tanulmány

„Bánom…” – Scholz László egykori előterjesztése

Az evangélikus egyháztörténet érdekes dokumentuma a szocializmus korából Scholz László lelkész 1956 őszén elhangzott, „Egyházunk mai helyzete és lelkészi feladataink” című beszéde. Mirák Katalin készített róla írást.

2016 a reformáció és nemzet éve: SOK nyelv – EGYház – Tanulmányok az Evangélikus Naptárban

Budapest – A Luther Kiadó engedélyével a reformacio500.hu honlapon közzétették a Reformáció és nemzet éve kapcsán a 2016-os Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányokat. Ezek elérhetőségét publikáljuk az evangelikus.hu oldalán is.

Teológushallgatók Luther nyomában

Wittenberg – „Ha tudniillik szorgosan olvasnánk a prófétákat, a zsoltárokat, az evangélistákat és a többit, akkor nem a szent városokat járnánk be, hanem gondolatainkon és szívünkön át Istenhez kirándulnánk, vagyis az igazi ígéret földjét és az örök élet paradicsomát keresnénk fel.” – mondta egyszer Luther Márton. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói azonban nem fogadták meg a tanácsát: a Biblia tanulmányozása mellett kirándultak is, méghozzá Luther Márton nyomában járták végig a reformáció fontos városait Németországban október 8-12-ig.

Hajlék az időben

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) Hajlék az időben – Protestáns istentisztelet Dél-, Közép- és Kelet-Európában megőrzés és változások között címmel 2011-ben fontos dokumentumot jelentetett meg, amelyet magyarra 2013-ban Szentpétery Péter fordított le. Az alábbiakban ezt a dokumentumot olvashatják.

Megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő címmel

Budapest – A mai napon megjelent a megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő – Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990 című kötete. A Luther Kiadó gondozásában megjelenő sorozatot Mirák Katalin szerkeszti. Forrás: Luther Kiadó

Teológusok tanulmányi kiránduláson jártak

Budapest – Az egyházművészeti értékek és az épületek megismeréséhez kevés a vetítés. Sokkal fontosabb a helyszínen látni az emlékeket. Ez történt 2013. október 19-én, amikor az egyházművészeti előadásokhoz kapcsolódóan az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói tanulmányi kirándulást tettek, és megtekintettek néhány kiemelkedően fontos dél-magyarországi templomot. Forrás: Evangélikus Élet

Új formába öltött, korszerű igehirdetés – beszélgetés dr. Szabó Lajossal

Budapest – A Luther Kiadó gondozásában jelent meg a Homiletika ökumenikus palettán című tanulmánykötet. A homiletika (egyházi beszéd) mai kérdéseiről, a megújuló igehirdetésről és a mai kor homiletikai szempontból való kihívásairól beszélgettünk az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorával, a kötet szerkesztőjével, dr. Szabó Lajossal. Szöveg és fotó: Galambos Ádám; kép: Pirjo Waris
Feliratkozás RSS - tanulmány csatornájára