az alábbiakban Prőhle Gergely országos felügyelő zsinati jelentését olvashatják.

Ők pedig kitartóan részt vettek... – A MEE elnök-püspökének éves beszámolója – 2020.

„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten! – A MEE Zsinata nemlelkészi elnökének éves beszámolója – 2020.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Ne félj, te kicsiny nyáj! – A MEE Zsinata lelkészi elnökének éves beszámolója – 2020.

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!" (Lk 12,32) „Ne csüggedj el kicsiny sereg, szívedet ne rémítse meg sok ádáz ellenséged. Bízzál, ügyed az Istené...” (EÉ 260)

Hihetetlen mértékű a keresztényüldözés a világban

Párizs – Elkészült a „Portes Ouvertes" francia egyesület legfrissebb jelentése, melyből kiderül, hogy évről évre egyre több keresztényt ölnek meg világszerte a vallásuk miatt. 2019-ben naponta nyolc keresztény esett áldozatul az ellenük irányult támadásoknak, és egyre több templomot zárnak be vagy rongálnak meg – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Elképesztő méretű a keresztyénüldözés a 21. század elején

Bern – Az Open Doors nemzetközi szervezet pár napja közzétette 2019-es világmutatóit, számait, statisztikáit, listáit a keresztyénüldözés tendenciáiról. Kiváltkáppen 50 országban nagy a veszélyeztetettségük a keresztyéneknek. A jelentés 2018. októberéig vizsgálta az adatokat egy évre visszamenően, s azokat értékelték ki a szakemberek az elmúlt két hónapban, illetve a legfrissebb adatokkal egészítették ki az előzőeket. A korábbihoz viszonyítva a vizsgált időszakban 245 millió keresztyén szenved el a világ különböző részein nagyon erős vagy extrém üldözést. Gyakorlatilag ez annyit tesz, hogy 9 keresztyénből egyet hite miatt diszkriminálnak vagy üldöznek a világon.

Beszámoló az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) munkájáról

Budapest – Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnöke elkészítette jelentését a szervezet 2016. évi tevékenységéről, amelyet az alábbiakban olvashatnak el.

Egy eddig ismeretlen jelentés felkavarhatja a kedélyeket

A KötőSzó szerkesztőségének asztalára került egy névtelen informátor levele, amelynek melléklete egy állambiztonsági tartótiszt jelentését tartalmazza. A jegyzetekben a tartótiszt hozzáfűzései olvashatók. Az alábbiakban ezt a jelentést tesszük közzé, természetesen a törvény vonatkozó előírásait szem előtt tartva.

A lelkészek válását vizsgáló etikai bizottság jelentése

Az alábbiakban az evangelikus.hu oldalán először kap nyilvánosságot a lelkészek válását vizsgáló etikai bizottság jelentése. A fontos jelenségeket elemző, értékelő és lehetséges megoldási javaslatokat is megfogalmazó szöveget szeretnénk, ha érdemben is felhasználnák egyházunk döntéshozói, ezért kommentár nélkül hozzuk nyilvánosságra.

Oldalak

Feliratkozás RSS - jelentés csatornájára