bibliafordítás

„Wartburgi kísérlet” – kortárs szerzők interpretálják Luther bibliafordítását

Wartburg – A Nemzetközi Luther Alapítvány vezetőjének, Thomas Seidelnek a kezdeményezésére ez év augusztusa és októbere között három népszerű német író (Thea Dorn, Martin Mosebach és Senthuran Varatharajah) tölt majd el egy-egy hónapot a wartburgi várban, hogy Luther nyomában járva „belső dialógust” folytassanak a reformátor által fordított Szentírással.

Hogyan készül a bibliafordítás?

A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.

Bibliafordító a dzsungelben

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” – szól a missziói parancs (Mk 16,15). Van der Wilden lelkipásztor a feleségével együtt komolyan vette: a házaspár misszionáriusként harminc évig dolgozott azon, hogy lefordítsák az Újszövetséget egy pápua törzs nyelvére Indonéziában, ahol több mint hétszázötven nyelvet beszélnek. A nyugalmazott lelkész vendég-igehirdetőként prédikált a ceglédi evangélikus gyülekezetnek a havonta tartott holland–magyar istentiszteletek szeptember 15-i alkalmán, ezután kérdeztük őt a különös elhívásról.

Lázárné Skorka Katalin a Wycliffe Magyarország legújabb elnökségi tagja

Mezőberény – A Wycliffe Bibliafordítók Facebook oldalán nemrégiben Lázárné Skorka Katalint mutatták be mint a Wycliffe Magyarország legújabb elnökségi tagját. Az evangélikus lelkésznő elmesélte, hogyan került kapcsolatba a Wycliffe-fel, és miért támogatja a munkájukat.

A Biblia: áldás és kaland

Budapest – Ökumenikus bibliafordítás előkészítésén dolgozik egy katolikus és protestáns szakemberekből álló bizottság – mondja Pecsuk Ottó lelkész, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Bibliavasárnap kapcsán beszélgetett vele a Református.hu a venezuelai keresztyéneknek juttatott spanyol nyelvű Bibliákról is, amelyeket – a humanitárius segélyszállítmányokkal ellentétben – beengednek a káoszba fulladó országba.

A reformáció 500 éves öröksége: Luther bibliafordítása és a német irodalom

Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. 2017. október 26-án dr. Horváth Géza irodalomtörténész, egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem) tartott előadást Luther bibliafordítása és a német irodalom címmel.

A humanizmus és a reformáció határán – (Sylvester János 1504?–1551?)

Azt hiszem, valamennyien érdeklődéssel és tisztelettel fogtuk már kezünkben Sylvester János 1541-ben megjelentetett Új Testamentumának hasonmás kiadását. Csodálkozva olvastunk bele és néztünk a fordító(k) és nyomdász(ok) „erőlködésének” ebbe a remekébe. Ez volt az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv.

...szól néked az itt magyarul – Sylvester János, az első teljes magyar nyomtatott Újszövetség fordítója

Sylvester János (Szinérváralja, 1504? – Bécs?, 1552. május 6. előtt) humanista, bibliafordító, a magyar (nyelvű) nyelvtudomány és irodalomelmélet legkorábbi képviselője, költőként a magyar időmértékes verselés első igényes megszólaltatója.

10+1 érdekesség a 475 éve megjelent magyar nyelvű Újszövetségről

Sylvester János (1505 k. – 1551 után)1541 januárjában Sárváron készült el az első magyar nyelvű Újszövetséggel. Az első példányt január 26-án küldte el patrónusának, Nádasdy Tamásnak. Az évforduló kapcsán 10+1 érdekességet gyűjtöttünk össze a fordítóról és az első magyar Újszövetségről.

Felebarát vagy embertárs – Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Karán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt. Erről a Luther Kiadó, a Kálvin Kiadó és Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány gondozásában most jelent meg egy kiadvány. Forrás: lutherkiado.hu
Feliratkozás RSS - bibliafordítás csatornájára