Országos Presbitérium

A nyári szünet után ismét ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – Különleges körülmények között tartotta meg ülését az Országos Presbitérium 2020. szeptember 24-én.

Ismét személyesen tanácskozhattak az országos presbitérium tagjai

Budapest – Február 6-a óta először ülésezett a megszokott körülmények között az országos presbitérium (OP), hiszen márciustól kezdve a koronavírus-járvány miatt csak virtuális tanácskozásra volt lehetőség. Arra kértük Fabiny Tamás elnök-püspököt, az ülés levezető elnökét, hogy foglalja össze a 2020. június 25-i ülésen elhangzottakat.

Az Országos Presbitérium a trianoni évfordulóról való méltó megemlékezésre hív

Budapest – 2020. május 14-én ülésezett az Országos Presbitérium (OP) – immáron második alkalommal egy elektronikus felületen megteremtve a találkozás lehetőségét. Krámer György bevezető áhítata után a presbiterek támogatták, hogy zsinati elfogadásra terjesztik egyházunk 2020-as költségvetésének módosítását annak megfelelően, ahogy a koronavírus-járvány kitörését követően a rendkívüli intézkedések ezt megkövetelték.

Az országos presbitérium teljes bizalmát fejezi ki Cserháti Péter, az OORI felmentett főigazgatója iránt

Budapest – „A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján – utalva az evangélikus kórházról szóló 1/2019. (II. 22.) zsinati határozatra – továbbra is változatlan mértékben és formában számít dr. Cserháti Péter testvérünk mentori közreműködésére annak az evangélikus kórháznak az alapítási előkészítésére, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között aláírt megállapodás is rögzít” – írták a szerkesztőségünkhöz eljuttatott határozatban, amit a mai távszavazáson fogadtak el.

Távolléti formában ülésezett az Országos Presbitérium

Budapest – 2020. március 26-án megtartották az Országos Presbitérium (OP) esedékes ülését. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, az Országos Presbitérium legutóbbi ülésének levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást.

Egyházunk országos presbitériumának állásfoglalása

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma a február 6-i ülésén az alábbi állásfoglalást fogadta el a Budapest-Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter által mondottak nyomán kialakult polémia kapcsán.

Ismét ülésezett az országos presbitérium

Budapest – Fabiny Tamás, a 2019. december 12-i országos presbitériumi (OP) ülés levezető elnöke a következőkről adott tájékoztatást szerkesztőségünknek.

Megtárgyalta a 2020-as költségvetést az Országos Presbitérium

Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. november 14-i ülésén Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatta a testületet az egyházunk és Magyarország Kormánya közötti megállapodás helyzetéről, a tárgyalások menetéről.

Döntések – Ismét ülésezett az országos presbitérium

Budapest – 2019. szeptember 26-án ülésezett az országos presbitérium. A kiemelt döntésekről Fabiny Tamás elnök-püspök, az ülés levezető elnöke adott tájékoztatást.

Elfogadta az állammal kötendő szerződés-tervezet koncepcióját az Országos Presbitérium

Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. június 27-i ülésén, Lázár Zsolt esperes bevezető áhitata után megtárgyalta és egyhangúan elfogadta egyházunk és a magyar állam között kötendő, az országos felügyelő által előterjesztett szerződés-tervezet koncepcióját. A benyújtandó szöveg végleges változatához az OP tagjai a következő napokban teszik meg javaslataikat. A vita során világossá vált, hogy nagyobb teret kell kapnia a gyülekezetépítési szempontoknak, melyek számos esetben megfelelnek a kormány településfejlesztési programjainak.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Országos Presbitérium csatornájára