Budakeszi

Fassang László jótékonysági orgonaestjén jártunk

Budapest – Budakeszi – Jótékonysági orgonaestre gyűltek össze az érdeklődők a Deák téri evangélikus templomban, 2019. május 19-én este. A Liszt Ferenc-díjas Fassang László orgonaestjén az Ybl-díjas és Prima Primissima Díjjal is kitüntetett Benczúr László tervei alapján készülő budakeszi evangélikus templom javára gyűjtöttek, amelynek pillérei a Kárpát-medencét, az öt világrészt és ezen területek keresztény vértanúit jelképezik majd.

Fassang László jótékonysági koncertet ad a Deák téri evangélikus templomban

Budapest – A budakeszi evangélikus gyülekezet templomépítésbe kezdett. Az Ybl-díjas és Prima Primissima Díjjal is kitüntetett Benczúr László tervei alapján készülő templom pillérei a Kárpát-medencét, az öt világrészt és ezen területek keresztény vértanúit jelképezik majd. A templomépítést a Liszt Ferenc-díjas Fassang László jótékonysági orgonaestje is támogatja. Az egyedülálló hangversenyt állófogadás követi majd a Deák téri gyülekezet nagytermében.

Teológiai műhelyt tartott a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)

Budakeszi – Megváltásról – engesztelésről – megigazulásról – kegyelemről címmel tartott teológiai műhelyt a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) 2019. február 20-án Budakeszin, a metodista templomban.

Budakeszi szegletkő

Budakeszi – Kora téli fagyban, szálingózó havazásban gyűltek össze 2017. november 29-én a budakeszi evangélikus gyülekezet hívei, hogy letegyék leendő templomuk alapkövét. A fáklyafényes, ünnepi alkalomhoz a méltó hátteret a település határától nyugat felé húzódó, Fekete hegyek sötét sziluettje szolgáltatta.

Protestáns nagygyűlés volt Budakeszin

Budakeszi – Protestáns egység nem létezik, vélik sokan, hiszen több száz felekezet jött létre a reformáció óta. Sok esetben a legszentebb ajándékok (keresztség, úrvacsora) körül alakultak ki a nagy törésvonalak. Az egyháztörténet fájdalmas jelensége, hogy több közösség másokkal szemben határozta meg önmagát. De az osztódás folyamatával párhuzamosan jelentős egységtörekvések is megjelentek a felekezetek között. Ennek egyik zászlóvivője 170 éve az Evangéliumi Aliansz.

Helye már van Budakeszin az evangélikus templomnak

Budakeszi – Saját templomra vágyik a budakeszi evangélikus gyülekezet. Az önkormányzat már ki is jelölte a leendő templom helyét, ám az építési telek értéke – miként ezen a településen általában – igen magas. A gyülekezet felügyelője bízik abban, hogy méltányos módon juthatnak majd hozzá a telekhez, hiszen az azon felépülő templom nem csupán a gyülekezet, hanem az egész település közösségi életét gazdagítaná.

Esti gondolatok a stégen – Visszapillantás a szigetszentmártoni táborra

Szigetszentmárton – „Megszólított, hogy legyek tanítványa, s emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem, csodákra várva, nem tudom, mi történt velem …” Jó ezt az éneket énekelni, ott kint a stégen. Ott ülünk mind – budaváriak, budakesziek és mi, soproniak. Énekhangunk magasra száll, egészen az esti Duna fölé. Jó, hogy igazán érezhetjük most, amit már az egész héten át, hogy valóban „testvérek vagyunk” – ahogyan ez mottója volt táborunknak is.

Újabb virág Isten kertjében – Beiktatták az önállósult Budakeszi Evangélikus Egyházközség első parókus lelkészét

Budakeszi – Ritkán büszkélkedhet létszámbeli gyarapodással egy evangélikus gyülekezet, de Budakeszin és környékén a legutóbbi népszámlálás szerint háromszázötvenen vallották magukat lutheránusnak, ami növekedést jelent az előző cenzushoz képest. Január 1-jével megszületett a Budakeszi Evangélikus Egyházközség – megválasztott lelkészét, Lacknerné Puskás Sárát pedig április 19-én iktatta be parókusi hivatalába a Budai Egyházmegye esperese, Bence Imre a budakeszi református templomban.

A születés pillanatai

Budapest – Az Északi Egyházkerület őszi közgyűléséről megjelent tudósítás egy mondatot szánt egy egyháztörténeti jelentőségű döntésnek: „…a testület támogatta az erdőkertesi, illetve a budakeszi gyülekezet önállósulási szándékát.” (Evangélikus Élet, 2014/48. szám, 3.o.) Erdőkertes és Budakeszi gyülekezete 2015. január 1-jétől önálló! Milyen nagyszerű hír! És milyen kevés szó esett róla. Ennél kevésbé fontos eseményekről is hangsúlyosabb hírek érkeztek. Most viszont alkalmasnak látom az időt, hogy mint a folyamat egyik kísérője egy kicsit részletesebben beszámoljak a Budakeszi Evangélikus Egyházközség születéséről.

Felszentelték a parókiát Budakeszin

Budakeszi – 2014. június 1-én vasárnap a budakeszi evangélikus gyülekezet délelőtti istentiszteletén Fabiny Tamás püspök szolgált Mt 9,35-38 alapján.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Budakeszi csatornájára