gondolatok

Jöjj, vigasztaló Szentlélek!

Ma pünkösd ünnepe van. Földi működése végén Jézus Krisztus mondja azt, hogy ő ugyan elmegy ebből a világból, de elküldi majd a vigasztaló Szentlelket. „Nem hagylak titeket árván" – mondja megrémült tanítványainak.

Rejtegetett szégyen

Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4)

Bontakozó ökumenikus távlatok a reformáció emlékéve után

Dr. Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök gondolatait osztjuk meg a reformáció 500., jubileumi évével kapcsolatban.

Szüntelen imádkozzatok!

Ma (2018. január 28-án – a szerk.) van az ökumenikus imahét utolsó napja. Majdnem úgy fogalmaztam, hogy ma ér véget ez az időszak. Az imádkozást azonban nem hagyhatjuk abba, sőt január harmadik hete után megújuló erővel folytathatjuk. „Szüntelen imádkozzatok!” – írja Pál apostol. Ennek jegyében érdemes megtalálnunk azokat az alkalmakat, amikor egyénileg vagy közösségben megszólíthatjuk Istenünket, és folyamatos párbeszédben maradhatunk vele.

Tegnapi és mai gondolatok Szent Istvánról

Mindenkiben él egy kép első szent királyunkról. S ha mégsem, fogódzót nyújt a Szentírás, ha tudunk mindarról, amit Jézus Krisztus hagyott ránk a négy evangéliumban. Ezeket olvasva elénk rajzolódik a „jézusi ember arca”, aki türelmes, jóságos, következetesen határozott, békességes, irgalmas, az igazságot kutatja és kedveli, szereti övéit, védelmezi házát, befogadja a jövevényeket és gondozza az elesetteket, az árvákat. Íme, a Szent István-i arc. Hogy mégis kinek mi jut eszébe első királyunkról? Tegnapi és mai gondolatokat gyűjtöttünk össze róla.

Böjti gondolatok a vízért

Genf – Az Egyházak Világtanácsa (EVT) és az Ökumenikus Vízhálózat a böjti időszakban közös gondolkodásra hívja tagegyházait és támogatóit a víz témájában.

Tanévnyitó gondolatok

„A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle… Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg.” (Hamvas Béla)

Fabiny Tamás: Pünkösd a kölcsönös megértés ünnepe

Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 2. részében azt olvassuk, hogy a tanítványok „mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1) majd hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Az ünnepre összesereglett sokaság döbbenten tapasztalta, hogy leomlottak a köztük levő nyelvi korlátok, és ezt mondták: „halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól” (ApCsel 2,11). Ennek nyomán azt mondhatjuk, hogy pünkösd kapcsolatfelvétel és a megértés ünnepe.

Hajléktalan? – Sárközi Mátyás: Reménytelenül

Hajléktalan? – Kortárs írók vállalkoztak arra, hogy a hajléktalanságról és a mélyszegénységről gondolkodjanak. Alábbiakban a 2013-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetett József Attila-díjas író, kritikus, műfordító gondolatait olvashatják. Szöveg: Sárközi Mátyás, fotó: Kerekes István: Reménytelenül (a fénykép a Nincsen számukra hely című pályázatra készült), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám.

Nem tart örökké karácsony, avagy mit dobunk ki a karácsonyfával?

Gondolatok a mindennapi kereszténység kérdésköréhez. Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Gosztom Gergő

Oldalak

Feliratkozás RSS - gondolatok csatornájára