tanulmány

A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE: Evangélikus diákok külföldön és itthon a 16-19. században

Budapest – 2020. február 27-én rendhagyó eseménnyel folytatódott a Magyarországi Luther Szövetség és az Evangélikus Országos Gyűjtemény A reformáció öröksége – 2020 címet viselő előadás-sorozata az Evangélikus Országos Múzeumban. Ezúttal ugyanis három előadást hallhattak az érdeklődők a magyarországi diákok – különös tekintettel az evangélikus felekezetűek újkori egyetemjárási szokásairól. Draskóczy István, Szögi László és Durovics Alex előadásaikban az MTA és az ELTE 2013 óta fennálló Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának hatalmas kutatómunkáját tették közkinccsé. Az alkalom kezdetén Lackner Pál az MLSZ elnöke tartott igei intonációt, az előadások után pedig kérdésfeltevésre is lehetőség adódott.

A rudabányai evangélikus felekezet története

Miskolc – Rudabánya – Nemrégiben jelent meg a Rudabánya az őskortól napjainkig című monográfia. Rémiás Tibor szerkesztő és Hadobás Sándor társszerkesztő Rudabánya Város Önkormányzatának támogatásával adták ki a tanulmánykötetet. A könyvben dr. Szalipszki Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsának tagja és a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye gyűjteményi felelőse a település evangélikus felekezetének történetét röviden taglaló tanulmányát is olvashatjuk. A szerző hozzájárulásával ezt most honlapunkon is elolvashatják.

„Bánom…” – Scholz László egykori előterjesztése

Az evangélikus egyháztörténet érdekes dokumentuma a szocializmus korából Scholz László lelkész 1956 őszén elhangzott, „Egyházunk mai helyzete és lelkészi feladataink” című beszéde. Mirák Katalin készített róla írást.

2016 a reformáció és nemzet éve: SOK nyelv – EGYház – Tanulmányok az Evangélikus Naptárban

Budapest – A Luther Kiadó engedélyével a reformacio500.hu honlapon közzétették a Reformáció és nemzet éve kapcsán a 2016-os Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányokat. Ezek elérhetőségét publikáljuk az evangelikus.hu oldalán is.

Teológushallgatók Luther nyomában

Wittenberg – „Ha tudniillik szorgosan olvasnánk a prófétákat, a zsoltárokat, az evangélistákat és a többit, akkor nem a szent városokat járnánk be, hanem gondolatainkon és szívünkön át Istenhez kirándulnánk, vagyis az igazi ígéret földjét és az örök élet paradicsomát keresnénk fel.” – mondta egyszer Luther Márton. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói azonban nem fogadták meg a tanácsát: a Biblia tanulmányozása mellett kirándultak is, méghozzá Luther Márton nyomában járták végig a reformáció fontos városait Németországban október 8-12-ig.

Hajlék az időben

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) Hajlék az időben – Protestáns istentisztelet Dél-, Közép- és Kelet-Európában megőrzés és változások között címmel 2011-ben fontos dokumentumot jelentetett meg, amelyet magyarra 2013-ban Szentpétery Péter fordított le. Az alábbiakban ezt a dokumentumot olvashatják.

Megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő címmel

Budapest – A mai napon megjelent a megjelent a HÁLÓ 2. kötete: Egyházvezetők 1. / Káldy Zoltán, Ottlyk Ernő – Dokumentumok és tanulmányok a Magyarországi Evangélikus Egyház és az állambiztonság kapcsolatáról – 1945–1990 című kötete. A Luther Kiadó gondozásában megjelenő sorozatot Mirák Katalin szerkeszti. Forrás: Luther Kiadó

Teológusok tanulmányi kiránduláson jártak

Budapest – Az egyházművészeti értékek és az épületek megismeréséhez kevés a vetítés. Sokkal fontosabb a helyszínen látni az emlékeket. Ez történt 2013. október 19-én, amikor az egyházművészeti előadásokhoz kapcsolódóan az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói tanulmányi kirándulást tettek, és megtekintettek néhány kiemelkedően fontos dél-magyarországi templomot. Forrás: Evangélikus Élet

Új formába öltött, korszerű igehirdetés – beszélgetés dr. Szabó Lajossal

Budapest – A Luther Kiadó gondozásában jelent meg a Homiletika ökumenikus palettán című tanulmánykötet. A homiletika (egyházi beszéd) mai kérdéseiről, a megújuló igehirdetésről és a mai kor homiletikai szempontból való kihívásairól beszélgettünk az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorával, a kötet szerkesztőjével, dr. Szabó Lajossal. Szöveg és fotó: Galambos Ádám; kép: Pirjo Waris
Feliratkozás RSS - tanulmány csatornájára