Dobó Dániel

Jézus ezt mondta: „Kövess engem!” (Mt 9,9) – Lelkésziktatás Őrimagyarósdon

Őrimagyarósd – Ünnepre készülődött az őrimagyarósdi evangélikus gyülekezet. 2018. október 27-én lelkészt iktattak az egyházközségben. Dobó Dánielt Rostáné Piri Magda esperes asszony iktatta be a gyülekezet szolgálatába, aki az Északi Egyházkerületből, Nagycserkeszről érkezett Isten hívásának engedelmeskedve. Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

Három lelkész tett sikeres parókusi vizsgát az Északi Evangélikus Egyházkerületben

Budapest – Liszka Viktor Gábor, a Budavári Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze, Horváth-Hegyi Áron, a Sámsonházai Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze és Dobó Dániel, a Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze vett részt az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatala által meghirdetett 2015 őszi alkalmassági vizsgálaton.

Kerékpáros- és ifjúsági találkozó volt Káván

Kva – A Dél-Pest Megyei Egyházmegye ifjúságának vállalkozóbb szellemű képviselői kerékpárral, a távolabb lakók autóval gyülekeztek össze 2013. szeptember 7-én szombaton, a kávai evangélikus templomnál. Szöveg és fotó: Kustra Csaba

„Azért jelentkeztem a Teológiára, mert Isten azt mondta, hogy menjek” – Dobó Dánielt lelkésszé szentelték

Budapest – 2013. június 23-án vasárnap, a pesthidegkúti evangélikus gyülekezet első ízben ünnepelhetett, mint lelkészt pályáján elindító közösség. Dobó Dániel személyében olyan fiatalembert kísérhetett az oltárhoz, aki teljes szívéből és lelkéből Istentől fogadta el a lélekmentés szolgálatát. Amint ő vallja: „Azért jelentkeztem a Teológiára, mert Isten azt mondta, hogy menjek. Ezt olyan egyértelműen tette, hogy semmit sem kellett rajta gondolkodnom". Lelkésszé szentelése alkalmából Fabiny Tamás püspök 2Tim 1,7 alapján szólt: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Szöveg és fotó: Horváth-Hegyi Áron
Feliratkozás RSS - Dobó Dániel csatornájára