Missura Tibor

Pünkösd ünnepe újjászüli az egyházat – Úrvacsorás ökumenikus istentisztelet egy katolikus többségű találkozón

Budapest – Pünkösd vasárnap különleges alkalom volt a Szent Margit Gimnáziumban megrendezett úgynevezett Máriapolin. A római katolikus egyházban született Fokoláre Mozgalom által minden évben összehívott több napos találkozó idén az ország egyes régióit fogta össze, hogy több helyen is felépítse „Mária városát” – Máriát mint az első keresztényt tekintik példaképnek ebben a lelkiségben. Fontos jellemzője továbbá az ökumenikus nyitottság, ami az egyes felekezetek, de az egyes vallások között is azt helyezi előtérbe, ami összeköt, ami közös. Az ökumenikus és a vallásközi párbeszédben a mindentől kiüresedni képes szeretetet teszi az első helyre, illetve kölcsönös ajándék lehetőségeként tekint az egyes felekezetek, vallások eltérő gazdagságára.

Régmúlt emlékek egykori szentestékről, karácsonyokról

Szerkesztőségi értekezleten vetődött fel még december elején: ne csak áhítatokat kérjünk alkalmanként nyugdíjas lelkészeinktől, hanem időnként kérdezzük meg őket; például arról, miként élték meg a karácsonyokat a szülői házban és már felszentelt pásztorként. A terv a lapzárták izgalmában feledésbe merült, mígnem egy kolléganőnktől kaptam egy listát néhány névvel és elérhetőséggel. Sorra kerestem meg kérdéseinkkel mindazokat, akik szerepeltek a névsorban… Többen kedvesen elhárították a kérést (mert például épp kórházi kezelésről érkeztek haza), négyen viszont tollat ragadtak.

Életutak tanúságtétele – D. Szabó Dániel beszélt életéről – Videó!

Budapest – Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) és a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség által rendezett őszi előadássorozat címe: Életutak tanúságtétele. A legutóbbi alkalmat 2014. december 11-én, csütörtökön tartották a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében. Áhítatot tartott Missura Tibor nyugalmazott evangélikus lelkész. Életéről beszélt D. Szabó Dániel a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke.

Fiú – gyermek – szolga – Bibliafordítási kérdések

Budapest – Mindnyájunk örömére készül az új bibliafordítás. Minden generációnak újra kell fordítania a Bibliát, mert a szavak értelme változik, vagy ahogy szépen szoktuk mondani, a nyelv is fejlődik. Azáltal marad a Biblia közérthető, ha újra fogalmazzuk a mondanivalóját. Ma egyszerre több bibliafordítás is készül hazánkban. Van, aki angolból fordítja a Bibliát, mások felekezeti értelmezésük szerint értelmezik a héber vagy görög szöveget. Ezért látja szükségét az Ökumenikus Tanács, hogy egy olyan fordításon dolgozzon, amelyik igyekszik az eredeti héber és görög szöveget hűen fordítani és a felekezeti szélsőségeket kihagyni. Most egy ilyen a munka közeledik a végéhez. Szöveg: Missura Tibor
Feliratkozás RSS - Missura Tibor csatornájára