munkatársképzés

„Nem jó a lelkésznek egyedül, képezzünk hozzá szolgatársakat”

Budapest – Fülsimogató zsibongás töltötte be egyházunk országos irodájának átriumát szeptember 21-én, szombaton. Kisdiákokra emlékeztető, izgatott csevegés hallatszott innen is, onnan is. És valóban iskolává alakult aznap az Üllői úti székház: a szervezők számára is örömtelien-meglepően sokan, több mint százharmincan vettek részt a most induló gyülekezetimunkatárs-képzés első alkalmán.

Ma lettem tagja Isten országának – Evangelizációs és missziói gyülekezeti munkatársképző Piliscsabán

Piliscsaba – Hatvanan érkeztek az ország minden részéből a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthonba május utolsó hétvégéjén. A három részből álló kurzus első alkalmán előadások hangzottak el a személyes hitéletről, a gyülekezet épüléséről, a személyes és közösségi evangelizációról, az áhítattartásról és a munkatársak kereséséről, segítéséről.

Gyülekezeti munkatársi konzultáció és továbbképző tanfolyam volt Piliscsabán

Piliscsaba – Június első három meleg napján tartották – hét hónappal a reformáció 500. évfordulója után – félszáz résztvevő számára a hagyományos továbbképzést és konzultációs lehetőséget biztosító, léleképítő hétvégét a piliscsabai missziós otthonban D. Szebik Imre nyugalmazott püspök szervezésében.

A reformáció eseményei egyházunk evangéliumi elkötelezettségét erősítik! – Gyülekezeti munkatárs továbbképző konzultáció volt Béthelben

Piliscsaba – November második hétvégéjén (11–13. között) több mint hetven laikus gyülekezeti munkatárs gyűlt össze Piliscsabán, az Isten házában, hogy szokásos őszi konferenciájukon; a jubileumi év kezdetén, a reformáció máig ható értékei hitüket és szolgálatukat erősítsék. „Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van Tenálad.” (Jn 6,68) A találkozó eme vezérigéje adta meg az alaphangját valamennyi elhangzott előadásnak, áhítatnak.

Gyülekezetépítés a gyakorlatban – Hét előadás anyaga

Piliscsaba – A Béthel Evangélikus Missziói Otthonban ez évben az egyházi esztendő fordulóján rendezték meg a szokásos őszi továbbképző konzultációt a gyülekezetimunkatárs-képző tanfolyamot végzett egyháztagok számára. A harmincfős, aktív gyülekezeti szolgálatot végző lelkes csapat látókörébe most – D. Szebik Imre nyugalmazott püspök vezetésével – a gyülekezetépítés kulcsszava került mint JÉzus Tanítványainak egyik legfontosabb eszköze a tanítvánnyá tétel missziós munkájában. Forrás: Evangélikus Élet, garainyh.hu
Feliratkozás RSS - munkatársképzés csatornájára