Szügy

Évszázadokon átívelő kegyesség

„Fontos számunkra, hogy gyülekezetként mindenkit megszólítva, egyre nagyobb testvéri közösséggé épülhessünk” – mondja a Szügyi Evangélikus Egyházközség parókus lelkésze. Torzsa Tamás 2014 óta látja el a lelkészi szolgálatot a Nógrád megyei Szügyön, Csesztvén, Patvarcon és Mohorán. Az Isten tervébe való belesimulásról, a nógrádi kegyességről és a mindig nyitott evangélikus közösség szolgálatáról is beszélgettünk vele.

A növekedést az Isten adja

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.

A Nógrádi Egyházmegye idén Szügyben tartotta hittanversenyét

Szügy – A szügyi evangélikus gyülekezet adott otthont a 28. evangélikus hittanverseny nógrádi evangélikus egyházmegyei fordulójának. Ebben az évben 9 gyülekezetből 73 gyermek készült fel a megmérettetésre, Jézus életét tanulmányozva.

Nógrádi missziói nap

Szügy – „Boldog nemzet” mottóval került megrendezésre az idei nógrádi egyházmegyei evangelizáció augusztus 5-én vasárnap délután. A helyszín ezúttal nem a szabad tér volt, hanem egy templom: az egyházmegye legnagyobb evangélikus temploma Szügyön.

Felszentelték az ifjúsági termet Szügyön

Szügy – 2018. május 13-án az ifjúság szolgálatával, Istennek hálát adva, felszentelték és átadták a szügyi gyülekezeti házban kialakításra került ifjúsági szobát.

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek…” – Emléktáblát szenteltek a szügyi gyülekezetben

Szügy – A szügyi evangélikus gyülekezet a reformáció programsorozatának kiemelkedő alkalmaként, október 8-án ünnepi istentiszteleten adott hálát az anyagyülekezetben és a hozzá tartozó három filiában szolgált lelkészek életéért, szolgálatáért.

Az egyház igazi kincse, az élő kenyér – Reformáció emlékévi ünnepi istentisztelet és gyülekezettörténeti kiállításmegnyitó Szügyön

Szügy – Reformáció emlékévi programsorozat részeként tartottak közös istentiszteletet a Szügyi Evangélikus Egyházközség és a hozzá tartozó Csesztve, Patvarc és Mohora gyülekezetei 2017. március 26-án, vasárnap. Az igehirdetés szolgálatát dr. Fabiny Tamás püspök végezte, a liturgiában Torzsa Tamás, az egyházközség lelkésze működött közre.

„Élj Istennek tetsző életet!” – Ifjúsági napot tartottak a Szügyi Evangélikus Egyházközségben

Szügy – Jorginho, vagyis Jorge de Amorim brazil focista jelszava és életének, megtérésének története szólította meg a fiatalokat 2016. szeptember 24-én, a Szügyi Evangélikus Egyházközség ifjúsági napján. A négy gyülekezet ifjúságát összegyűjtő alkalom közösen megtanult Igéje így szólt: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5,17).

Erő, ami soha nem fogy el!

Szügy – Immár második éve, egy egész napot, négy gyülekezetet és falut, családokat átölelő missziói csendesnapot tartott a Szügyi Evangélikus Egyházközség. Az idei meghívott szolgálattevők, a Szlovákia területén lévő sajógömöri evangélikus gyülekezetből jöttek. Jöttek, igei üzenetet hoztak, tanúbizonyságot tettek és dicsőítettek. A missziós csendesnap központi igéje a Fil 4,13 volt, miszerint: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”

4 + 4 = 1!!! – Életutak, életkérdések és igei válaszok…

Patvarc – Négy gyülekezet, négy presbitérium, egy egyházközség. Közös vágya valósult meg a Szügyi Evangélikus Egyházközséghez tartozó négy gyülekezet (Szügy, Csesztve, Patvarc és Mohora) presbitereinek, amikor április 16-án a patvarci gyülekezeti házban megrendezték az egyházközség első presbiteri napját. Hiánypótló volt az alkalom, mert a presbiterek szükségesnek, sőt fontosnak érezték, hogy ne csak a hétköznapi életben (jó esetben), hanem a szolgálatban is megismerjék egymás örömeit és nehézségeit.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Szügy csatornájára