Norvégia

Egyházunk zenészszemmel

A Norvégiai Evangélikus Egyház Mørei Egyházkerületének öttagú delegációja vendégeskedett hazánkban szeptember 21–25. között. Az Északi Egyházkerülettel 2000 óta fennálló testvérkapcsolat keretében korábban egyházvezetői látogatásokra, gyülekezeti és ifjúsági csoportok cseréjére került sor – most első ízben egy szakmai csoport tagjai indultak tanulmányútra.

Hivatalosan is szétvált a norvég egyház és a norvég állam

Oslo – Norvégiában 2017. január 1-jén hivatalosan is szétvált az evangélikus egyház és az állam. A norvégiai evangélikus egyház innentől kezdve nem államegyházként, hanem az állam által továbbra is támogatott népegyházként szerepel az alkotmányban.

(Zarándok)úton a megszülető Krisztus felé – Ádventi levél Norvégiából

Tormod Remôy norvég evangélikus lelkész 2016 őszén másodszor is visszatért Észak-Magyarországra azzal a céllal, hogy zarándokként is bejárja a vidéket, és tapasztalatait összegezve kutassa a zarándoklat helyét, szerepét a protestáns lelkiségben. Levelét „ádventi üdvözletként” barátai tolmácsolásában olvashatjuk.

Így fogott össze a norvég egyház a diktatúra ellen – Egy példátlan történet emberségről és hitről

A nemzetiszocialista hatalomátvétellel szembeni norvég egyházi összefogás a második világháború idején bebizonyította: az egyház erőszakmentes ellenállása konkrét gátja lehet a szélsőséges nézetek megszilárdulásának egy társadalomban. 1940 és 45 között norvég evangélikus püspökök határozott állásfoglalásai nyomán ellenállási mozgalom indult, amely mögé az akkor hivatalosan 96 százalékban evangélikus Norvégia lelkészi karának 90 százaléka felsorakozott, és ezzel gyakorlatilag eszköztelenné tették az államhatalmat.

Több mennyet a földön

Ingeborg Midttømme püspök stílusosan norvég mintás pulóvert visel, hátán nagy betűkkel az egyház jelmondata olvasható: „Meir himmel på jorda”, vagyis „Több mennyet a földön”. A kétévente megtartott találkozón vagyunk, amelyen a mørei egyházkerület lelkészei és gyülekezeti munkatársai vesznek részt, közel háromszázan. Mivel másfél évtizede testvéregyházi kapcsolatban állunk, Pap Kinga Marjatta tanácsossal mi is meghívást kaptunk erre a háromnapos júniusi alkalomra.

Látogatóban norvég testvéreinknél

Molde – Norvégia alighanem legszebb, titokzatos fjordokkal és nyáron is hósipkás hegyekkel övezett nyugati vidékén rendhagyó módon élik meg hitüket az evangélikusok. A Molde központú mørei egyházkerület mintegy nyolcvan lelkésze hatalmas szárazföldi és óceáni területen végzi szolgálatát. Egyikük így fogalmaz: „A Biblia mellett a kompmenetrend a legfontosabb könyvecskénk, hiszen minden egyházi alkalmat és gyülekezeti látogatást a hajók és a kompok közlekedéséhez kell igazítanunk.”

Az Egyházak Világtanácsa három új egyházzal gyarapodott

Genf – Trodheim – Az Egyházak Világtanácsa (WCC – EVT) három új tagegyházat üdvözölhet soraiban, amelyekkel ökumenikus együttműködést alakítanak ki és további kettővel pedig ideiglenes szövetségre lépnek.

Már templomban is házasodhatnak a norvég homoszexuálisok

Oslo – A norvég evangélikus egyház vezetése hétfőn Trondheimben megszavazta azt az új szabályozást, amely alapján mostantól melegek is köthetnek házasságot templomokban – írja a Local norvég kiadása.

A norvég liturgiai reformról – Olav Gading norvég evangélikus püspökhelyettes előadása

Budapest – Olav Gading püspökhelyettes a liturgiai reform teológiai hátterét és hatásait feldolgozó, A főistentiszteleti rend változása című munkájáért 2010-ben megkapta az állami Olav-kitüntetést (a díjat 1993 adják ki az egyház és a társadalom összefüggéseit kutató munkákért olyan személyeknek, akik legalább három éve állnak lelkészi szolgálatban). A norvég Møre Evangélikus Egyházkerület küldötteként Magyarországon a norvég liturgiai reformról espereseink előtt Budapesten tartott előadást. Ezt foglaljuk össze.

Nem ismeri el az azonos neműek házasságát a norvég államegyház

Oslo – Továbbra sem köthetnek templomi esküvőt a melegpárok a norvég evangélikus államegyház szinódusának döntése szerint, habár a püspökök többsége támogatta volna a lehetőséget. Forrás: kereszteny.mandiner.hu
Feliratkozás RSS - Norvégia csatornájára