szórványnap

Kicsi, de élni akaró gyülekezet – Szórványvasárnap Csíkszeredában

Csíkszereda – Három évtizeddel ezelőtt még az a felfogás élt, hogy Csíkszeredában elhanyagolható szórványközösség él, mára viszont élő gyülekezetté nőtte ki magát ez a közösség – hangzott el a szórványvasárnapi ünnepségen. A csíkszeredai evangélikus-lutheránus egyházközség ötödik alkalommal hívta istentisztelettel egybekötött közös ünneplésre híveit. A csíkszeredai evangélikus templom 2009-ben történt felszentelése óta vált hagyománnyá a szórványvasárnapi ünnepség. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is Hargita megye egész területéről érkeztek a hívek a megye egyetlen evangélikus istenházához, hogy együtt imádkozzanak, és hitükben erősödjenek.

„APÁINK EMLÉKÉRE 1914-2014” – Szórvány nap, 2014, Brassó – Fotóriport

Brassó – Az I. világháború a magyarság számára mind a mai napig kiemelkedő jelentőséggel bír, még akkor is, ha a jelenlegi generációk – köszönhetően elsősorban az 1947 és 1990 közötti érának és az azután is változatlan formában hozzá kapcsolódó narratívának – semmiféle kapcsolatot és ennek következtében jelentőséget nem tulajdonítanak neki, pedig kereken 17 millió ember veszíti életét ebben az első modern fegyverekkel vívott, nagy, pusztító háborúban. Ez volt a SORSDÖNTŐ világháború.

SZÓRVÁNYNAP 2014 – Brassói Magyar Evangélikus Egyházközség

Brassó – Az I. világháború a magyarság számára mind a mai napig kiemelkedő jelentőséggel bír, még akkor is, ha a jelenlegi generációk – köszönhetően elsősorban az 1947 és 1990 közötti érának és az azután is változatlan formában hozzá kapcsolódó narratívának – semmiféle kapcsolatot és ennek következtében jelentőséget nem tulajdonítanak neki, pedig kereken 17 millió ember veszíti életét ebben az első modern fegyverekkel vívott, nagy, pusztító háborúban. Ez volt a SORSDÖNTŐ világháború. Végkimenetele meghatározta a magyar nemzet huszadik századi történelmét, különösen az elcsatolt országrészek magyar népének életét és következményei mind a mai napig hatnak, apasztanak . Bármennyire is próbálták feledtetni velünk, ezek a sebek még máig sem hegedtek be. Az egyik ilyen súlyos, egyre mélyülő seb a magyar ajkú lakosság megfogyatkozása.A szórványban élő testvéreinkért fogunk Istenhez fohászkodni, és előljáróinkért is ugyanakkor, hogy az isteni kijelentés nyomán vállalják fel népünk sorsát. Forrás: evangelikus.net

Szórványvasárnap a csíkszeredai gyülekezetben

Szórványvasárnapi istentiszteletre gyűltek össze 2013 június 2-án a Hargita megyei evangélikusok. A csíkszeredai evangélikus templomban a 4-ik alkalommal megtartott találkozóra mintegy 65-en – hallgatva a hívogató szóra – jöttek el Hargita megye különböző településeiről. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Fehér Attila egyházkerületi főtanácsos hirdette Isten Igéjét, a liturgiai szolgálatot pedig Tóth Károly csíkszeredai evangélikus-lutheránus lelkész végezte. Forrás: evangélikus.net

II. Szórványnap a brassói gyülekezetben - Jó erős várunk falai között

Vasárnap, május 12-én a brassói magyar evangélikus-lutheránus egyházközség második alkalommal tartotta meg a szórványnapot. Az ünnepre meghívták a leánygyülekezeteket: Barcarozsnyó, Feketehalom, Vidombák, és Keresztényfalva tagjait; ugyanakkor a halmágyi, fogarasi, Székelyzsombor és Kőhalom vidéke egyházközségeinek tagjait. Sőt, kinyújtották kezüket a távolabbi, megyehatáron és Kárpátokon túli evangélikusok felé is, jelezték: összetartoznak. S e gesztus nem maradhat válasz nélkül a harmadik szórványnapon is! Forrás: evangelikus.net, szöveg: Ambrus Attila
Feliratkozás RSS - szórványnap csatornájára